Syn.: Chenopodium pedunculare Bertol.
Česká jména: merlík stopečkatý (Dostál 1950, Kubát 2002), merlík bílý stopečkatý (Danihelka et al. 2012)
Čeleď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité
Chenopodium pedunculare
Rozšíření: Areál není dosud dobře znám, taxon pravděpodobně pochází z Evropy, za prokázaný se považuje původní výskyt v pruhu od Itálie přes střední Evropu do Ruska. Není však vyloučeno, že roste i jinde ve světě. V ČR roste zřejmě jako archeofyt od planárního až po submontánní stupeň.
Ekologie: Roste na ruderálních stanovištích, hojně také jako polní plevel. Kvete od května do října.
Chenopodium pedunculare
Popis: Jednoleté, většinou pomoučené, v dospělosti sivozelené až tmavozelené byliny, vysoké 15–40 cm. Rostliny od báze větvené, větve obloukem vystoupavé, na konci často nicí. Listy střídavé, řapíkaté, dosti tlusté (u druhů okruhu merlíku bílého významný znak), čepel dolních listů vejčitě kopinatá, řidčeji až vejčitá, celokrajná, na vrcholu ostrá až tupá, na bázi klínovitě zúžená, čepel středních a horních listů kopinatá až úzce kopinatá. Květenstvím je bezlistý vijan řídkých, dlouze stopkatých klubíček. Okvětí srostlé do třetiny až čtvrtiny, okvětní lístky kýlnaté, pomoučené. Plodem je nažka.
Záměny: Druh dosti charakteristický stavbou květenství – vijanem. Podobný může být merlík švédský (Chenopodium suecicum), jehož květenství je licholata. „Pravé“ Chenopodium album by mělo mít klubíčka víceméně přisedlá.
Poznámka: Součást velké skupiny vzájemně obtížně rozeznatelných druhů okruhu merlíku bílého (Chenopodium album agg.). Této skupině však dosud chybí podrobnější studie pomocí moderních taxonomických metod. Pokud se můžeme opřít o výsledky klasické karyologie, pak C. *pedunculare je hexaploid (2n = 54) stejně jako Chenopodium album s. str.; to je hlavním důvodem, proč se nyní spíše přijímá subspecifické hodnocení. Naproti tomu C. strictum je tetraploidní (2n = 36) a C. suecicum diploidní (2n = 18).
Chenopodium pedunculare
Chenopodium pedunculare
Chenopodium pedunculare
Chenopodium pedunculare
Fotografováno dne 22. 10. 2013 (v Chýni).