Syn.: Cytisus supinus L., Cytisus hirsutus L., Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) Rothm., Chamaecytisus hirsutissimus (K. Koch) Czerep., Chamaecytisus hirsutus (L.) Link, Chamaecytisus leucotrichus (Schur) Czerep., Cytisus aggregatus Schur, Cytisus alpestris Schur, Cytisus capitatus Scop., Cytisus ciliatus Wahlenb., Cytisus colchicus Albov, Cytisus falcatus Waldst. et Kit., Cytisus gallicus A. Kern., Cytisus hirsutissimus K. Koch, Cytisus prostratus Scop., Cytisus pumilus De Not., Genista capitata (Scop.) Scheele, Genista supina (L.) Scheele, Tubocytisus capitatus (Scop.) Fourr., Viborgia supina (L.) Moench
Česká jména: čilimník prostřený (Opiz 1852), čilimník nízký (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: zanoväť nízka (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Chamaecytisus supinus
Rozšíření: Vyskytuje se téměř souvisle v submediteránní oblasti Evropy od severovýchodního Španělska přes jižní Francii, Itálii, a Balkán až do severní části asijského Turecka, izolovaně v turecké Arménii. Z tohoto pásu je na sever vysunuta oblast sahající podél Dunaje až do Německa, se kterou souvisí i výskyt u nás. Českou republikou prochází severní hranice areálu. Vyskytuje se od nížin do podhůří, ve dvou arelách. Jihočeská souvisí s výskytem v Rakousku a Bavorsku. Druhá, větší, zahrnuje teplejší okraje Českého masivu na Moravě, Hornomoravský úval se širším okolím a nižší polohy ve Slezsku, přes Českomoravské mezihoří přechází do východních Čech až do středního Polabí.
Ekologie: Roste ve světlých listnatých a borových lesích a jejich lemech, na výslunných křovinatých a travnatých stráních nebo mezích, na písčitých a hlinitých půdách s různým geologickým podkladem.
Chamaecytisus supinus
Popis: Keř obvykle 20–50 cm vysoký. Zdřevnatělé větve poléhavé, na konci vystoupavé, řídce odstále chlupaté nebo olysalé. Letorosty vzpřímené, tenké, dlouze rovnovážně chlupaté. Listy dlouze řapíkaté, trojčetné, čepel obvejčitá nebo eliptická, na vrcholu tupá nebo kratičce zašpičatělá, na líci lysá nebo řídce dlouze chlupatá, na rubu s hustými, přitisklými chlupy. Květy rozkvétají ve dvou ročních obdobích. Jarní květy (na našich fotografiích) vyrůstají na kratičkých brachyblastech loňských větví, květní stopky jsou krátce chlupaté, bez listenu a listenců, v létě po 3–9 ve strboulech na koncích letorostů, jsou-li letorosty větvené, tenké postranní větve nesou další chudokvěté strbouly, květní stopky jsou dlouze chlupaté. Letní květy s čárkovitým listenem a dvěma šídlovitými listenci. Jarní květy nejčastěji 17–21 mm dlouhé, letní větší, 20–24 mm dlouhé, žluté, kalich odstále chlupatý, žlutozelený, koruna žlutá, pavéza vzpřímená, po stranách ohrnutá, křídla podlouhlá, rovná, dlouze nehetnatá. Plodem je podlouhlý, rovný, zašpičatělý lusk. Na jaře kvete od dubna do června, v létě v červenci a srpnu.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je uveden jako vzácnější druh vyžadující další pozornost (C4a).
Chamaecytisus supinus
Chamaecytisus supinus
Chamaecytisus supinus
Fotografoval Vít Grulich, dne 22. 6. 2012 (vojenský újezd Březina, Ferdinandsko).