Zákonná ochrana planě rostoucích rostlin v Polské republice je určena výnosem ministra životního prostředí ze dne 9. července 2004 (Dz.U. Nr 168 poz.1764), na základě článku 48 zákona ze dne 16. 4. 2004 o ochraně přírody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).

Varšava

Bagno zwyczajne (Ledum palustre)

Nejpodstatnějším rozdílem mezi zákonnou ochranou rostlin v Česku a Polsku je rozdělení polského seznamu chráněných druhů na taxony s důkladnou (důslednou) ochranou (ochrona ścisła) a taxony s ochranou částečnou. Zároveň zákon ještě upřesňuje, které taxony vyžadují ochranu aktivní (ochrona czynna).
Jistě zaujme, že polský zákon nařizuje v několika případech ochranu celého rodu, např. u rodů Centaurium, Dactylorhiza, Drosera, Gentiana, Orchis, Ornithogalum, Orobanche, Pinguicula, Polystichum, Stipa aj. Zařazuje dokonce k zákonné ochraně i celou čeleď Lycopodiaceae. Také zavádí u některých druhů ochranu širšího území v okolí stanoviště, tak je tomu například u druhů Aldrovanda vesiculosa, Asplenium adulterinum, Herminium monorchis, Isoëtes echinospora, Luronium natans, Trichomanes speciosum, Veratrum nigrum aj., přičemž přesně vymezuje ochrannou zónu, někdy i v metrech.
Celý seznam chráněných druhů rostlin Polska obsahuje 428 taxonů chráněných důkladně, 51 částečně. V níže uvedeném seznamu druhů zaznamenáváme jen vyšší rostliny, kterých je u důkladné ochrany 264 (k tomu nutno připočítat druhy z položek, které nařizují celorodovou ochranu), částečně chráněných je 19 druhů.

Seznam druhů rostlin s důkladnou ochranou:

Polypodiophyta
* długosz królewski (Osmunda regalis)
* gałuszka kulecznica (Pilularia globulifera)
* języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium)
* nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum)
* marsylia czterolistna (Marsilea quadrifolia)
* paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare)
* paprotnik (Polystichum) – všechny druhy
* pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris)
* podejźrzon (Botrychium) – všechny druhy
* podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant)
* poryblin kolczasty (Isoëtes echinospora)
* poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris) – ochrana tohoto druhu se vztahuje na celou vodní plochu, ve které se vyskytuje
* rozrzutka brunatna (Woodsia ilvensis)
* salwinia pływająca (Salvinia natans)
* skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia)
* skrzyp pstry (Equisetum variegatum)
* widliczka (Selaginella) – všechny druhy
* widłakowate (Lycopodiaceae) – všechny druhy
* włosocień cienisty (Trichomanes speciosum) – vyžaduje ochranu oblasti do 100 m od stanoviště
* zanokcica serpentynowa (Asplenium adulterinum) – ochrana oblasti do 30 m od stanoviště
* zanokcica ciemna (Asplenium adiantum-nigrum) – ochrana oblasti do 30 m od stanoviště
* zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium) – ochrana oblasti do 30 m od stanoviště
* zmienka górska (Cryptogramma crispa)

Pinophyta
* cis pospolity (Taxus baccata)
* sosna błotna (Pinus ×rhaetica)
* sosna górska (kosodrzewina, kosodrzew) (Pinus mugo)
* sosna limba (limba) (Pinus cembra)

