Soupis chráněných druhů rostlin Francie najdeme ve vyhlášce Liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national), která byla publikována dne 20. ledna 1982, novelizována ještě v letech 1995 (několik položek seznamu bylo tehdy odstraněno, např. Anemone hortensis, Campanula allionii, Eritrichium nanum, Limonium oleifolium aj.) a 2006.
Francie
Ve Francii se údajně vyskytuje asi 4630 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto úctyhodného množství je chráněno 440 taxonů vyšších rostlin, což je tedy necelých 10 % z celkového počtu druhů původní flóry Francie. V porovnání s některými středoevropskými zeměmi (včetně ČR) je to procento nízké. Avšak kromě celostátního seznamu chráněných rostlin existují v této zemi i ochranářská nařízení regionální, která platí jen ve vymezených oblastech země – v tom se Francie značně podobá Švýcarsku. Tyto oblastní vyhlášky jsou nezřídka dosti rozsáhlé, můžeme si být jisti, že mnoho vzácnějších druhů, které v celostátním seznamu zřetelně chybí, jsou zastoupeny právě v nich. Tak například ochranářský seznam regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur čítá na 300 druhů rostlin (to tedy skutečně navíc, v tomto místním checklistu nejsou zahrnuty druhy chráněné celostátně), chrání takové rostliny, jako jsou například Osmunda regalis, Ephedra distachya, Loiseleuria procumbens, Pancratium maritimum nebo Cyclamen repandum. Seznam Alsaska obsahuje 239 taxonů, Ile-de-France 167, Burgundska 114 a podobně. I v některých departementech – např. v Hautes-Alpes – vznikají speciální ochranářská nařízení, ta se týkají třeba sběru vybraných léčivých rostlin nebo i zvláštní ochrany (v Hautes-Alpes jsou chráněny například všechny rašeliníky a lišejníky).
Zdálo by se, že toto regionalistické pojetí ochrany rostlin je vcelku vhodně zaměřeno přímo na oblasti s výskytem vzácných druhů. Nutno však podotknout, že vyznat se v příslušných vyhláškách vyžaduje od zájemce o problematiku notný čas navíc, tato fragmentace znesnadňuje vytvoření si patřičné představy o podobě celkové ochrany rostlin. Pokud má tato koncepce i nějaké výhody, tak nevýhody je mohou dosti výrazně zastínit. Lze samozřejmě pochopit, že vlastní a zcela odlišné seznamy chráněných druhů mají francouzská zámořská území (Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion aj.). Prospěšností oddělování Bretaně od Normandie či Alsaska od Lotrinska si však v případě ochrany přírody bezvýhradně jistí nejsme.
Celostátní soupis chráněných druhů rostlin je rozdělen do dvou částí: příloha I. (Annexe I) vymezuje druhy přísně chráněné za všech okolností, ty je zakázáno jakkoli rušit ve vývoji; příloha II. (Annexe II) uvádí chráněné druhy, k jejichž sběru i k obchodování s nimi lze získat povolení.
Francie
Přinášíme na tomto místě soupis všech celostátně chráněných druhů rostlin Francie. Musíme upozornit, že do tohoto soupisu chráněných druhů bylo nutno námi velmi výrazně redakčně zasáhnout, originál tohoto seznamu se totiž vyznačuje neobvykle vysokým počtem nepřesností a evidentních chyb (především v nomenklatuře). Snažili jsme se tyto politováníhodné nedostatky francouzské vyhlášky opravit, je však možné, že některé z nich – i přes naši houževnatost – v předkládaném znění vytrvaly. Prosíme tedy o zvýšenou shovívavost. Zároveň bude dobré upozornit, že na internetu je možné najít několik různých verzí tohoto seznamu, které se neshodují ani v uváděných druzích. Situaci navíc ještě komplikuje fakt, že mnohé druhy (zde neuvedené) jsou chráněny jen v určitých francouzských krajích. Věříme, že se nám podařilo chaos francouzské vyhlášky alespoň trochu zmírnit.
Francie
Annexe I:
Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) Seitz – Aconit de Corse.
Adonis pyrenaica DC. – Adonis des Pyrénées.
Agrostis tenerrima Trin. – Agrostis élégant.
Aldrovanda vesiculosa L. – Aldrovanda.
