Ochrana přírody je v Německu určována zákonem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je pak definována nařízením Bundesartenschutzverordnung (Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten), které bylo vydáno dne 19. 12. 1986, aktualizováno 16. 2. 2005. Soupis chráněných druhů obsahuje jeho příloha Anlage 1 Schutzstatus wild lebender Tier- und Pflanzenarten.
Německo
Kategorie ohrožení, které se používají v německém Červeném seznamu (Roten Liste gefährdeter Arten), jsou podobné, jako v současné české variantě tohoto dokumentu:
0: vyhynulý nebo nezvěstný (ausgestorben oder verschollen)
1: kriticky ohrožený (vom Aussterben bedroht)
2: silně ohrožený (stark gefährdet)
3: ohrožený (gefährdet)
4: potenciálně ohrožený (potenziell gefährdet)
U ochrany se rozlišují dvě kategorie – v níže uvedeném soupisu je vyznačujeme křížky:
+ zvláště chráněné druhy (Besonders geschützte Arten)
+ + přísně chráněné druhy (Streng geschützte Arten)
Kromě řady jiných běžných ochranářských opatření zákon v § 42 výslovně stanovuje, že v Německu je zakázáno chráněné druhy vlastnit, prodávat, nabízet k prodeji nebo koupit. U vlastnictví zvláště chráněného druhu je potřebný doklad o původu rostliny.
Německá příloha několikrát nařizuje ochranu celých rodů, např. v případě rodu Daphne, Dianthus, Gentiana, Gentianella aj., někdy doplňuje tento zápis o výjimku, především v případě, kdy některý z druhů rodu je chráněn přísně a ostatní jsou jen zvláště chráněné. Ve středoevropských poměrech zcela výjimečné je nařízení ochrany u celého řádu, konkrétně u Lycopodiales. Oproti tomuto snad až příliš značnému zjednodušení je však zase tato příloha nepřiměřeně komplikována tím, že uvádí i některé druhy, které se v Německu vůbec nevyskytují, např. Alkanna pinardii, Anemone uralensis, Aquilegia ottonis subsp. taygetea, Carlina diae nebo Haberlea rhodopensis. Jedná se o druhy z Bernské úmluvy, otázkou však zůstává, proč jsou zde uvedeny. Pokud snad bylo záměrem spojit soupis německých chráněných druhů s taxony Bernské úmluvy, měly zde být aspoň uvedeny všechny druhy z této mezinárodní úmluvy – což však rozhodně také nejsou. Německo evidentně jen tyto vybrané druhy označilo za zakázané pro držení a obchod, zda je v Německu možno obchodovat s jinými druhy Bernské úmluvy (tedy s těmi, které v příloze uvedeny nejsou), je nezřejmé – co není zakázáno, je přece dovoleno…
Je také pozoruhodné, že Německo vůbec nechrání vlastním spolkovým zákonem taxony čeledi Orchidaceae – ty tedy v Německu podléhají jen ochraně mezinárodní úmluvy CITES. Jistě netřeba českému čtenáři vysvětlovat, že úmluva CITES může národní zákonnou ochranu nahradit jen značně problematicky.
Německo
V porovnání s podobnými středo- a východoevropskými právními dokumenty je nutno tuto německou vyhlášku hodnotit jako značně neučesanou. Na jedné straně se můžete dostat v Německu do rozporu se zákonem, pokud neprokážete původ svého zimostrázového živého plotu nebo záhonu tulipánů, na straně druhé například v případě orchidejí není zákonem garantována jejich aktivní ochrana; spíš se tady jedná o pouhé omezení obchodu s orchidejemi podle pravidel CITES.

