Syn.: Asplenium ceterach L., Grammitis ceterach (L.) Swartz
Čeleď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité
Ceterach officinarum
Rozšíření: Centrum evropského areálu se nachází ve Středozemí, zasahuje i do střední Evropy, na východ pokračuje přes Malou Asii a Kavkaz až do Střední Asie a západní Himálaje. Zdomácnělý v Argentině. U nás se vyskytuje jen velice vzácně a izolovaně na několika lokalitách v severních a středních Čechách, na některých lokalitách byl také uměle vysazen. Na Slovensku druh patrně vyhynul.
Rozeznávají se dva poddruhy: od nás je většinou udáván nominátní poddruh, v jihovýchodní části Evropy se rozlišuje ještě C. o. subsp. bivalens (syn. Ceterach javorkeanum) – méně vzrůstný, odlišující se především diploidním počtem chromozomů a menšími výtrusy. Přesné rozdělení areálu obou subspecií je problematické, v jihovýchodních Alpách, Apeninách, Karpatech a horách Balkánu se pravděpodobně oba poddruhy vyskytují společně.
Ekologie: Roste ve skalních štěrbinách, na stanovištích stále mírně vlhkých a mírně zastíněných, především na vápenci, také na starých zdech, v pásmu pahorkatin.
Popis: Vytrvalá kapradina s přímým oddenkem, listy kožovité, 4–25 cm dlouhé, v obrysu úzce eliptické, peřenosečné až peřeně složené, lístky půlkruhovité až eliptické, na rubu s rezavými plevinami, výtrusy dozrávají od června do srpna. Za sucha se listy svinují svrchní stranou dovnitř.
Ohrožení a ochrana: Kyvor lékařský je u nás hodnocen jako kriticky ohrožený druh (C1r), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§1). Na Slovensku je nominátní poddruh hodnocen jako vyhynulý.
Poznámka: Rostlina je značně dekorativní, pěstuje se proto s oblibou v zahradách, především na skalkách.
Ceterach officinarumCeterach officinarum
Ceterach officinarum
Fotografováno dne 6. 9. 2005 (Slovinsko, předhůří Julských Alp, jižně od obce Tolmin).