Allium chamaemoly L. – Ail petit Moly.
Allium lineare Schrader – Ail dressé.
Allium moly L. – Ail doré.
Althenia barrandonii Duval-Jouve – Althenie.
Alyssum arenarium Loisel. – Corbeille d’or des sables.
Alyssum corsicum Duby – Corbeille d’or de Corse.
Ambrosinia bassii L. – Ambrosinia de Bassi.
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T. Durand et Schinz – Diss.
Anagallis crassifolia Thore – Mouron à feuilles charnues.
Andromeda polifolia L. – Andromède.
Androsace alpina (L.) Lam. – Androsace des Alpes.
Androsace cylindrica DC. – Androsace cylindrique.
Androsace helvetica (L.) All. – Androsace de Suisse.
Androsace chamaejasme Wulfen – Androsace petit-jasmin.
Androsace pubescens DC. – Androsace pubescente.
Androsace pyrenaica Lam. – Androsace des Pyrénées.
Androsace vandellii (Turra) Chiov. – Androsace de Vandelli.
Anemone coronaria L. – Anémone couronnée.
Anemone palmata L. – Anémone palmée.
Anemone sylvestris L. – Anémone sauvage.
Anemone trifolia L. – Anémone trifoliée.
Angelica heterocarpa M. J. Lloyd – Angélique à fruits variés.
Anchusa crispa Viv. – Buglosse crépu.
Anthyllis barba-jovis L. – Arbuste d’argent, barbe de Jupiter.
Apium repens (Jacq) Lag. – Ache rampante.
Aquilegia alpina L. – Ancolie des Alpes.
Aquilegia bertolonii Schott – Ancolie de Bertoloni.
Aquilegia viscosa Gouan – Ancolie des causses.
Arenaria controversa Boiss. – Sabline des chaumes.
Arenaria provincialis Chater et P. Halliday – Sabline de Provence.
Armeria belgenciensis Donad. ex Kerguélen – Armeria de Belgentier.
Armeria elongata Hoffm. – Armeria à tige allongée.
Armeria maritima subsp. miscella (Merino) Malag. – Oeillet marin, gazon d’Espagne.
Armeria pubinervis Boiss. – Armeria à nervures poilues.
Armeria pungens (Link) Hoffmanns. et Link – Armeria piquant.
Armeria ruscinonensis Girard – Armeria du Roussillon.
Armeria soleirolii (Duby) Godr. – Armeria de Soleirol.
Artemisia insipida Vill. – Armoise insipide.
Asperula hexaphylla All. – Asperule à feuille par six.
Asperula occidentalis Rouy – Asperule occidentale.
Asperula taurina L. – Grande croissette.
Asplenium cuneifolium Viv. – Doradille à feuilles en coin.
Asplenium fissum Kit et Willd. – Doradille du Mercantour.
Asplenium jahandiezii Rouy – Doradille du Verdon, D. de Jahandier.
Asplenium lepidum C. Presl – Doradille pulvérulente.
Asplenium seelosii Leybold – Doradille de Seelos.
Aster amellus L. – Marguerite de la Saint-Michel.
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. – Aster des Pyrénées.
Astragalus alopecuroides L. – Queue de renard d’Espagne.
Astragalus bayonnensis Loisel. – Astragale de Bayonne.
Astragalus centralpinus Braun-Blanq. – Queue de renard des Alpes.
Astragalus leontinus Wulfen – Astragale de Lenzbourg.
Astragalus massiliensis (Mill.) Lam. – Astragale de Marseille.
Atractylis cancellata L. – Atractyle grillage.
Atriplex longipes Drejer – Arroche à long pédoncule.
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter – Orchis à longues bractées.
Bartsia spicata Ramond – Bartsie en épi.
Bellevalia romana (L.) Rchb. – Bellevalia de Rome.
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth – Bellevalia à trois feuilles.
Betula nana L. – Bouleau nain.
Biscutella neustriaca Bonnet – Lunetière de Neustrie.
Borderea pyrenaica Miégev. – Dioscorée des Pyrénées.
Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångström – Botrychium à feuilles lancéolées.
Botrychium matricariifolium (Döll) A. Braun ex W. D. J. Koch – B. à feuilles de Matricaire.
Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – B. à feuilles multifides.
