Syn.: Cytisus ratisbonensis Schaeffer, Cytisus supinus Crantz, Cytisus biflorus L´Hér., Chamaecytisus biflorus (L´Hér.) Link, Cytisus cinereus Host, Tubocytisus biflorus (L´Hér.) Fourr., Cytisus hirsutus subsp. ratisbonensis (Schaeffer) Briq., Cytisus ratisbonensis subsp. biflorus (L´Hér.) Gams
Česká jména: čitimník prostřený (Presl 1819), čilimník prostřený (Opiz 1852), čilimník dvojkvětý (Sloboda 1852), čilimník dvoukvětý (Čelakovský 1879, Polívka 1912), čilimník řezenský (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: čilimník dvoukvětý (Reuss 1853), čilimník dvojkvetý (Novacký 1936), čilimník reznianský (Dostál 1950), zanoväť regensburská (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité

Chamaecytisus ratisbonensis

Rozšíření: Střední a východní Evropa, od středního Rumunska, Maďarska, Rakouska, Bavorska přes střední Čechy, Slezskem po Mazurská jezera, východní hranice nejasná vzhledem k možným záměnám. V ČR roztroušeně v teplejších územích, chybí v západní části Čech (severozápadní hranice rozšíření).

Ekologie: Světlá a suchá travnatá místa (často s Festuca valesiaca), lemy teplomilných doubrav, lesní světliny, křovinaté stráně, na mělké půdě (horní hrany svahů). Kvete v dubnu až červnu.

Popis: Keřík 10–30(–50) cm vysoký, plazivý, vystoupavý. Letorosty přitiskle hedvábitě chlupaté, loňské větve lysé. Listy trojčetné, na rubu přitiskle chlupaté, lístky eliptické, 7–25 mm dlouhé, 3–9 mm široké. Květy po 2–3(–6) na kratičkých postranních větvičkách na loňských větvích, květní stopky 2 mm dlouhé, chlupaté. Květy až 20 mm dlouhé, kalich hustě přitiskle chlupatý. Koruna žlutá, lysá, pavéza má často na bázi červenohnědou skvrnu. Lusk podlouhlý, na bázi s vytrvávajícím kalichem, hustě přitiskle chlupatý, až 35 mm dlouhý, až 7 mm široký. Semena hnědá, lesklá.

Ohrožení a ochrana: Čilimník řezenský je u nás z hlediska ohrožení zařazen k vzácnějším druhům vyžadujícím další pozornost (C4a).

Chamaecytisus ratisbonensisChamaecytisus ratisbonensis
Chamaecytisus ratisbonensis

Fotografováno dne 18. 4. 2009 (Česko, Praha, Chuchelský háj).