Syn.: Cheilanthes contracta (Kunze) Mett. ex Kuhn
Čeleď: Pteridaceae E. D. M. Kirchn. – křídelnicovité
Cheilanthes hirta var. contracta
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, převážná většina lokalit leží v provinciích Western a Eastern Cape (zde především v jihozápadní části), okrajově přesahuje do provincie Northern Cape. Několik izolovaných lokalit leží rovněž v provincii Mpumalanga.
Ekologie: Terestrický taxon, roste na výslunných kamenitých místech ve formaci fynbos nebo v některých typech xerofilních křovin s účastí sukulentů. Všechny lokality leží v území s výrazným podílem zimních srážek a letního sucha. Vystupuje až do nadmořských výšek 1850 m.
Cheilanthes hirta var. contracta
Popis: Drobná kapradina s krátce plazivým oddenkem o průměru 2,5–5 mm; pleviny na oddenku jsou černohnědé, až 2 mm dlouhé, se světlým, třásnitým okrajem. Listy vyrůstají v rozestupu 1–5 mm, jsou přímé, tuhé, v obrysu úzce kopinaté, 8–30 cm dlouhé a 0,8–2,4 cm široké, 2–3× zpeřené, oboustranně, zejména však na rubu pokryté světlými hnědavými až červenohnědými přitisklými kadeřavými chlupy; řapík je 2–10 mm dlouhý, tmavohnědý, stejně jako vřeteno pokrytý plevinami jako na oddenku a navíc krátkými světlými chlupy; úkrojky 1. řádu odstávají od vřetene pod úhlem 45–60°, úkrojky 2. řádu jsou kopinaté, peřenosečné. Kupky výtrusnic jsou jednotlivé, na okraji koncových úkrojků; ostěra je nepatrná nebo chybí.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam flóry Jihoafrické republiky (2009) hodnotí tento taxon v kategorii vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Záměny: Současné prameny o flóře Jihoafrické republiky (např. Goldblatt et Manning 2000, Roux 2001, Crouch et al. 2011) vesměs uvádějí tento taxon na úrovni druhu. Cheilanthes hirta je široce rozšířený polymorfní taxon, od nominátního typu se liší tato varieta oboustranně chlupatými listy a odlišnou stavbou oddenku.
Cheilanthes hirta var. contracta
Cheilanthes hirta var. contracta
Cheilanthes hirta var. contracta
Fotografováno dne 21. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Swartberg Mountains, severní strana Prince Albert Pass).