Botrychium simplex E. Hitchc. – Petit Botrychium.
Brassica insularis Moris. – Choux de Corse.
Bromus bromoideus (Lej.) Crép. – Brome des Ardennes.
Bromus grossus Desf. ex DC. – Brome à fleurs nombreuses.
Buglossoides gastonii (Bentham) I. M. Johnston – Gremil du Béarn, G. de Gaston.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. – Alisma (Fluteau) à feuilles de Parnassie.
Calla palustris L. – Arum d’eau, Choucelle.
Campanula cervicaria L. – Cervicaire
Cardamine chelidonia L. – Cardamine fausse Chélidoine.
Carex atrofusca Schkuhr. – Laiche noirâtre.
Carex bicolor All. – L. bicolore.
Carex buxbaumii Wahlenb. – L. de Buxbaum.
Carex firma Host – L. rigide.
Carex fritschii Waisb. – L. de Fritsch.
Carex glacialis Mack. – Laîche des glaciers
Carex grioletii Roem. ex Schkuhr – L. de Griolet.
Carex heleonastes L. fil. – Etoie des marais.
Carex hordeistichos Vill. – Laiche à épis d’orge.
Carex chordorrhiza L. fil. – L. à long rhizome.
Carex limosa L. – L. des tourbières; L. des vases.
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen – L. inondable des tourbières.
Carex microglochin Wahlenb. – L. à petite arête.
Carex ornithopodioides Hausm. – L. faux-pied d’oiseau.
Carex pseudobrizoides Clavaud. – L. fausse-brize.
Carex reichenbachii Bonnet – Laiche de Reichenbach.
Carex repens Bellardi – Laiche rampante.
Carex vaginata Tausch – L. à feuille engainante.
Centaurea corymbosa Pour. – Centaurée en corymbe, C. de la Clape.
Centaurea pseudocaerulescens Briq. – Fausse centaurée bleuâtre.
Centaurium chloodes (Brot.) Samp. – Petite centaurée à fleurs serrées.
Centaurium scilloides (L. fil.) Samp. – Petite centaurée à fleurs de scille.
Centranthus trinervis (Viv.) Bég. – Centranthe à trois nervures.
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. – Cephalaire de Syrie.
Cerinthe glabra subsp. tenuiflora (Bertol.) Domac – Melinet des Alpes.
Chamaecytisus glaber (L. fil.) Roth. – Cytise à longues grappes.
Chamaerops humilis L. – Palmier nain, Doum.
Cheilanthes catanensis (Cosent.) H. P. Fuchs – Doradille laineuse, Notochlaena.
Cirsium montanum (Waldst. et Kit. ex Willd.) Sprengel – Cirse des montagnes.
Cistus populifolius L. – Ciste à feuilles de peuplier.
Cistus pouzolzii Delile – Ciste de Pouzolz.
Cistus psilocephalus Sweet – Ciste hérissé.
Cochlearia aestuaria (Lloyd) Heywood – Cranson des estuaires.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel ex Roem. et Schult. – Coléanthe délicat.
Colchicum corsicum Baker – Colchique de Corse.
Colchicum cupanii Guss. – Colchique de Bertoloni.
Cortusa matthioli L. – Cortuse de Matthioli.
Crambe maritima L. – Choux marin.
Crepis rhaetica Hegetschw. Crepis des Alpes rhétiques.
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. – Cymodocée, paille de mer.
Cypripedium calceolus L. – Sabot de Vénus.
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell – Cystoptéris diaphane.
Cystopteris montana Desv. – Cystopteris des montagnes.
Cytisus ardoinoi E. Fourn. – Cytise d’Ardoino.
Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch – Bruyère de Saint-Daboec.
Damasonium alisma Miller – Etoile d’eau.
Damasonium polyspermum Coss. – Etoile d’eau à nombreuses graines.
Daphne striata Tratt. – Camélée strié.
Daucus gadeceaui Rouy et Camus – Carotte de Gadeceau.
Delphinium requienii DC. – Dauphinelle (Pied d’alouette) de Requien.
Delphinium verdunense Balb. – Pied d’alouette de Bresse.
Dianthus gallicus Pers. – Oeillet de France, Oeillet des dunes.
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub – Lycopode des Alpes.
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub s. l. – Lycopodes aplatis du groupe complanatum.
