Syn.: Chenopodium album f. pseudopulifolium Scholz, Chenopodium album subsp. pseudopulifolium Murray, Chenopodium album var. pseudopulifolium Abrom., Chenopodium gruellii Aellen, Chenopodium pseudopulifolium (Scholz) Murr, Chenopodium viride auct. p. p. non L.
Česká jména: merlík švédský (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: merlík švédsky (Dostál 1950), mrlík švédsky (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité
Chenopodium suecicum
Rozšíření: Vyskytuje se v rozsáhlých oblastech severní polokoule, těžiště rozšíření je v boreálním pásu. V Evropě zřejmě chybí v mediteránní oblasti, jinak na většině kontinentu. V Asii na většině území Sibiře, na jihovýchodě po ostrov Honšú, ojediněle i v Číně. V Severní Americe se vyskytuje převážně v severozápadní části kontinentu.
V České republice patří mezi nejběžnější merlíky; roste hojně až roztroušeně od nížin do podhůří, v horách spíše ojediněle. Podobně na Slovensku.
Ekologie: Roste na ruderálních stanovištích – na kompostech, hnojištích, skládkách, hromadách hlíny, na okrajích cest, na nádražích, také v městských trávnících a křovinách; někdy též jako plevel v okopaninách. Vyhledává půdy bohaté na dusík a minerály, často roste i na polostinných stanovištích. Kvete od června do září.
Chenopodium suecicum
Popis: Jednoleté, smutně zelené byliny, v mládí řídce pomoučené. Lodyha 40–90(–130) cm vysoká, většinou vzpřímená, zejména v horní části bohatě šikmo odstále větvená, většinou světle zelená nebo žlutavá, pruhovaná zelenými až šedozelenými pruhy, na podzim někdy v paždí listů s nachovými skvrnami. Listy tenké, sivozelené až olivově zelené, na podzim někdy červenající; čepel dolních a středních listů široce vejčitá až kosníkovitá, obvykle slabě trojlaločná, s okraji nejčastěji hustě a ostře zubatými; horní listy až celokrajné. Květenství latovité, prolistěné, s dosti krátkými, řídkými větvemi, s množstvím drobných řídkých stopkatých klubíček a častými jednotlivými květy. Okvětní lístky na hřbetu výrazně kýlnaté až křídlaté.
Záměny: Určování merlíků ze skupiny merlíku bílého (Chenopodium album agg.) je často obtížné vzhledem k podobnosti a mimořádné proměnlivosti jednotlivých druhů agregátu. Merlíku švédskému je nejpodobnější merlík bílý (Chenopodium album s. str.), který se liší zejména klasovitým nebo úzce latnatým, v horní části bezlistým květenstvím s přisedlými většími hustými klubíčky, listy s poněkud tlustší a tužší čepelí, které nebývají trojlaločné, a okvětím s méně výrazným až chybějícím kýlem.
Chenopodium suecicumChenopodium suecicum
Chenopodium suecicumChenopodium suecicum
Chenopodium suecicum
Chenopodium suecicum
Fotografováno dne 31. 8. 2011 (Praha, Modřany) a 24. 9. 2011 (Praha, Troja).