Syn.: Callitropsis nootkatensis (D. Don) Oerst. ex D. P. Little, Callitropsis nootkatensis (D. Don) Florin, Chamaecyparis excelsa Fisch. ex Carrière, Chamaecyparis nutkaensis Lindl. et Gordon, Cupressus americana Trautv., Cupressus nootkatensis D. Don, Cupressus nutkatensis Hook., Thuja excelsa Bong., Thujopsis borealis Carrière, Thujopsis cupressoides Carrière, Thujopsis tchugatskoyae Carrière, Xanthocyparis nootkatensis (D. Don) Farjon et D. K. Harder
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Chamaecyparis nootkatensis
Rozšíření: Areál se táhne v úzkém pobřežním pruhu podél Tichého oceánu od jižní Aljašky přes kanadskou Britskou Kolumbii po státy Washington, Oregon a nejsevernější část Kalifornie v USA.
Ekologie: Roste na vlhkých místech ve srážkově bohaté návětrné oblasti, často na rašeliništích. Vystupuje do nadmořských výšek kolem 1000 m, optimálně ale roste jen do 400 m. V přírodě jsou známi jedinci i více než 1800 let staří.
Chamaecyparis nootkatensis
Popis: Jednodomý strom dorůstající výšky 20–35 m; kmeny mohou dorůst až do 2 m v průměru, borka je šedavá, tlustá, nepravidelně rozbrázděná; větve jsou převislé, letorosty jsou hranaté, poněkud zploštělé. Listy jsou šupinovité, přitisklé, 1,5–2,5 mm dlouhé, na vrcholu tupé až krátce osinkatě špičaté. Samčí šištice jsou 2–5 mm dlouhé, šedohnědé; samičí šištice tvoří 4(–6) šupin, jsou 8–12 mm široké, tmavě červenohnědé, dozrávají a otevírají se hned v prvním roce, jen u některých populací až v roce druhém. Semena jsou křídlatá, tvoří se po 2–4 na šupině.
Využití: Díky žlutě zbarvenému, trvanlivému, kvalitnímu, vonnému dřevu se této dřevině říká Yellow Cedar. Kromě toho má značný dendrologický význam, je od něj odvozeno mnoho kultivarů lišících se barvou i vzrůstem. Je vhodný i pro pěstování jako bonsai.
Poznámka: Rodové zařazení tohoto druhu není ustálené. Po roce 2000 se badatelé přiklánějí buď k variantě samostatného rodu (a pak se tento rod jmenuje Callitropis), nebo preferují klasifikaci v rodu Cupressus.
Chamaecyparis nootkatensis
Chamaecyparis nootkatensis
Chamaecyparis nootkatensis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 9. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie, Vancouver Island, NP Pacific Rim, Shorepine Bog Trail).