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub – Lycopode petit-cyprès.
Draba incana L. – Drave blanchâtre.
Dracocephalum austriacum L. – Dracocéphale d’Autriche.
Dryopteris aemula O. Kuntze – Polystic atlantique.
Dryopteris cristata A. Gray – Polystic à crètes.
Dryopteris pallida (Bory) Maire et Petitmengin – Dryoptéris pâlissante.
Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins – Dryoptéris tyrrhénienne.
Echinospartum horridum (Vahl) Roth. – Genêt très épineux.
Elatine brochonii Clavaud. – Elatine de Brochon.
Epipogon aphyllum (F. W. Schmidt) Swartz – Epipogon sans feuilles.
Erica erigena R. Ross – Bruyère de la Méditerranée.
Erica lusitanica Rudolphi – Bruyère du Portugal.
Erinacea anthyllis Link – Cytise hérisson.
Eriophorum gracile Koch ex Roth. – Linaigrette grêle.
Erodium manescavii Cosson – Erodium (Bec de grue) de Manescot.
Erodium rodiei (Braun-Blanq.) Poirion – Erodium de Rodié.
Eryngium alpinum L. – Panicaut des Alpes, Etoile des Alpes.
Eryngium barrelieri Boiss. – Panicaut nain de Barrelier.
Eryngium spina-alba Vill. – Panicaut blanc des Alpes, chardon blanc.
Eryngium viviparum Gay. – Panicaut nain vivipare.
Euphorbia graminifolia Vill. – Euphorbe à feuilles de graminées.
Euphorbia variabilis Ces. – E. variable.
Evax carpetana Lange – Evax de Cavanillès.
Evax rotundata Moris – Evax de Corse.
Fritillaria orientalis Adam – Fritillaire de Caussols.
Gagea arvensis (Pers.) Dum. – Gagée des champs.
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. – Gagée de Bohème.
Gagea foliosa (C. Presl) Schult. et Schult. f.- Gagée très feuillue.
Gagea granatelli (Parl.) Parl. – Gagée de Granatelli.
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. – Gagée jaune.
Gagea minima (L.) Ker Gawl. – Petite gagée.
Gagea pratensis (Pers.) Dum. – Gagée des prés.
Gagea saxatilis (Mert. et W. D. J. Koch) Schult. et Schult. f. – Gagée des rochers.
Gagea soleirolii F. W. Schultz – Gagée de Soleirol.
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. – Gagée à spathe.
Galium trifidum L. – Gaillet trifide.
Garidella nigellastrum L. – Garidelle fausse-nigelle.
Gentiana ligustica R. Vilm. et Chopinet – Gentiane ligure.
Gentiana utriculosa L. – Gentianelle à calice renflé.
Gentianella amarella (L.) Börner – Gentianelle amère.
Gentianella uliginosa (Willd.) Börner – Gentianelle des marais.
Geranium argenteum L. – Géranium à feuilles argentées.
Geranium cinereum Cav. – Géranium à feuilles cendrées.
Geranium endressii J. Gay – Géranium d’Endress.
Geum heterocarpum Boiss. – Benoîte à fruits divers.
Gladiolus dubius Guss. – Glaïeul douteux.
Gladiolus palustris Gaudin – Glaïeul des marais.
Halimione pedunculata (L.) Aellen – Obione à fruit pédonculé.
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze – Malaxis des tourbières.
Hedysarum boutignyanum (A. Camus) Alleiz. – Sainfoin de Boutigny.
Helianthemum lavandulaefolium Mill. – Hélianthème (Fleur de soleil) à feuilles de lavande.
Helianthemum marifolium Mill. – Hélianthème à feuilles de Marum.
Heracleum minimum Lam. – Berce naine.
Hermodactylus tuberosus (L.) Mill. – Iris tubéreux.
Herniaria latifolia subsp. litardierei Gamisans – Herniaire de Litardière.
Heteropogon contortus (L.) Beauv. ex Roemer et Schultes – Herbe barbue, Andropogon.
Hibiscus palustris L. – Ketmie rose des marais.
Hieracium eriophorum St.-Amans – Epervière des dunes.
Hierochloe odorata (L.) Beauv. – Avoine odorante.
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. – Hymenophyllum de Tonbridge.
