Syn.: Myrrhis aromatica Spreng., Scandix aromatica Wahlenb., Scandix tinctoria Scop., Selinum aromaticum E. H. L.Krause, Sikira aromatica (L.) Raf.
Česká jména: krabilice zápašná (Kubát 2002)
Slovenská jména: krkoška voňavá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Chaerophyllum aromaticum
Rozšíření: Vyskytuje se ve střední a východní Evropě od severovýchodní Itálie, Horních Rakous a Bavorska na východ po Balkánský poloostrov, Estonsko, v Rusku po Ural. Na Britských ostrovech a ve Skandinávii byl zjištěn druhotný výskyt. V ČR roste hojně v především ve východní a severovýchodní části, zatímco západních a jihozápadních Čechách je vzácná a lokálně zcela chybí. Na Slovensku je hojná prakticky po celém území. Místy může mít až expanzní charakter.
Ekologie: Roste v lemech vlhčích lesů, v pobřežních houštinách podél potoků, ale i na loukách a na ruderálních stanovištích v sídlech, na úhorech a podél cest. Preferuje živinami dostatečně zásobené půdy.
Chaerophyllum aromaticum
Popis: Vytrvalá bylina, dorůstá výšky 50–200 cm; rozemnuta voní po mrkvi; lodyha je přímá, s širokými rýhami a tupými žebry, rozvětvená, často červeně naběhlá nebo skrvnitá, zejména v dolní části s odstálými štětinovitými chlupy. Listy jsou střídavé, sytě zelené až šedozelené, časem žloutnoucí, dvakrát zpeřené, dolní řapíkaté, horní přisedlé, matné, jemně chlupaté, zejména na rubu; dolní listy s 3–4 jařmy; lístky posledního řádu jsou nestejné, nesouměrné, vejčité nebo podlouhlé, zašpičatělé, na okraji jemně pilovité. Okolíky jsou velké, s 12–22 okolíčky, obal většinou chybí, obalíček tvoří 6–10 kopinatých, dlouze zašpičatělých listenů s blanitým lemem; korunní lístky jsou obvejčité, asi 1 mm dlouhé, vykrojené, bílé, nepaprskující. Plody jsou hranolovité dvounažky 8–12 mm dlouhé a asi 2 mm široké, hnědé, mělce světleji rýhované a tmavěji žebernaté.
Záměny: Krabilice zápašná se nejvíce podobá bršlici kozí noze (Aegopodium podagraria), od níž se odlišuje chlupatými listy i lodyhami, přítomností obalíčku a dlouze hranolovitými plody; bršlice je zcela lysá, postrádá obalíček a má smáčknutě elipsoidní dvounažky. Od ostatních druhů krabilic se liší málo členěnými listy.
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aromaticum
Fotografováno dne 25. 6. 2012 (Milotice nad Opavou).