Seznam chráněných taxonů vyšších rostlin Německa:
Achillea atrata L. – Schwarze Schafgarbe +
Achillea clavennae L. – Bittere Schafgarbe +
Aconitum spp. – všechny evropské druhy – Eisenhut +
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph. – Kyllenisches Adonisröschen +
Alkanna pinardii Boiss. – Pinardi-Alkannawurzel +
Allium angulosum L. – Kantiger Lauch +
Allium crameri Aschers. & Boiss. – Cramers Lauch + +
Allium lineare L. – Steifer Lauch +
Allium regelianum A. Becker – Regels Lauch +
Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) Holub – Berg-Lauch +
Allium vuralii Kit Tan – Vurals Lauch +
Althaea officinalis L. – Echter Eibisch +
Alyssum montanum L. – Berg-Steinkraut +
Alyssum saxatile L. – Felsen-Steinkraut +
Anagallis tenella (L.) L. – Zarter Gauchheil + +
Androsace spp., excl. Androsace elongata L., Androsace maxima L., Androsace septentrionalis L. – Mannsschilde +
– všechny druhy kromě uvedených
Anemone narcissiflora L. – Narzissen-Windröschen +
Anemone sylvestris L. – Großes Windröschen +
Anemone uralensis Nevski – Ural-Windröschen +
Antennaria dioica (L.) Gaertner – Gewöhnliches Katzenpfötchen +
Anthericum liliago L. – Astlose Graslilie +
Anthericum racemosum L. – Ästige Graslilie +
Apium inundatum (L.) Reichenb. f. – Flutender Sellerie +
Aquilegia ottonis Orph. ex Boiss. ssp. taygetea (Orph.) Strid – Taygetos-Akelei + +
Aquilegia spp. – Akeleien +
– všechny evropské druhy, kromě výše uvedeného
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – Echte Bärentraube +
Armeria maritima (Miller) Willd. ssp. purpurea (Koch) A. & D. Löve – Ried-Grasnelke + +
Armeria spp. – Grasnelken +
– všechny evropské druhy, kromě výše uvedeného
Arnica montana L. – Arnika, Berg-Wohlverleih +
Artemisia rupestris L. – Felsen-Beifuß + +
Artemisia umbelliformis Lam. – Echte Edelraute +
Asplenium azoricum Lovis, Rasbach & Reichstein – Azoren-Streifenfarn +
Asplenium ceterach L. – Milzfarn
Asplenium cuneifolium Viv. – Serpentin-Streifenfarn +
Asplenium fissum Kit. ex Willd. – Zerschlitzter Streifenfarn +
Asplenium fontanum (L.) Bernh. – Jura-Streifenfarn +
Asplenium foreziense Legrand – Foreser Streifenfarn +
Asplenium obovatum Viv. ssp. lanceolatum Silva – Lanzettblättriger Streifenfarn +
Asplenium scolopendrium L. – Hirschzunge +
Aster alpinus L. – Alpen-Aster +
Aster amellus L. – Berg-Aster +
Aster sibiricus L. – Sibirische Aster + +
Astragalus arenarius L. – Sand-Tragant +
Betula nana L. – Zwerg-Birke +
Biscutella laevigata L. – Gewöhnliche Brillenschote +
Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch – Ästiger Rautenfarn + +
Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. – Vielteiliger Rautenfarn + +
Botrychium spp. – Rautenfarne, Mondrauten +
– všechny evropské druhy, kromě výše uvedených
Brimeura spp. – Brimeura +
– všechny druhy
Buxus sempervirens L. – Buchsbaum +
Calla palustris L. – Calla, Sumpf-Schlangenwurz +
Calystegia soldanella (L.) R. Br. – Strand-Winde + +
Campanula bononiensis L. – Bologneser Glockenblume +
Campanula cervicaria L. – Borstige Glockenblume +
Campanula lanata Friv. – Wollige Glockenblume +
Campanula latifolia L. – Breitblättrige Glockenblume +
Campanula thyrsoides L. – Strauß-Glockenblume +
Carex baldensis L. – Monte-Baldo-Segge +
Carlina acaulis L. – Silberdistel +
Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kästner – Dhia-Eberwurz, Kretische Eberwurz +
Centaurium spp. – Tausendgüldenkräuter +
– všechny domácí druhy
Chimaphila umbellata (L.) Barton – Doldiges Winterlieb +
Chionodoxa luciliae Boiss. – Lydischer Schneestolz +
Clematis alpina L. – Alpen-Waldrebe +
Cochlearia spp. – Löffelkraut +
– všechny domácí druhy
Cornus suecica L. – Schwedischer Hartriegel +
Cortusa matthioli L. – Alpen Heilglöckchen +
Cotoneaster integerrimus Medicus – Gewöhnliche Zwergmispel +
Crambe maritima L. – Gewöhnlicher Meerkohl +
Crocus spp. – Krokus +
– všechny druhy
Cryptogramma crispa (L.) A. Br. ex Hooker – Krauser Rollfarn +
Cystopteris montana (Lam.) Desv. – Berg-Blasenfarn +
Cystopteris sudetica A. Br. & Milde – Sudeten-Blasenfarn +
Daphne spp. – Seidelbaste +
– všechny evropské druhy
Delphinium elatum L. – Hoher Rittersporn +
Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel. – Zawadskys Wucherblume +
Dianthus spp. – Nelken +
– všechny evropské druhy
Dictamnus albus L. – Diptam +
Digitalis grandiflora Mill. – Großblütiger Fingerhut +
Digitalis lutea L. – Gelber Fingerhut +
Draba spp. – Felsenblümchen +
– všechny evropské druhy s výjimkou Draba muralis L. a Draba nemorosa L.