Hymenophyllum wilsonii Hook. – H. de Wilson.
Iberis aurosica Chaix – Corbeille d’argent du mont Aurouse.
Iberis prutiii subsp. candolleana Jord. – Corbeille d’Argent de De Candolle.
Inula bifrons L. – Inule variable.
Inula helenioides DC. – Inule fausse-aunée.
Iris aphylla L. – Iris sans feuilles.
Iris sibirica L. – Iris de Sibérie.
Iris sisyrinchium L. – Iris faux-Sisyrhynque.
Iris xiphium L. – Iris d’Espagne.
Isatis allionii P. W. Ball – Pastel des Alpes.
Isoëtes boryana Durieu – Isoète de Bory.
Isoëtes durieui Bory – Isoète de Durieu.
Isoëtes echinospora Durieu – Isoète à spores spinuleuses.
Isoëtes histrix Bory – Isoète épineux.
Isoëtes lacustris L. – Isoète des lacs.
Isoëtes setacea Lam. – Isoète grêle.
Isoëtes velata A. Braun – Isoète voilé.
Juncus balticus Willd. – Jonc de la Baltique.
Juncus pyrenaeus Timb.-Lagr. et Jeanb. – Jonc des Pyrénées.
Jurinea humilis (Desf.) DC. – Serratule naine.
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. – Hibiscus à cinq fruits.
Leucanthemum crassifolium (Lange) Willk. – Marguerite à feuilles épaisses.
Laser trilobum Borkh. ex P. Gaertn., B.Mey. et Scherb. – Laser à feuilles à trois lobes.
Lathyrus maritimus (L.) Bigelow – Gesse de mer.
Lavatera maritima Gouan – Lavatère maritime.
Legousia castellana (Lange) Samp. – Spéculaire de Castille.
Leucanthemum crassifolium (Lange) Willk. – Marguerit.
Leucojum aestivum L. – Nivéole d’été.
Leucojum longifolium Gren. – Nivéole à longues feuilles.
Leucojum nicaeense Ardoino – Nivéole de Nice.
Leuzea rhapontica (L.) Holub – Rhapontique des Alpes.
Leymus arenarius (L.) Hochst. – Seigle de mer, Grand Oyat.
Ligularia sibirica (L.) Cass. – Ligulaire (Séneçon) de Sibérie.
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. – Grand statice, Limoniastrum.
Limonium cordatum (L.) Mill. – Statice à feuilles cordées.
Limonium dictyocladum O. Kuntze – Statice à rameaux raides.
Limonium diffusum O. Kuntze – Statice diffus.
Limonium girardianum Fourr. – Statice de Girard.
Limonium humile Miller – Petit statice.
Limonium ramosissimum subsp. provinciale Pignatti – Statice de Provence.
Limonium salmonis Pign. – Statice de Salmon.
Linaria cirrhosa (L.) Cav. – Linaire à vrilles.
Linaria commutata Bernh. ex Rchb. – Linaire grecque.
Linaria flava Desf. – Linaire jaunâtre.
Linaria reflexa (L.) Desf. – Linaire à fruit recourbé.
Linaria thymifolia (Wahl) DC. – Linaire à feuilles de thym.
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox – Lindernie couchée.
Linnaea borealis L. – Linnée boréale.
Liparis loeselii (L.) Rich. – Liparis de Loesel.
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb. – Grémil à rameaux étalés.
Littorella uniflora Asch. – Littorelle à une fleur.
Lobelia dortmanna L. – Lobelie de Dortmann.
Loeflingia hispanica L. – Loeflingie d’Espagne.
Lolium parabolicum Sennen – Ivraie du Portugal.
Luronium natans (L.) Raf. – Flûteau nageant.
Lycopodiella inundata (L.) Holub – Lycopode des tourbières.
Lysimachia ephemerum L. – Lysimaque à feuilles de saule.
Lysimachia thyrsiflora L. – Lysimaque à fleurs à épi.
Lythrum thesioides Bieb. – Salicaire faux-thésion.
Lythrum thymifolia L. – Salicaire à feuille de thym.
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Ten. – Salicaire à trois bractées.
Marsilea quadrifolia L. – Fougère d’eau à quatre feuilles.
Marsilea strigosa Willd. – Fougère d’eau à quatre feuilles.
