Ochrana vysokých hub (makromycetů), stejně jako ochrana rostlin, má v České republice zákonnou rovinu. Ochranu definuje a vymezuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s pomocí prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Chráněným houbám zákon zajišťuje ochranu ve všech vývojových stádiích včetně ochrany jejich biotopu. Vyhláška upřesňuje, které druhy jsou chráněné, vyjmenovává jich 46, a to v kategoriích kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené.

houby

V České republice je tento seznam prvním zákonným seznamem chránícím vybrané druhy hub. Ze 46 druhů je jich 27 kriticky ohrožených (§1), 13 silně ohrožených (§2) a 6 ohrožených (§3). V odborných mykologických kruzích existuje návrh na rozšíření počtu chráněných druhů na 95. Snad jen pro porovnání uveďme, že Červený seznam hub ČR zná v různém stupni ohrožení téměř 904 druhů.

Taková je tedy zákonná realita, která se však od praktické může značně lišit. K zajištění té zákonné je nutné houby znát a rozlišovat, a to nejen druhy běžné a jedlé, ale především ty ohrožené, tedy druhy které patří k ustupujícím a vyskytujícím se pouze v omezené míře. A právě tady naráží praktická ochrana. Pro většinovou neznalost hub je posuzování výskytu chráněných hub na dané lokalitě problematické, tím pádem se výskyt chráněných hub na potenciálně ohrožených a posuzovaných lokalitách většinou nezjišťuje. Tento stav souvisí se složitostí a náročností poznání makromycetů, relativně malou tradicí mykologie, resp. ochrany hub, a souvisí také s malým počtem mykologů. Případné srovnání s ochranou vyšších rostlin tak značně pokulhává.

Zpracováno a upraveno dle:
HOLEC J. et BERAN M. [eds.] (2006): Červený seznam hub České republiky. – Příroda, Praha, 24:282 str.
ANTONÍN V. et BIEBEROVÁ Z. (1995): Chráněné houby ČR. – MŽP, Praha, 88 str. + barevná příloha.
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

§1 – kriticky ohrožené
Agrocybe stepposa Svrček – polnička stepní
Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers. – muchomůrka císařka
Amanita vittadinii (Mor.) Vitt. – muchomůrka Vittadiniho
Armillaria ectypa (Fr.) Herink – václavka bažinná
Biscogniauxia simplicior Pouz. – káčovka ploská
Boletus fechtneri Velen. – hřib Fechtnerův
Boletus moravicus Vacek – hřib moravský
Boletus regius Krombh. – hřib královský
Camarops tubulina (Alb. et Schw.: Fr.) Shaer – bolinka černohnědá
Dermoloma josserandii Denis et P. D.Orton – čirůvka Josserandova
Floccularia straminea (Kumm.) Pouz. – náramkovitka žlutozelená
Geastrum pouzarii V. J. Staněk – hvězdovka Pouzarova
Hohenbuehelia abietina Sing. et Kutham – hlívička jedlová
Chamonixia caespitosa Rolland – šamonie modrající
Inocybe acutella Bon – vláknice zašpičatělá
Marasmiellus carneopallidus (Pouzar) Sing. – špička stepní
Montagnea arenaria (DC.) Zeller – květka písečná
Phellodon confluens (Pers.) Pouz. – lošáček statný
Pseudorhizina sphaeospora (Peck) Pouz. – ucháčovec šumavský
Ramariopsis subarctica Pilát – kuřinec subarktický
Rhodocybe obscura (Pilát) Mos. – rudoušek tmavý
Rhodotus palmatus (Bull.:Fr.) R. Maire – hlívovec ostnovýtrusný
Rusula herodes Melzer – holubinka blaťácká
Spongipellis fractipes (Berk. et Curt.) Kotl. et Pouz. – plstnatec různotvarý
Tricholoma inodermeum (Fr.) Gill. – čirůvka hnědočervenavá
Tuber aestivum Vitt. – lanýž letní
Xerula melanotricha Dörfelt – slizečka chlupatá

§2 – silně ohrožené
Amylocystis lapponica (Romell) Sing. – modralka laponská
Ascotremella faginea (Peck) Seaver – mozkovka rosolovitá
Clitocybe barbularum (Romagn.) P. D. Orton – strmělka suchomilná
Cortinarius nanceinensis R. Maire – pavučinec nancyský
Entoloma babingtonii (Blox.) Moser – zvonovka Babingtonova
Hygrocybe sciophana Mos. – voskovka cihlová
Hygrophorus piceae Kühn. – plžatka smrková
Microglossum viride (Pers.: Fr.) Gill. – pazoubek zelený
Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotlaba – kalichovka luční
Otidea concinna (Pers.) Sacc. – ouško citronové
Pseudoplectania vogesiaca (Pers.) ex Seaver – ušíčko jedlové
Suillus flavidus (fr.:Fr.) J. S. Presl – klouzek žlutavý
Volvariella caesiotincta P. D. Orton – kukmák dřevní

§3 – ohrožené
Bovista paludosa Leveillé – prášivka bažinná
Geastrum hungaricum Holl. – hvězdovka uherská
Hysterangium calcareum Hesse – loupavka vápencová
Pholiota henningsii (Bres.) P. D. Orton – šupinovka Henningsova
Russula alnetorum Romagn. – holubinka olšinná
Tubaria confragosa (Fr.) Harmaja – kržatka vrásčitá