Ochrana životního prostředí – tedy i rostlin – je na Ukrajině definována zákonem № 2456-XII від 16.06.1992 – Про природно-заповідний фонд України a doplněna dalšími zákony a dodatky (např. № 67 ze dne 16. 2. 2005).
Ukrajina
Ukrajina používá k determinaci chráněných druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin evropské ochranářské smlouvy, jako je například Bernská úmluva, ze kterých vybírá druhy vyskytující se na Ukrajině. V čistě národním kontextu se pak obrací k Červené knize Ukrajiny, která je důležitým dokumentem nejen pro stanovení ohroženosti druhů, ale i pro jejich ochranu. Definuje ji dokonce samostatný zákon № 3055-III від 07.02.2002 Про Червону книгу України. Je zde stanoveno, že objekty Červené knihy Ukrajiny patří k přírodním zdrojům celostátního významu a musejí být chráněny na celém území Ukrajiny.
Poprvé byla zdejší Červená kniha vydána v roce 1980 (ještě jako Червона Книга Української РСР) a obsahovala 151 druhů vyšších rostlin. Po získání nezávislosti byla Červená kniha Ukrajiny (už tedy Червона книга України) vydána opět (v roce 1994), tentokrát však už byl počet zařazených druhů zvýšen na 439. Kategorie ohrožení byly tehdy definovány takto:
0 – vyhynulé (зниклі)
I – ohrožené (зникаючі)
II – zranitelné (вразливі)
III – vzácné (рідкісні)
IV – nejisté (невизначені)
V – nedostatečně zpracované (недостатньо відомі)
VI – vyžadující pozornost (відновлені).
V současné právní úpravě se kategorie trochu pozměnily:
зниклі – vyhynulé druhy
зниклі в природі – druhy vyhynulé v přírodě
зникаючі – ohrožené, tedy takové, které jsou bezprostředně ohroženy
вразливі – zranitelné, tedy druhy, které se mohou brzy dostat do stavu ohroženosti
рідкісні – vzácné, tedy druhy, jejichž populace jsou malé, ale zatím nespadají do kategorie ohrožených nebo zranitelných
неоцінені – nezařazené, tedy ty, u kterých lze předpokládat ohrožení, ale dosud nebyly do žádné předcházející kategorie zařazeny
недостатньо відомі – druhy nezařazené z důvodu nedostatečného množství informací o ohrožení
Ukrajina

Taxony vyšších rostlin, které jsou obsaženy v Červené knize Ukrajiny:
* Achillea glaberrima Klok. – Деревій голий
* Aconitum besseranum Andrz. – Аконіт Бессера
* Aconitum jacquinii Reichenb. – Аконіт Жакена
* Aconitum pseudanthora Blocki ex Pacz. – Аконіт несправжньопротиотруйний
* Adenophora taurica (Sukacz.) Juz. – Аденофора кримська
* Adiantum capillus-veneris L. – Адиант венерин волос
* Aldrovanda vesiculosa L. – Альдрованда пухирчаста
* Allium albidum Fisch. ex Bess. – Цибуля білувата
* Allium lineare L. – Цибуля лінійна
* Allium obliquum L. – Цибуля коса
* Allium pervestitum Klok. – Цибуля переодягнена
* Allium regelianum A. Beck. ex Iljin – Цибуля Регеля
* Allium scythicum Zoz – Цибуля скіфська
* Allium sphaeropodum Klok. – Цибуля круглонога
* Allium strictum Schrad. (A. volhynicum Bess.) – Цибуля пряма
* Allium ursinum L. – Цибуля ведмежа
* Alyssum gymnopodum P. Smirn. (A. cretaceum Kotov) – Бурачок голоніж-ковий
* Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. – Анакамптис пірамідальний
* Androsace koso-poljanskii Ovcz. (A. villosa Ledeb; non L.) – Переломник Kозо-Полянського
* Anemone laxa Juz. (A. narcissiflora L. var. laxa Ulbr., A. narcissiflora var. podotica Zapcu.) – Анемона розлога
* Anogramma leptophylla (L.) Link – Анограма тонколиста
* Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fingerh. – Котячі лапки карпатські
* Aquilegia nigricans Baumg. – Орлики чорніючі