Matteucia struthiopteris (L.) Tod. – Matteuccie.
Matthiola tricuspidata (L.) R. Br. – Matthiole à fruits à trois cornes.
Merendera filifolia Camb. – Mérendère à feuilles filiformes.
Minuartia stricta (Sw.) Hiern – Sabline dressée.
Moehringia lebrunii Merxm. – Sabline de le Brun.
Moehringia provincialis Merxm. et Grau – Sabline du Verdon.
Morisia monanthos (Viv.) Asch. – Morisie.
Myosotis pusilla Loisel. – Myosotis tenu.
Nananthea perpusilla DC. – Nananthée de Corse.
Narcissus triandrus subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb – Narcisse des Glénan.
Naufraga balearica Constance et Cannon – Naufraga des Baléares.
Nectaroscordum siculum Lindl. – Ail de Sicile.
Nigella gallica Jord. – Nigelle de France.
Nonea pulla (L.) DC. – Nonnée brune.
Odontites jaubertianus D. Dietr. – Euphraise de Jaubert (et Euphraise des Cévennes)
Oenanthe foucaudii Tess. – Oénanthe de Foucaud.
Omphalodes littoralis Lehm. – Cynoglosse des dunes.
Ophioglossum azoricum C. Presl – Ophioglosse des Açores.
Ophrys aveyronensis (J. J. Wood) Delforge – Ophrys de l’Aveyron.
Ophrys bertolonii Moretti s. l. – Ophrys du groupe bertolonii.
Ophrys bombyliflora Link – Ophrys bombyx.
Ophrys speculum Link – Ophrys miroir.
Ophrys tenthredinifera Willd. – Ophrys à grandes fleurs.
Orchis coriophora L. – Orchis punaise.
Orchis fragrans Pollini – Orchis odorant.
Orchis longicornu Poir. – Orchis à long éperon.
Orchis provincialis subsp. pauciflora (Ten.) Camus – Orchis à fleurs peu nombreuses.
Orchis saccata Tenore – Orchis feu.
Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch – Orchis de Spitzel.
Pedicularis recutita L. – Pediculaire tronquée.
Peribalia minuta Aschers. et Graebn. – Canche naine.
Phyllodoce caerulea (L.) Bab. – Andromède bleue, phyllodoce bleue.
Physospermum cornubiense (L.) DC. – Physospermum de Cornouailles.
Phyteuma villarsii Rich. Schulz – Raiponce de Villars.
Pilularia globulifera L. – Boulettes d’eau.
Pilularia minuta Durieu – Pilulaire délicate.
Pimpinella siifolia Leresche – Pimpinelle à feuilles de sium.
Pinus mugo Turra – Pin Mugho.
Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. – Millet verdâtre.
Polygonum raii Bab. – Renouée de Ray.
Polystichum braunii (Spenn.) Fée – Polystic de Braun.
Posidonia oceanica (L.) Delile – Pelote de mer, chiendent marin.
Potamogeton rutilus Wolfg. – Potamot rougeâtre.
Potentilla delphinensis Gren. et Godron – Potentille du Dauphiné.
Potentilla fruticosa L. – Potentille arbustive.
Primula allionii Loisel. – Primevère d’Allioni.
Primula auricula L. – Oreille d’ours.
Primula halleri J. F. Gmelin – Primevère de Haller.
Primula marginata Curtis – Primevère marginée.
Primula pedemontana Gaudin – Primevère du Piémont.
Prunus lusitanica L. – Prunier du Portugal.
Pseudorlaya pumila (L.) Grande – Fausse-girouille des sables.
Ptilotrichum macrocarpum (DC.) Boiss. – Corbeille d’argent à gros fruits.
Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss. – Corbeille d’argent des Pyrénées.
Pulicaria vulgaris Gaertn. – Herbe de Saint-Roch.
Pulsatilla halleri (All.) Willd. – Anémone (puslatille) de Haller.
Pyrola rotundifolia subsp. maritima (Kenyon) E. F. Warburg – Pyrole des dunes.
Quercus crenata Lam. – Faux chêne-liège.
Ranunculus canutii Coss. ex Ardoino – Bouton d’or de Canut.
Ranunculus fontanus C. Presl – Renoncule des fontaines.
Ranunculus lateriflorus DC. – Renoncule à fleurs latérales.
