Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cheirolophus falcisectus
Rozšíření: Hlavní oblastí výskytu druhů rodu Cheirolophus jsou ostrovy Makaronésie a západní Středozemí. Z Kanárských ostrovů je uváděno 17 druhů, všechny jsou úzce endemické, svým výskytem se omezují většinou na jediný ostrov, často dokonce i pouze na malou oblast. Cheirolophus falcisectus je endemitem ostrova Gran Canaria.
Ekologie: Roste vzácně na skalách a útesech jen v západní části ostrova Gran Canaria, v pásmu od 400 do 850 m n. m. Kvete od března do července.
Popis: Keř, až 150 cm vysoký, bohatě větvený, listy tvarově velmi variabilní, v obrysu kopinaté až eliptické, celokrajné až zpeřené, lysé, úbory jednotlivé, až 18 mm široké, zákrovní listeny s výrazným dřípeným přívěskem, květy purpurově červené. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Druh se vyskytuje pouze na nevelkém území, a to jen na několika lokalitách. Ve španělské Červené knize je proto zařazen k silně ohroženým druhům (EN), zároveň je uveden v Úmluvě o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva).
Cheirolophus falcisectusCheirolophus falcisectus
Cheirolophus falcisectus
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Tafira – Jardín Botánico Viera y Clavijo).