Dracocephalum ruyschiana L. – Nordischer Drachenkopf +
Drosera spp. – Sonnentaue +
– všechny domácí druhy
Dryopteris cristata (L.) A. Gray – Kammfarn +
Eryngium campestre L. – Feld-Mannstreu +
Eryngium maritimum L. – Strand-Mannstreu, Stranddistel +
Euphorbia lucida Waldstein & Kitaibel – Glanz-Wolfsmilch +
Euphorbia palustris L. – Sumpf-Wolfsmilch +
Fritillaria spp. – Schachblumen +
– všechny druhy
Gentiana lutea L. – Gelber Enzian +
Gentiana spp. – Enziane +
– všechny evropské druhy kromě uvedených
Gentianella lutescens (Velenovsky) Holub – Gelblicher Enzian + +
Gentianella spp. – Enziane +
– všechny evropské druhy, nejsou-li uvedeny jednotlivě
Gladiolus spp. – Siegwurze +
– všechny evropské druhy
Globularia spp. – Kugelblumen +
– všechny evropské druhy
Gratiola officinalis L. – Gottes-Gnadenkraut +
Gypsophila fastigiata L. – Ebensträußiges Gipskraut +
Haberlea rhodopensis Friv. – Rhodope-Haberlea +
Helianthemum apenninum (L.) Miller – Apenninen-Sonnenröschen +
Helianthemum arcticum (Grosser) Janchen – Arktisches Sonnenröschen +
Helianthemum canum (L.) Baumg. – Graufilziges Sonnenröschen +
Helichrysum arenarium (L.) Moench – Sand-Strohblume +
Helleborus spp. – Nieswurze, Christrosen +
– všechny evropské druhy
Hepatica nobilis Schreber – Leberblümchen +
Horminium pyrenaicum L. – Pyrenäen-Drachenmaul +
Hottonia palustris L. – Wasserfeder, Wasserprimel +
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Smith – Hautfarn + +
Hypericum elodes L. – Sumpf-Johanniskraut +
Ilex aquifolium L. – Stechpalme +
Inula germanica L. – Deutscher Alant +
Iris lortetii Barbey – Lortets Schwertlilie + +
Iris spp. – Schwertlilien +
– všechny druhy kromě uvedených
Iris spuria L. – Wiesen-Schwertlilie + +
Iris variegata L. – Bunte Schwertlilie + +
Isoetes lacustris L. – See-Brachsenkraut +
Jovibarba spp. – Fransenhauswurze +
– všechny evropské druhy
Juncus stygius L. – Moor-Binse + +
Juniperus cedrus Webb & Berthel. – Zedern-Wacholder + +
Laser trilobum (L.) Borkh. – Rosskümmel +
Lathyrus bauhinii Genty – Schwert-Platterbse +
Lathyrus maritimus Bigelow – Strand-Platterbse +
Lathyrus palustris L. – Sumpf-Platterbse +
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke – Ungarische Platterbse +
Ledum palustre L. – Sumpf-Porst +
Leontopodium alpinum Cass. – Alpen-Edelweiß +
Leucojum spp. – Knotenblumen, Märzenbecher +
– všechny evropské druhy
Lilium spp. – Lilien +
– všechny druhy
Limonium anatolicum Hedge – Anatolischer Strandflieder + +
Limonium preauxii (Webb & Berthel.) O. Kuntze – Preaux Strandflieder + +
Limonium spp. – Strandflieder +
– všechny evropské druhy kromě uvedených
Linnaea borealis L. – Moosglöckchen +
Linum flavum L. – Gelber Lein + +
Linum perenne L. – Ausdauernder Lein + +
Linum spp. – Lein +
excl. Linum catharticum L. – všechny evropské druhy kromě uvedených, s výjimkou Linum catharticum – Purgier-Lein
Lloydia serotina (L.) Reichenb. – Spätblühende Faltenlilie +
Lobelia dortmanna L. – Wasser-Lobelie + +
Lomatogonium carinthiacum (Wulf.) Reichenb. – Kärntner Tauernblümchen +
Lunaria rediviva L. – Ausdauerndes Silberblatt +
Lycopodiales spp. – Bärlappgewächse +
– všechny původní druhy
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Straußenfarn +
Melittis melissophyllum L. – Immenblatt +
Menyanthes trifoliata L. – Fieberklee +
Muscari spp. – Traubenhyazinthen +
– všechny evropské druhy
Narcissus spp. – Narzissen +
– všechny evropské druhy
Narthecium ossifragum (L.) Huds. – Beinbrech, Ährenlilie +
