Syn.: Chenopodium album var. striatum Krasan, Chenopodium album subsp. striatum (Krasan) Murr, Chenopodium betaceum Andrz., Chenopodium glaucophyllum Aellen, Chenopodium orphanidis Murr, Chenopodium striatum (Krasan) Murr, Salsola stricta Spreng.
Česká jména: merlík tuhý (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: merlík tuhý (Dostál 1950), mrlík tuhý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité
Chenopodium strictum
Rozšíření: Původní je pravděpodobně ve Střední Asii, dnes je rozšířen po celém světě (např. Dálný východ, jižní a střední Evropa, Severní Amerika). V České republice je považován za neofyt; roste roztroušeně až hojně v teplých oblastech, ve středních polohách je vzácnější, z hor jsou známy pouze ojedinělé výskyty.
Ekologie: Roste na ruderálních stanovištích – na výkopech, haldách a navážkách, u pat zdí, na nádražích, v teplejších oblastech i jako polní plevel, zejména v okopaninách. Patří k relativně méně nitrofilním merlíkům.
Chenopodium strictum
Popis: Jednoleté, řídce pomoučené byliny. Lodyha 40–120 cm vysoká, zpravidla nápadně červená a pruhovaná, od báze větvená, větve rovnovážně odstálé, obloukovité. Listy tmavě zelené, v pozdější fázi s nápadně červenými okraji, celokrajné nebo nepravidelně drobně zubaté, 2–8 cm dlouhé, úzce vejčitě kopinaté až podlouhlé. Květenství tvoří stažená hustá lata až lichoklas poměrně malých mnohokvětých, kulovitých, téměř bezlistenných klubíček. Okvětí do 1/3 srostlé, jen slabě kýlnaté, nezakrývající úplně nažku. Kvete od srpna do října.
Chenopodium strictumChenopodium strictum
Chenopodium strictumChenopodium strictum
Záměny: Merlík tuhý patří do skupiny merlíku bílého (Chenopodium album agg.). Druhy z tohoto agregátu jsou si dosti podobné a nadto mimořádně morfologicky plastické, určování proto bývá nezřídka obtížné. Merlík tuhý se vyznačuje zejména výrazně červenou lodyhou a červeně lemovanými, tmavozelenými listy, které bývají zejména v horních částech lodyh celokrajné. Morfologicky i ekologicky velmi podobný merlík drobnolistý (Chenopodium striatiforme) má podobné červené zbarvení lodyh a okrajů listů, liší se tvarem listů v dolní části lodyhy (nanejvýš 3,5 cm dlouhé, kosníkovitě vejčité až kopinaté, hruběji zubaté).
Chenopodium strictum
Fotografováno dne 22. 9. 2011 (Praha, Modřany).