* Aquilegia transsilvanica Schur – Орлики трансільванські
* Arbutus andrachne L. – Суничник дрібноплодий
* Armeria pocutica Pawl. – Армерія покутська
* Arnica montana L. – Арніка гірська
* Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. – Полин суцільнобілий
* Arum albispathum Stev. ex Ledeb. (A. italicum Mill. subsp. albispathum (Stev. ex Ledeb.) Prime) – Арум білокрилий
* Arum orientale Bieb. (A. maculatum auct.) – Арум східний
* Asparagus brachyphyllus Turcz. – Холодок коротколистий
* Asparagus litoralis Stev. – Холодок прибережний
* Asphodeline lutea (L.) Reichenb. – Асфоделіна жовта
* Asplenium adiantum-nigrum L. – Аспленій чорний
* Aster alpinus L. – Айстра альпійська
* Astragalus borysthenicus Klok. – Астрагал дніпровський
* Astragalus cretophilus Klok. (A. cornutus auct.) – Астрагал крейдолюбний
* Astragalus dasyanthus Pall. – Аcтрагал шерстиcтoквіткoвий
* Astragalus krajinae Domin (A. australis (L.) Lam. subsp. krajinae Domin-Kostrakiewicz) – Астрагал Крайни
* Astragalus monspessulanus L. – Астрагал монпелійський
* Astragalus setosulus Gontsch. – Астрагал щетинистий
* Astragalus tanaiticus C. Koch – Астрагал донський
* Astragalus zingeri Korsh. – Астрагал Цінгера
* Astrantia major L. – Астранція велика
* Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude (Daucus bessarabicus DC., Caucalis littoralis Bieb.) – Морковниця прибережна
* Atraphaxis replicata Lam. – Кучерявка відігнута
* Atropa belladonna L. – Беладона звичайна
* Betula borysthenica Klok. – Береза дніпровська
* Betula humilis Schrank – Береза низька
* Betula klokovii Zaverucha – Береза Клокова
* Betula obscura A. Kotula incl. B. kotulae Zaverucha – Береза темна
* Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гронянка півмісяцева
* Brassica taurica (Tzvel.) Tzvel. (B. sylvestris (L.) Mill. subsp. taurica Tzvel.) – Капуста кримська
* Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. (B. vernum auct. non L., Colchicum versicolor Ker-Gawl) – Брандушка різнокольорова
* Calophaca wolgarica (L. fil.) DC. (Cytisus wolgaricus L. fil.) – Калофака волзька
* Campanula carpatica Jacq. – Дзвоники карпатські
* Caragana scythica (Kom.) Pojark. (C. grandiflora (Bieb.) DC. subsp. scythica Kom.) – Kарaгана скіфська
* Cardamine graeca L. – Жеруха грецька
* Carex bohemica Schreb. – Осока богемська
* Carex buxbaumii Wahlenb. – Осока Буксбаума
* Carex davalliana Smith – Осока Девелла
* Carex pauciflora Lightf. – Осока малоквіткова
* Carex rupestris All. – Осока скельна
* Carex umbrosa Host – Осока затінкова
* Carlina cirsioides Klok. – Відкасник осотовидний
* Carlina onopordifolia Bess ex Szaf., Kulcz. et Pawl. – Відкасник татарниколистий
* Centaurea breviceps Iljin (C. margaritacea Ten. subsp. breviceps (Iljin) Dostál) – Волошка короткоголова
* Centaurea carpatica (Pore.) Pore. (C. phrygia L. subsp. carpatica (Pore.) Dostál, Jacea carpatica (Porc.) Soják) – Волошка карпатська
* Centaurea donetzica Klok. (C. margaritacea Ten. subsp. donetzica (Klok.) Dostál) – Волошка донецька
* Centaurea konkae Klok. – Волошка Конки
* Centaurea margaritacea Ten. (Jacea margaritacea (Ten.) Soják) – Волошка перлиста
* Centaurea margaritalba Klok. (C. margaritacea Schmalh., pro min. parte, C. margaritacea subsp. margaritalba (Klok.) Dostál) – Волошка білоперлинна
* Centaurea paczoskii Kotov ex Klok. (C. gerberi Iljin p. p., C. margaritacea Ten. subsp. paczoskii (Kotov ex Klok.) Dostál) – Волошка Пачоського
* Centaurea protogerberi Klok. (C. margaritacea Ten. subsp. protogerberi (Klok.) Dostál) – Волошка первинногерберова
