V roce 2010 uplyne 70 let od vydání první české knihy s názvem Chráněné rostliny. V roce 1940 tedy vznikla první česká publikace, která se snažila představit široké veřejnosti nejvzácnější druhy rostlin naší vlasti.
Knižní tituly o ohrožených a chráněných rostlinách
Jaromír Klika – autor knihy – tehdy o důvodech, které ho vedly k vytvoření této knihy, do úvodní kapitoly napsal: Některé druhy jsou v jednom okrsku hojné, v jiném vzácné, a tu místní úřady je v místě chrání. Městské úřady dohlížejí, aby chráněné druhy rostlin se neprodávaly. K tomu nutno ovšem chráněné druhy znáti. Tomuto účelu slouží naše knížka, kde jsme shrnuli květiny, jejichž prodej je na trzích našich měst zakázán, ale pro neznalost nemůže býti často kontrolován. Ovšem pokračuje také v jiném tónu: Ochranu přírody, zejména pak chránění rostlin, dlužno zařaditi do výchovy mládeže. I k tomu jest určena naše knížečka. Klikovy Chráněné rostliny tedy nebyly prací vědeckou, měly záměrně výrazně popularizační charakter. Dobře si uvědomoval, že rostliny mohou být účinně chráněny jedině tehdy, když je bude co nejširší veřejnost rozpoznávat.
Tato Klikova koncepce ochrany rostlin neztratila svůj význam dodnes, od čtyřicátých let minulého století u nás i na Slovensku vzniklo několik podobných knih. Některé z nich jsou sotva několikastránkové, jiné obsahují stovky druhů ohrožených a chráněných rostlin, jisté však je, že všechny by si mohly do svého úvodu vepsat památná Klikova slova z roku 1940: Doufáme, že všichni naši čtenáři budou s námi pečovati o ochranu našich rostlin, nebudou do herbářů ukládati mrtvoly, ale osvěží vzpomínky na chvíle v přírodě ztrávené u obrázků naší knihy.
Knižní tituly o ohrožených a chráněných rostlinách
Následující seznam obsahuje veškeré knihy pojednávající o jednotlivých ohrožených a chráněných druzích rostlin, které u nás od roku 1940 vznikly. Je možné, že jsem pouhým nedopatřením některé práce opomněl, proto prosím čtenáře, aby mi při doplňování tohoto soupisu pomohli.

 • Jaromír Klika (1940): Chráněné rostliny (Praha, Česká grafická unie), vydáno na popud Komise pro ochranu přírody při I. odboru přírodovědeckém a lékařském při České akademii technické, 106 stran s 40 barevnými tabulemi a 10 perokresbami, ilustroval František Procházka.
 • Jaroslav Veselý (1954, 1961): Chráněné rostliny (Praha, Orbis), 2 svazky, 1. díl ilustroval Otto Ušák, perovky v textu kreslil Jan Tříska, 73 stran s 68 barevnými obrazovými přílohami. 2. díl ilustrovali kromě O. Ušáka ještě Věra Beránková, Eduard Demartini, Anna Kavinová-Schustlerová a Otakar Kilián, svazek má 85 stran se 70 barevnými přílohami.
 • Josef Duda, František Krkavec (1957): Chráněné rostliny Opavska (Ostrava, Krajské nakladatelství), obrazová příloha Otakar Kilián, Arnošt Pustka. Kniha má 110 stran a 10 barevných obrazových příloh.
 • Josef Šachl (1965): Chráněné a vzácné rostliny na Poděbradsku a Nymbursku (Praha, Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje), 55 stran.
 • Alois Mikula (1968): Chraňte nás! Chráněné rostliny. Edice Kukátko (Praha, SNDK), ilustrace Eva Šlechtová a Jaromír Veselý.
 • Václav Jílek, Josef Dostál, Hana Janáčková (1971): Poznáváme a chráníme rostliny Jeseníků (Šumperk, Vlastivědný ústav).
 • Jaromíra Kuncová (1972): Chráněné rostliny v severních Čechách (Praha, Propagační tvorba).
 • Viliam Stockmann (1974): Chránené rastliny Oravy (Dolný Kubín, Okresná pamiatková správa).
 • Václav Zelený (1976): Chráněné a méně známé rostliny Podblanicka (Praha, Středočeské nakladatelství a knihkupectví), kresby Věra Zelená, fotografický doprovod.
 • Ladislav Šomšák, Dušan Slivka, Ladislav Zlatohlávek (1978): Chránené rastliny Slovenska (Bratislava, Pressfoto). D. Slivka a L. Zlatohlávek jsou autory fotografií, kniha vyšla v několika vydáních, 1. vydání mělo 7500 výtisků.
 • Dezider Magic, Eva Bosáčková (1978): Atlas chránených rastlín: Obrázková kvetena Slovenska (Bratislava, Obzor), ilustrace Jindřich Krejča, Otto Ušák, 258 stran.