Nuphar lutea (L.) Sm. – Gelbe Teichrose +
Nuphar pumila (Timm) DC. – Kleine Teichrose + +
Nymphaea alba L. – Weiße Seerose +
Nymphaea candida K. Presl – Kleine Seerose +
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze – Seekanne +
Oenothera coronifera Renner – Kronen-Nachtkerze +
Onosma arenaria Waldstein & Kitaibel – Sand-Lotwurz + +
Onosma elegantissima Rech. fil. & Goulimy – Zierliche Lotwurz + +
Onosma spp. – Lotwurze +
– všechny evropské druhy
Osmunda regalis L. – Königsfarn +
Oxytropis pilosa (L.) DC. – Zottige Fahnenwicke +
Papaver alpinum L. – Alpen-Mohn +
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. – Lappland-Mohn +
Parnassia palustris L. – Sumpf-Herzblatt +
Pedicularis sceptrum-carolinum L. – Karlszepter + +
Pedicularis spp. – Läusekräuter +
– všechny evropské druhy kromě uvedených
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. – Pyrenäen-Steinschmückel +
Pinguicula alpina L. – Alpen-Fettkraut +
Pinguicula vulgaris L. – Gewöhnliches Fettkraut +
Polemonium caeruleum L. – Blaue Himmelsleiter +
Polystichum spp. – Schildfarne +
– všechny původní druhy
Primula spp. – Primeln, Schlüsselblumen +
– všechny evropské druhy
Pulmonaria angustifolia L. – Schmalblättriges Lungenkraut +
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. – Weiches Lungenkraut +
Pulmonaria montana Lejeune – Berg-Lungenkraut +
Pulsatilla alba Reichenb. – Kleinblütige Küchenschelle + +
Pulsatilla spp. – Küchenschellen +
– všechny evropské druhy kromě uvedených
Pulsatilla vernalis (L.) Miller – Frühlings-Küchenschelle + +
Ranunculus lingua L. – Zungen-Hahnenfuß +
Rhazya orientalis (Decne) A. DC. – Orientalische Rhazye +
Rheum rhaponticum L. – Pontischer Rhabarber +
Rubus chamaemorus L. – Moltebeere + +
Salvinia natans (L.) All. – Schwimmfarn +
Saxifraga spp. – Steinbrech +
excl. Saxifraga tridactylites L. – všechny evropské druhy s výjimkou Saxifraga tridactylites – Finger-Steinbrech
Scheuchzeria palustris L. – Blasenbinse +
Scilla spp. – (incl. Hyacinthoides spp.) – Blausterne (einschl. Hasenglöckchen) +
– všechny druhy
Scorzonera austriaca Willd. – Österreichische Schwarzwurzel + +
Scorzonera hispanica L. – Spanische Schwarzwurzel +
Scorzonera humilis L. – Niedrige Schwarzwurzel +
Scorzonera purpurea L. – Violette Schwarzwurzel + +
Sempervivum spp. – Hauswurze + – všechny evropské druhy
Senecio incanus ssp. carniolicus Willd. – Krainer Greiskraut +
Soldanella spp. – Alpenglöckchen, Troddelblumen +
– všechny původní druhy
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. – Weichhaariges Federgras + +
Stipa spp. – Federgräser, Pfriemengras +
– všechny evropské druhy kromě výše uvedeného
Stratiotes aloides L. – Krebsschere +
Swertia perennis L. – Blauer Sumpfstern +
Taxus baccata L. – Eibe +
Trapa natans L. – Wassernuss +
Trollius europaeus L. – Trollblume +
Tulipa spp. – Tulpen +
– všechny druhy
Utricularia bremii Heer – Bremis Wasserschlauch + +
Utricularia ochroleuca Hartm. – Ockergelber Wasserschlauch +
Veronica longifolia L. – Langblättriger Ehrenpreis +
Veronica spicata L. – Ähriger Ehrenpreis +
Viola calcarata L. – Gesporntes Veilchen +
Viola guestphalica Nauenburg – Violettes Galmei-Veilchen +
Viola lutea Huds. ssp. calaminaria (Ging. in DC.) Rothm. – Gelbes Galmei-Veilchen +
Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (C. C. Gmelin) Hegi – Wilde Weinrebe + +
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb. – Efeu-Moorglöckchen +
Woodsia spp. – Wimperfarne +
– všechny původní druhy