Syn.: Anarrhinum crassifolium Willd., Antirrhinum origanifolium L., Antirrhinum villosum Lapeyr., Chaenarrhinum origanifolium (L.) Fourr., Chaenorhinum brasianum Rouy, Chaenorhinum burnatii Sennen, Chaenorhinum crassifolium var. capitatum Willk., Chaenorhinum lapeyrousianum (Jord.) Rouy, Chaenorhinum montserratiorum Holub, Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr., Chaenorhinum origanifolium subsp. cotiellae P. Monts. et G. Monts., Chaenorhinum origanifolium subsp. lapeyrousianum (Jord.) Kerguélen, Linaria origanifolia (L.) Cav.
Česká jména: hledíček (Dostál 1950)
Slovenská jména: škľabinček (Dostál 1950)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Chaenorhinum origanifolium
Rozšíření: Původním areálem druhu je jihozápadní Evropa, na Pyrenejském poloostrově roste od Pyrenejí až po střední Portugalsko, dále na Baleárských ostrovech, v jižní Francii, severozápadní Itálii, v první polovině 19. století byl snad sbírán i ve středním Řecku. Údaje o jeho výskytu ze severozápadní Afriky se pravděpodobně týkají především jiných příbuzných druhů (např. Chaenorhinum flexuosum). Druhotně je zavlékán rovněž do severněji ležících oblastí Evropy, zplanění bylo pozorováno v Nizozemsku, Německu, Belgii, ve Velké Británii i u nás. Druh je velmi variabilní, rozeznává se 3–5 poddruhů lišících se habitem, oděním, tvarem listů, velikostí a zbarvením koruny a kalicha.
Ekologie: Ve své domovině roste na kamenitých půdách a v puklinách vápencových skal, na starých zdech, druhotně v okolí lidských sídel a na stanovištích ruderálních, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2600 m. Kvete v červnu až říjnu.
Chaenorhinum origanifolium
Popis: Vytrvalá bylina polštářovitého habitu, 15–40(–50) cm vysoká. Lodyhy jsou početné, přímé, vystoupavé nebo poléhavé, jednoduché nebo od báze větvené, lysé nebo žláznatě chlupaté. Listy jsou krátce řapíkaté, značně heteromorfní, kopinaté, obkopinaté až téměř okrouhlé, na vrcholu špičaté nebo tupé, 4–23 mm dlouhé a 2–13 mm široké, poněkud dužnaté. Květenstvím je řídký hrozen s 2–25 vonnými květy, postupně rozkvétajícími; listeny jsou čárkovité až kopinaté; kalich je purpurově naběhlý, vně hustě pýřitý, kališní cípy jsou čárkovitě kopisťovité až obkopinaté; koruna je pyskatá, světle modrofialová s tmavými žilkami a žlutými skvrnami, dlouhá 9–20 mm, ostruha je 2–6 mm dlouhá. Plody jsou téměř kulovité tobolky 2–5 mm dlouhé.
Využití: Druh je pěstován jako skalnička.
Chaenorhinum origanifolium
Chaenorhinum origanifolium
Chaenorhinum origanifolium
Chaenorhinum origanifolium
Chaenorhinum origanifolium
Fotografováno dne 16. 7. 2015 (Španělsko, Pyreneje, NP Possets y Maladeta).