Magnoliophyta
Magnoliopsida
* aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa) – ochrana tohoto druhu se vztahuje na celou vodní plochu, ve které se vyskytuje
* arcydzięgiel litwor (Archangelica officinalis)
* arnika górska (Arnica montana)
* aster gawędka (Aster amellus)
* aster solny (Aster tripolium)
* babka nadmorska (Plantago maritima)
* babka pierzasta (Plantago coronopus)
* bagno zwyczajne (Ledum palustre)
* brzeżyca jednokwiatowa (Littorella uniflora)
* brzoza karłowata (Betula nana)
* brzoza niska (Betula humilis)
* brzoza ojcowska (Betula ×oycoviensis)
* chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata)
* chryzantema (złocień) Zawadzkiego (Dendranthema zawadzkii)
* centuria (Centaurium) – všechny druhy
* ciemiernik czerwonawy (Helleborus purpurascens)
* cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis)
* cyklamen purpurowy (Cyclamen purpurascens)
* czarcikęsik Kluka (Succisella inflexa)
* dyptam jesionolistny (Dictamnus albus)
* dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia)
* dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis)
* dziurawiec nadobny (Hypericum pulchrum)
* dziurawiec wytworny (Hypericum elegans)
* dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia)
* dzwonek boloński (Campanula bononiensis)
* dzwonek brodaty (Campanula barbata)
* dzwonek karkonoski (Campanula bohemica)
* dzwonek piłkowany (dzwonek lancetowaty) (Campanula serrata)
* dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia)
* dzwonek syberyjski (Campanula sibirica)
* fiołek bagienny (Viola uliginosa)
* fiołek mokradłowy (Viola stagnina)
* fiołek torfowy (Viola epipsila)
* gnidosz (Pedicularis) – všechny druhy
* goryczka (Gentiana) – všechny druhy
* goryczuszka (goryczka) (Gentianella) – všechny druhy
* goździk kosmaty (Dianthus armeria)
* goździk lodowcowy (goździk lodnikowy) (Dianthus glacialis)
* goździk lśniący (Dianthus nitidus)
* goździk okazały (Dianthus speciosus)
* goździk piaskowy (Dianthus arenarius)
* goździk postrzępiony (Dianthus plumarius)
* goździk pyszny (Dianthus superbus)
* goździk siny (Dianthus gratianopolitanus)
* goździk skupiony (Dianthus compactus)
* grążel drobny (Nuphar pumila)
* groszek szerokolistny (Lathyrus latifolius)
* groszek wielkoprzylistkowy (Lathyrus pisiformis)
* groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus)
* grzybienie północne (grzybienie zapoznane) (Nymphaea candida)
* grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)
* jarząb (brzęk) brekinia (Sorbus torminalis)
* jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)
* jaskier illiryjski (Ranunculus illyricus)
* języczka syberyjska (Ligularia sibirica)
* kłokoczka południowa (Staphylea pinnata)
* konitrut błotny (Gratiola officinalis)
* kokorycz drobna (Corydalis pumila)
* kotewka orzech wodny (Trapa natans)
* len austriacki (Linum austriacum)
* len włochaty (Linum hirsutum)
* len złocisty (Linum flavum)
* leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum)
* lepnica litewska (Silene lithuanica)
* lindernia mułowa (Lindernia procumbens)
* lnica wonna (Linaria odora)
* lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna)
* lulecznica kraińska (Scopolia carniolica)
* łyszczec (gipsówka) wiechowaty (Gypsophila paniculata)
* malina moroszka (Rubus chamaemorus)
* mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi)
* mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum)
* miłek wiosenny (Adonis vernalis)
* miodownik melisowaty (miodownik wielkokwiatowy) (Melittis melissophyllum)
* mlecznik nadmorski (Glaux maritima)
* nadbrzeżyca nadrzeczna (Corrigiola litoralis)
* naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)
