Syn.: Chaerophyllum cicutaria Vill., Chaerophyllum palustre Lam., Myrrhis hirsuta (L.) All.
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Chaerophyllum hirsutum
Rozšíření: Především středoevropský druh vyšších poloh a horských oblastí. Těžiště výskytu je v Alpách a Karpatech, kde je hojný. Ze středu Evropy zasahuje mírně na jih, na jihozápadě do Pyrenejí, na severu pouze do spodní části Polska, na východě po Moldávii. U nás roste hojně po celém území od podhůří a zasahuje až vysoko do hor. Vyhýbá se jen nížinám, pánevním oblastem a termofytiku, vzácný je na jihu Moravy.
Ekologie: Roste od vlhkých až po středně zamokřené půdy, nejčastěji na vlhkých a mokřadních loukách, v prameništích, okrajích vlhkých lesů, při potocích a v jejich nivách, v silničních příkopech. Kvete od května do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina s dutou lodyhou v horní polovině často jednoduše větvenou, vysokou až 1 m. Dolní část lodyhy je nevýrazně rýhovaná, řídce štětinatě chlupatá, horní polovina často lysá. Spodní listy jsou dlouze řapíkaté, horní jsou menší než spodní, s řapíkem přecházejícím ve výraznou pochvu. Čepel listů je široce trojúhelníkovitá, 3× trojeně zpeřená, lístky zpeřené se špičatými úkrojky. Květenství je hustý okolík s vrcholovými okolíčky, květy jsou bílé nebo narůžovělé, korunní lístky po okrajích brvité.
Chaerophyllum hirsutumChaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum
Fotografováno dne 27. 5. 2008 (Slavkovský les).