Syn.: Chaerophyllum alpestre Jord., Chaerophyllum hirsutum subsp. villarsii (W. D. J. Koch) Arcang., Chaerophyllum rigidum A. Huet ex Nyman, Selinum villarsii E. H. L. Krause
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Chaerophyllum villarsii
Rozšíření: Evropský horský druh. Roste na Pyrenejském poloostrově (kromě Pyrenejí i v Cordillera Cantabrica), v celém alpském oblouku od Francie po Rakousko a Slovinsko, snad i v Dinaridech v Chorvatsku a Albánii.
Ekologie: Roste na okrajích cest, ve světlých lesích, v subalpínském stupni ve vysokobylinných nivách. Vystupuje až do nadmořské výšky 2400 m.
Chaerophyllum villarsii
Popis: Vytrvalá bylina s přímou, 50–120 cm vysokou, v dolní části obvykle štětinatě chlupatou lodyhou. Listy jsou střídavé, v obrysu vejčité, 2krát zpeřené, 15–30 cm dlouhé a 9–20 cm široké, přitiskle chlupaté nebo až lysé, dolní lístky jsou mnohem menší než zbytek listu; lístky posledního řádu jsou vejčité, zastřihovaně zubaté. Květenství je složený okolík s 4–20 paprsky; obal často chybí; listenů obalíčku je 5–15, kopinatých, brvitých; v okolících jsou květy oboupohlavné i samčí; kalich je nezřetelný; korunní lístky jsou bílé, brvité, na vrcholu vykrojené. Plody jsou podlouhlé, rýhované dvounažky 8–15 mm dlouhé, karpofor je většinou rozeklaný přes polovinu délky.
Záměny: Druh blízce příbuzný krabilici chlupaté (Chaerophyllum hirsutum), od níž se liší především kratšími dolními lístky a hlouběji rozeklaným karpoforem; je zřetelně suchomilnější.
Chaerophyllum villarsiiChaerophyllum villarsii
Chaerophyllum villarsii
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 24. a 26. 8. 2017 (Švýcarsko, kanton Graubünden, Santa Maria Val Müstair a Lü).