* nadwodnik (Elatine) – všechny druhy
* niebielistka (swercja) trwała (Swertia perennis)
* omieg górski (Doronicum austriacum)
* orlik pospolity (Aquilegia vulgaris)
* ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa)
* ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum)
* ożota zwyczajna (Linosyris vulgaris)
* parzydło leśne (Aruncus sylvestris)
* pierwiosnek (pierwiosnka) (Primula) – všechny druhy kromě:
– pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły (Primula elatior)
– pierwiosnek (pierwiosnka) lekarski (Primula veris)
* pluskwica europejska (pluskwica cuchnąca) (Cimicifuga europaea)
* pełnik (Trollius) – všechny druhy
* pięciornik śląski (Potentilla silesiaca)
* pływacz (Utricularia) – všechny druhy
* pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna)
* pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata)
* powojnik prosty (Clematis recta)
* pszonak pieniński (Erysimum pieninicum)
* przylaszczka pospolita (przelaszczka trojanek) (Hepatica nobilis)
* przytulia krakowska (Galium cracoviense)
* przytulia stepowa (Galium valdepilosum)
* przytulia sudecka (Galium sudeticum)
* pszczelnik wąskolistny (Dracocephalum ruyschiana)
* rojnik górski (Sempervivum montanum)
* rojownik (rojnik) pospolity (Jovibarba sobolifera)
* rojownik (rojnik) włochaty (Jovibarba hirta)
* rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides)
* rosiczka (Drosera) – všechny druhy
* róża francuska (Rosa gallica)
* różanecznik żółty (Rhododendron luteum)
* rukiew (Nasturtium) – všechny druhy
* rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa)
* sasanka alpejska (Pulsatilla alba)
* sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)
* sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (Pulsatilla patens)
* sasanka słowacka (Pulsatilla slavica)
* sasanka wiosenna (Pulsatilla vernalis)
* sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris)
* selery (pęczyna) błotne (Apium repens)
* selery węzłobaldachowe (Apium nodiflorum)
* sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia)
* skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata)
* skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus)
* soliród (solirodek) zielny (Salicornia europaea)
* starodub łąkowy (Angelica palustris)
* szarotka alpejska (Leontopodium alpinum)
* szczodrzeniec zmienny (Chamaecytisus albus)
* tawuła średnia (Spiraea media)
* tłustosz (Pinguicula) – všechny druhy
* tocja alpejska (Tozzia alpina)
* tojad (Aconitum) – všechny druhy
* warzucha polska (Cochlearia polonica)
* warzucha tatrzańska (Cochlearia tatrae)
* wawrzynek główkowaty (Daphne cneorum)
* wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
* wężymord stepowy (Scorzonera purpurea)
* wiciokrzew (suchokrzew) pomorski (Lonicera periclymenum)
* wielosił błękitny (Polemonium coeruleum)
* wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides)
* wierzba lapońska (Salix lapponum)
* wilczomlecz pstry (ostromlecz pstry) (Euphorbia epithymoides)
* wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa)
* włosienicznik (jaskier) (Batrachium) – všechny druhy kromě:
– włosienicznik krążkolistny (Batrachium circinatum)
* woskownica europejska (Myrica gale)
* wrzosiec bagienny (Erica tetralix)
* zawilec narcyzowy (zawilec narcyzowaty) (Anemone narcissiflora)
* zawilec wielkokwiatowy (zawilec leśny) (Anemone sylvestris)
* zaraza (Orobanche) – všechny druhy
* zarzyczka (kortusa) górska (Cortusa matthioli)
* zerwa kulista (zerwa główkowata) (Phyteuma orbiculare)
* zdrojek źródlany (Montia fontana)
* zimoziół (linnea) północny (Linnaea borealis)
* żmijowiec czerwony (Echium russicum)