 • Petr Rybář, František Procházka a kol. (1979): Chráněné druhy rostlin a živočichů Východočeského kraje (Pardubice, Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje), 174 stran.
 • Dušan Randuška, Milan Križo (1983): Chránené rastliny (Bratislava, Príroda, druhé vydání 1985), 430 stran.
 • František Procházka, Jan Čeřovský, Josef Holub (1983): Chráněné a ohrožené druhy květeny ČSR (Praha, Ústř. dům pionýrů a mládeže J. Fučíka, 1983). Studijní materiál pro vedoucí přírodovědných oddílů PO SSM, ved. zájmových útvarů přírodovědných, účastníky hnutí Brontosaurus a zájemce o přírodovědné soutěže. 103 stran.
 • Jindřich Hanousek (1985): Chráněné a ohrožené druhy rostlin Vyškovska (Vyškov, ČSOP, Muzeum Vyškovska, OKS), 44 stran, vyšlo jen 200 výtisků.
 • Karel Kubát (1986): Červená kniha vyšších rostlin Severočeského kraje (Praha, TEPS), 142 stran.
 • Vladimír Růžička, Miroslav Smejkal (1988): Chráněné rostliny okresu Brno-město (Brno, Měst. kult. středisko S. K. Neumanna), vyšlo jen 500 výtisků.
 • Leo Bureš, Zuzana Burešová (1989): Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků. Díl 1. (Bruntál, ČSOP), ilustroval Vojta Novák, kniha má 240 stran.
 • Katarína Rajcová (1989): Červená kniha okresu Trenčín. 1. diel, Dreviny (Trenčín, Okresné osvetové stredisko), kresby Katarína Kvasničková.
 • František Procházka (1990): Chráněné a ohrožené rostliny prachatického okresu (Prachatice, Okresní muzeum), ilustrace Jitka Kováříková, Dana Zíková, 70 stran.
 • Dom Matice slovenskej (1991): Chránené rastliny Spiša (Spišská Nová Ves, Dom Matice slovenskej).
 • František Kotlaba a kol. (1995): Červená kniha ohrožených a vzácných druhov rastlín a živočichov SR a ČR. 4., Sinice a riasy, huby, lišajníky, machorosty (Bratislava, Príroda), 224 stran, ilustrace Alexandr Gardavský, Jan Herink, Radka Josková, Ivan Pišút, Adriana Skálova, Zdeněk Soldán, Milan Volšinský, Jiří Vimmer.
 • Vladimír Antonín, Zuzana Bieberová (1995): Chráněné houby ČR: Zvláště chráněné druhy hub podle vyhlášky č. 395/92 Sb. (Praha, MŽP ČR, AOPK), 88 stran, ilustrace Antonín Bielich, fotografická příloha.
 • Marie Elsnerová (1995): Vzácné a ohrožené druhy květeny okresu Zlín (Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy), 118 stran, kresby Pavel Procházka a fotografický doprovod.
 • Matilda Jatiová, Jindřich Šmiták (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku (Praha, AOPK). 546 stran.
 • Lubomír Tichý a kol. (1997, 1999, 2001): Ohrožené rostliny města Brna (Brno, Rezekvítek). 3 svazky.
 • Václav Chán, Josef Holub (1999): Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech (Praha, AOPK, Jihočeská pobočka ČBS), 284 stran.
 • Jan Čeřovský a kol. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhov rastlín a živočichov SR a ČR. 5., Vyššie rastliny (Bratislava, Príroda), ilustrátoři Antonín Zezula, František Gregor, 454 stran.
 • František Procházka a kol. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR, stav v roce 2000 (Praha, AOPK).
 • František Procházka, Milan Štech a kol. (2002): Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy (Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava), 140 stran.
 • Vlastik Rybka, Romana Rybková, Renata Pohlová (2004): Rostliny ve svitu evropských hvězd: rostliny soustavy Natura 2000 v České republice (Olomouc, Sagittaria), 88 stran.
 • Iva Machová, Karel Kubát (2004): Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka (Praha, Academia), 220 stran.
 • Kolektiv autorů (2005): Chráněné rostliny České a Slovenské republiky (Brno, Computer Press – také ve slovenské jazykové mutaci), autory knihy byli ve většině členové redakce webu BOTANY.cz. Kniha má 328 stran.
 • Jaroslav Podhorný, Josef Komárek (2006): Ohrožené rostliny střední Moravy (ČSOP Hořepník, Prostějov), 64 stran.
 • Jan Holec, Miroslav Beran a kol. (2006): Červený seznam hub (makromycetů) ČR. (Praha, AOPK).
 • Lenka Pivoňková (2007): Zvláště chráněné rostliny Plzeňského kraje (Krajský úřad Plzeňského kraje), fotografie kolektiv autorů, 56 stran.
 • Vladimír Melichar, Petr Krása, Přemysl Tájek (2012): Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje (Karlovarský kraj a AOPK), 108 stran.
 • Leo Bureš (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (Olomouc, Rubico), 314 stran.