Největší souvislá plocha pevniny celé květenné říše zabírá jih jihoamerického kontinentu od chilsko-peruánských hranic a střední Argentiny a Uruguaye na jih, včetně dalších subantarktických ostrovů (Falklandy) a nevelkých nezaledněných částí antarktického kontinentu. Pacifické pobřeží se rychle zdvíhá do hřebene And, zatímco od východního úpatí hor se táhnou rozsáhlé plošiny. Pozoruhodné je klima oblasti: teploty klesají od severu k jihu, zatímco podél pacifického pobřeží srážky klesají od jihu k severu a na celé argentinské straně je výrazný srážkový stín.
Vegetace celé oblasti je pestrá úměrně pestrosti přírodních podmínek. Na samém jihu vládne tundra, severněji ve srážkovém stínu najdeme chladné stepi, které postupně přecházejí až do subtropické savany. Na návětrné straně jsou na jihu velmi specifické opadavé i stálezelené vlhké temperátní lesy a ve středním Chile vegetace podobná středozemní macchii. Flóra je různorodá, uplatňují se zde rozmanité prvky. Je zde 8 endemických čeledí, řada třetihorních reliktů, gondwanské druhy, ale i překvapivý podíl druhů holarktických.

Podpis

Chilsko-patagonská oblast zahrnuje tyto provincie:
Magellanská provincie
Patagonská provincie
Provincie Pampy
Středochilská provincie
Tachtadžjan
Na BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy (včetně neofytů):