Syn.: Acrostichum velleum Aiton, Cincinalis vellea (Aiton) Desv., Cosentinia vellea (Aiton) Tod.
Čeleď: Pteridaceae E. D. M. Kirchn. – křídelnicovité
Cheilanthes vellea
Rozšíření: Mediteránní kapradina, rozšířená od Makaronésie (zde na Kapverdách, Kanárských ostrovech i na Madeiře), ve Středozemí při severním i jižním pobřeží až po Libanon a Izrael; dále roste i na Arabském poloostrově, v oblasti Afrického rohu, v Asii zasahuje až do Afghánistánu.
Ekologie: Skalní štěrbiny, zídky, zdi rozpadlých budov, většinou na živinami bohatších horninách (vápence, čediče).
Cheilanthes vellea
Popis: Vytrvalá rostlina s krátkým plazivým oddenkem, pokrytým hnědými plevinami. Listy vyrůstají na konci oddenku v řídké růžici, jsou až 25(–30) cm dlouhé, s bezbarvými plevinami, jejich čepel je v obrysu úzce kopinatá, dvakrát zpeřená, na líci a zejména rubu pokrytá hustými bělavými nebo žlutavými šupinami, úkrojky posledního řádu jsou asi 4 mm dlouhé a 3 mm široké, často vroubkované. Kupky výtrusnic na okraji spodní strany listů často splývají, chráněny podvinutým okrajem.
Poznámka: Taxonomická a nomenklatorická problematika tohoto druhu je dosti komplikovaná a pojetí různých badatelů se značně liší; zdá se, že některé udávané výskyty (např. v západní Austrálii) bude třeba ještě přehodnotit.
Cheilanthes velleaCheilanthes vellea
Cheilanthes vellea
Cheilanthes vellea
Cheilanthes vellea
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 3. a 9. 11. 2006 (Kapverdy, Santo Antăo: kráter Cova; Fogo: Săo Jorge), a Ladislav Hoskovec, dne 1. 4. 2006 (Kanárské ostrovy, Tenerife, okolí obce Arona).