Ranunculus lingua L. – Grande Douve.
Ranunculus millefoliatus Vahl. – Bouton d’or à mille feuilles.
Ranunculus nodiflorus L. – Renoncule à fleurs en boules.
Ranunculus ophioglossifolius Vill. – Bouton d’or à feuilles d’Ophioglosse.
Ranunculus revelieri Boreau – Renoncule de Revelier.
Reutera lutea Boiss. – Pimpinelle jaune.
Rhododendron hirsutum L. – Rhododendron poilu.
Rosa serafini Viv. – Rose de Serafin.
Rosa ×aveyronensis Coste – Rose hybride de l’Aveyron.
Rouya polygama Coincy – Thapsie de Rouy.
Rumex rupestris Le Gall – Oseille des rochers.
Rumex tuberosus L. – Oseille tubéreuse.
Ruscus hypophyllum L. – Petit houx, herbe aux langues.
Salix breviserrata B. Flod. – Saule à feuilles de myrte.
Salix crataegifolia Bert. – Saule à feuilles d’aubépine.
Salix daphnoides Vill. – Saule noir.
Salix lapponum L. – Saule des Lapons.
Salix myrsinites L. – Saule à feuilles de Myrte.
Salix repens subsp. arenaria L. – Saule des Dunes.
Salvinia natans (L.) All. – Salvinia nageante.
Saponaria bellidifolia Sm. – Saponaire à feuilles de pâquerette.
Saponaria lutea L. – Saponaire jaune.
Saxifraga florulenta Moretti – Saxifrage à nombreuses fleurs.
Saxifraga hieraciifolia Waldst. et Kit. ex Willd – Saxifrage à feuilles d’épervière.
Saxifraga hirculus L. – Saxifrage oeil de bouc.
Saxifraga lantoscana Boiss. – Saxifrage de Lantosque.
Saxifraga muscoides All. – Saxifrage fausse-mousse.
Saxifraga mutata L. – Saxifrage variable.
Saxifraga valdensis DC. – Saxifrage de Vaud.
Scandicium stellatum (Banks et Sol.) Thell. – Scandix étoilé.
Scilla hyacinthoides L. – Scille fausse-jacinthe.
Scirpus pumilus Vahl. – Scirpe alpin.
Scolopendrium hemionitis (Swartz) Lang. – Herbe à la Mule.
Scorzonera parviflora Jacq. – Scorzonère à petites fleurs.
Scrophularia pyrenaica Benth. – Scrofulaire des Pyrénées.
Sedum andegavense (DC.) Desv. – Vermiculaire d’Angers.
Senecio bayonnensis Boiss. – Séneçon de Bayonne.
Senecio congestus (R. Br.) DC. – Cinénaire des marais.
Senecio macrochaetus Willk. – Séneçon à grosses soies.
Serapias neglecta De Not. – Sérapias négligé.
Serapias nurrica B. Corrias – Sérapias des nuraghi.
Serapias parviflora Parl. – Sérapias à petites fleurs.
Serratula lycopifolia (Vill.) Kerner – Serratule à feuilles de chanvre d’eau.
Seseli boconii Guss. – Seseli de Bocone.
Scheuchzeria palustris L. – Scheuchzérie des tourbières.
Schoenus ferrugineus L. – Chouin noirâtre.
Silene coeli-rosa (L.) Godr. – Silène d’un rose céleste.
Silene salzmanii Badaro ex Moretti – Silène de Salzmann.
Silene velutina Pourr. ex Loisel. – Silène velouté.
Sisymbrium supinum L. – Sisymbre couché.
Soldanella villosa Darracq ex Labarrère – Grande Soldanelle.
Sorbus latifolia Pers. – Alisier de Fontainebleau.
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. – Spiranthe d’été.
Stachys brachyclada Noë ex Coss. – Epiaire à rameaux courts.
Stachys ocymastrum (L.) Briq. – Epiaire hérissée.
Stenogramma pozoi (Lagasca) Iwatsuki – Polypode d’Afrique.
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. – Stenbergie à fleurs de colchique.
Succowia balearica (L.) Medik. – Suckowia.
Tamarix africana Poir. – Tamaris d’Afrique.
Teline linifolia (L.) Webb et Berthel. – Genêt à feuilles de lin.
