Syn.: Chenopodium acutifolium Sm.
Čeľaď: Amaranthaceae – laskavcovité / láskavcovité

Chenopodium polyspermum

Chenopodium polyspermum

Rozšírenie: Európa, Ázia po Altaj, zavlečený do Severnej Ameriky a južnej Afriky. U nás hojne sa vyskytujúci druh, viac v teplejších polohách.

Ekológia: Polia, záhrady, obnažené dná rybníkov, komposty, okraje ciest. Zväčša na pôdach bohatých na živiny.

Opis: Jednoročná rastlina, v mladosti jemne pomúčená. Koreň rozkonárený, pomerne plytko koreniaci. Stonka je vysoká 5–100 cm, vzpriamená, vystúpavá až poliehavá, hladká, riedko rozkonárená. Spodné konáre poliehavé alebo vystúpavé, horné väčšinou široko alebo šikmo odstávajúce. Listy striedavé, dolné niekedy protistojné, žltozelené, často načervenavé, zvlášť na suchších stanovištiach. Listová čepeľ vajcovito kopijovitá, vajcovitá až eliptická, v bazálnej časti často asymetrická, celookrajová lebo s dvomi malými zubami na každej strane báze. Kvety v 1–4 početných klbôčkach usporiadaných do hustých až riedkych paklasov. Kvety obojpohlavné, päťpočetné, na báze zrastené, lysé.

Chenopodium polyspermum

Foto: 25. 5. a 7. 9. 2006 (Slovensko, Michalovce, Trnava pri Laborci).