Liliopsida
* bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris)
* buławnik (Cephalanthera) – všechny druhy
* cebulica (oszloch) dwulistna (Scilla bifolia)
* ciemiężyca biała (Veratrum album)
* ciemiężyca czarna (Veratrum nigrum) – vyžaduje ochranu oblasti 50 m od stanoviště
* ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum)
* czosnek syberyjski (Allium sibiricum)
* dwulistnik muszy (Ophrys insectifera)
* elisma wodna (Luronium natans) – vyžaduje ochranu celé vodní plochy, ve které roste
* gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)
* gołek białawy (Leucorchis albida)
* gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea)
* gółka wonna (Gymnadenia odoratissima)
* jezierza giętka (Najas flexilis)
* jezierza mniejsza (Najas minor)
* kaldesia dziewięciornikowata (Caldesia parnassifolia)
* kłoć wiechowata (Cladium mariscus)
* koleantus delikatny (Coleanthus subtilis)
* kosaciec bezlistny (Iris aphylla)
* kosaciec syberyjski (Iris sibirica)
* kosatka kielichowa (Tofieldia calyculata)
* kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina)
* kręczynka jesienna (Spiranthes spiralis)
* kruszczyk (Epipactis) – všechny druhy
* kukuczka kapturkowata (Neottianthe cucullata) – vyžaduje ochranu oblasti do 100 m od hranic stanoviště
* kukułka (stoplamek, storczyk) (Dactylorhiza) – všechny druhy
* liczydło górskie (Streptopus amplexifolius)
* lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum)
* lilia złotogłów (Lilium martagon)
* lipiennik Loesela (Liparis loeselii)
* listera jajowata (Listera ovata)
* listera sercowata (Listera cordata)
* marzyca czarniawa (Schoenus nigricans)
* marzyca ruda (Schoenus ferrugineus)
* mieczyk błotny (Gladiolus palustris)
* mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus)
* miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis) – vyžaduje ochranu celého rašeliniště, na kterém se vyskytuje
* obrazki alpejskie (Arum alpinum)
* obrazki plamiste (Arum maculatum)
* obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)
* ostnica (Stipa) – všechny druhy
* ozorka zielona (Coeloglossum viride)
* pajęcznica liliowata (Anthericum liliago)
* perłówka siedmiogrodzka (Melica transsylvanica)
* podkolan biały (Platanthera bifolia)
* podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha)
* ponikło kraińskie (Eleocharis carniolica)
* ponikło wielołodygowe (Eleocharis multicaulis)
* potrostek alpejski (Chamorchis alpina)
* przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca)
* rdestniczka (rdestnica) gęsta (Groenlandia densa)
* storczyca kulista (Traunsteinera globosa)
* storczyk (Orchis) – všechny druhy
* storzan bezlistny (Epipogium aphyllum)
* szafran spiski (Crocus scepusiensis)
* szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris)
* szafirek miękkolistny (Muscari comosum)
* śniedek (Ornithogalum) – všechny druhy
* śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
* śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum)
* tajęża jednostronna (Goodyera repens)
* turzyca bagienna (Carex limosa)
* turzyca Davalla (Carex davalliana)
* turzyca delikatna (Carex supina)
* turzyca patagońska (Carex magellanica)
* turzyca pchla (Carex pulicaris)
* turzyca rozsunięta (Carex divulsa)
* turzyca strunowa (Carex chordorrhiza)
* turzyca życicowa (Carex loliacea)
* turzyca żytowata (Carex secalina)
* wątlik błotny (Hammarbya paludosa)
* wełnianeczka alpejska (Baeothryon alpinum)
* wełnianeczka darniowa (Baeothryon caespitosum)
* wełnianka delikatna (Eriophorum gracile)
* wiechlina (wyklina) granitowa (Poa granitica)
* wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos)
* zimowit jesienny (Colchicum autumnale)
* zostera morska (Zostera marina)
* żłobik koralowy (Corallorhiza trifida)

Seznam druhů rostlin s částečnou ochranou:

Magnoliophyta
Magnoliopsida
* barwinek pospolity (Vinca minor)
* bluszcz pospolity (Hedera helix)
* bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)
* grążel żółty (Nuphar lutea)
* grzybienie białe (Nymphaea alba)
* kalina koralowa (Viburnum opulus)
* kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium)
* kopytnik pospolity (Asarum europaeum)
* kruszyna pospolita (Frangula alnus)
* pierwiosnek lekarski (Primula veris)
* pierwiosnek wyniosły (Primula elatior)
* porzeczka czarna (Ribes nigrum)
* przytulia wonna (Galium odoratum)
* wilżyna (Ononis) – všechny druhy

Liliopsida
* czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum)
* konwalia majowa (Convallaria majalis)
* turówka leśna (Hierochloë australis)
* turówka wonna (Hierochloë odorata)
* turzyca piaskowa (Carex arenaria)