Teucrium aristatum Pérez Lara – Germandrée de Crau.
Teucrium fruticans L. – Germandrée arbustive.
Teucrium massiliense L. – Germandrée de Marseille.
Teucrium pseudochamaepitys L. – Germandrée à allure de pin.
Thorella verticillatoinundata (Thore) Briq. – Thorella, Faux-Cresson de Thore.
Thymelaea ruizii Loscos ex Casav. – Passerine de Ruiz.
Thymelaea tartonraira (L.) All. – Tartonraire.
Thymelaea thomasii (Duby) Endl. – Passerine de Thomas.
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. – Tofieldie boréale.
Trientalis europaea L. – Trientale.
Trifolium cernuum Brot. – Trèfle à fleurs penchées.
Trifolium saxatile All. – Trèfle des rochers.
Triglochin laxiflorum Guss. – Troscart à fleurs lâches.
Trichomanes speciosum Willd. – Trichomanes remarquable.
Tulipa agenensis DC. – Tulipe oeil de soleil.
Tulipa clusiana DC. – Tulipe de de l’Ecluse.
Tulipa praecox Ten. – Tulipe précoce.
Tulipa sylvestris L. – Tulipe sauvage.
Typha minima Funk – Petite massette.
Typha shuttleworthii Koch et Sonder – Massette de Shuttleworth.
Urginea fugax (Moris) Steinh. – Scille éphémère.
Urginea undulata (Desf.) Steinh. – Scille à feuilles ondulées.
Utricularia ochroleuca R. W. Hartm. – Utriculaire d’un vert jaunâtre.
Veratrum nigrum L. – Veratre noir.
Vicia altissima Desf. – Vesce élevée.
Vicia argentea Lapeyr. – Vesce argentée.
Vicia barbazitae Ten. et Guss. – Vesce de Barbazita.
Viola arborescens L. – Violette sous-arbustive.
Viola cryana Royer ex Gillot – Violette de Cry.
Viola elatior Fr. – Violette élevée.
Viola pinnata L. – Violette à feuilles pennées.
Viola rothomagensis Desf. – Pensée de Rouen.
Vitis vinifera subsp. sylvestris (C. C. Gmelin) Hegi – Lambrusque, vigne sauvage.
Woodsia ilvensis R. Br. – Woodsie d’Elbe.
Woodwardia radicans Sm. – Woodwardia.
Xatartia scabra (Lapeyr.) Meissn. – Xataria, Givert dels isards.

Annexe II:
Adonis vernalis L. – Grand oeil de boeuf, Adonis printanier.
Alisma graminifolia Ehrh. – Fluteau à feuilles de graminées.
Asphodelus arrondeaui J. Lloyd – Bâton blanc d’Arrondeau.
Centaurium capitatum Melderis. – Petite centaurée à fleurs en tête.
Ceratonia siliqua L. – Caroubier.
Delphinium staphisagria L. – Staphysaigre, Herbe aux poux.
Dianthus superbus L. – Oeillet magnifique.
Drosera anglica Hudson – Rossolis à feuilles longues.
Drosera intermedia Hayne – Rossolis intermédiaire.
Drosera rotundifolia L. – Rossolis à feuilles rondes.
Euphorbia peplis L. – Euphorbe Peplis.
Gratiola officinalis L. – Gratiole officinale.
Helichrysum arenarium Moench. – Immortelle des sables.
Helleborus niger L. – Rose de Noël.
Myosotis soleirolii Godr. – Myosotis de Soleirol.
Nerium oleander L. – Laurier-rose.
Paeonia mascula (L.) Mill. – Pivoine mâle.
Paeonia officinalis L. – Pivoine officinale.
Polemonium caeruleum L. – Valériane grecque.
Potamogeton variifolius Thore – Potamot à feuilles variables.
Ranunculus macrophyllus Desf. – Bouton d’or à grandes feuilles.
Rosa gallica L. – Rose de France.
Salix helvetica Vill. – Saule de Suisse.
Senecio ruthenensis Maz. et Timb. – Séneçon du Rouergue.
Urginea maritima Baker – Squille, Scille maritime.
Valeriana celtica L. – Nard celtique.
Viola curtisii E. Forst – Pensée de Curtis.
Vitex agnus-castus L. – Gattilier.
Francie