* Centaurea protomargaritacea Klok. (C. margaritacea Ten. subsp. protomargaritacea (Klok.) Dostál) – Волошка первинноперлинна
* Centaurea pseudoleucolepis Kleop. (C. margaritacea Ten. subsp. pseudoleucolepis (Kleop.) Dostál) – Волошка несправжньоблідолускова
* Centaurea rubriflora Illar. – Волошка червоноквіткова
* Centaurea sarandinakiae Illar. – Волошка Сарандінакі
* Centaurea taliewii Kleop. – Волошка Талієва
* Centranthus calcitrapa (L.) Dufr. – Центрантус валеріаноподібний
* Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce – Булатка великоквіткова
* Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – Булатка довголиста
* Cephalanthera rubra (L.) Rich. – Булатка червона
* Cephalaria litvinovii Bobr. (Scabiosa tatarica Gmel) – Головачка Литвинова
* Cerastium biebersteinii DC. – Роговик Біберштейна
* Cerasus klokovii Sobko – Вишня Клокова
* Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. – Зіновать біла
* Chamaecytisus blockianus (Pawl.) Kluskovu (Cytisus blockianus Pawl.) – Зіновать Блоцького
* Chamaecytisus graniticus (Rehm.) Rothm. incl. Ch. skrobiszewskii (Pacz.) Klaskova (Cytisus graniticus Rehm; C. skrobiszewskii Pacz.) – Зіновать гранітна
* Chamaecytisus paczoskii (V. Krecz.) Klaskova (Cytisus paczoskii V. Krecz.) – Зіновать Пачоського
* Chamaecytisus podolicus (Btocki) Kldskovd (Cytisus podolicus Blocki) – Зіновать подільська
* Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm. (Cytisus rochelii Wierzb.) – Зіновать Рошеля
* Chamaecytisus wulffii (V. Krecz.) Kluskovu (Cytisus wulffii V. Krecz.) – Зіновать Вульфа
* Chamaedaphne calyculata (L.) Moench (Lyonia calyculata Reichenb; Cassandra calyculata D. Don) – Хамедафна чашкова
* Cheilanthes persica (Bory) Mett. ex Kuhn. (Notholaena persica Bory) – Краєкучник персидський
* Chrysopogon gryllus (L.) Trin. – Золотобородник цикадовий
* Cistus tauricus C. Presl (C. creticus auct; non L; C. incanus auct., non L.) – Чист кримський
* Cladium mariscus (L.) Pohl – Меч-трава болотна
* Cleome donetzica Tzvel. (C. ornithopodioides L. subsp. donetzica (Tzvel.) Tzvel.) – Клеома донецька
* Cochlearia polonica E. Froehl. -Ложечниця польська
* Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. – Язичок зелений
* Colchicum ancyrense B. L. Burtt – Пізньоцвіт анкарський
* Colchicum autumnale L. – Пізньоцвіт осінній
* Colchicum fominii Bordz. – Пізньоцвіт Фоміна
* Colchicum umbrosum Stev. – Пізньоцвіт тіньовий
* Comperia comperana (Stev.) Aschers. et Graebn. (Orchis comperana Stev., Comperia taurica C. Koch) – Комперія Компера
* Corallorhiza trifida Chatel. – Коральковець тричінадрізаний
* Coronilla elegans Panc. (C. latifolia (Hazsl.) Jav.) – В’язіль стрункий
* Crambe koktebelica (Junge) N. Busch (C. juncea Bieb. var. koktebelica Junge) – Катран коктебельський
* Crambe mitridatis Juz. (C. koktebelica (Junge) N. Busch var. mitridatis (Juz.) Kotov, C. orientalis auct.) – Катран мітрідатський
* Crambe steveniana Rupr. – Катран Стевена
* Crataegus pojarkovae Kossych – Глід Пояркової
* Crataegus tournefortii Griseb. (C. schraderana Ledeb.) – Глід Турнефора
* Crocus angustifolius Weston (C. susianus Ker-Gawl.) – Шафран вузьколистий
* Crocus banaticus J. Gay – Шафран банатський
* Crocus heuffelianus Herb. – Шафран Гейфелів
* Crocus pallasii Goldb. (C. sativus L. var. pallasii Maw) – Шафран Палласа
* Crocus reticulatus Stev. ex Adam. (C. variegatus Hoppe et Hornsch.) – Шафран сітчастий
* Crocus speciosus Bieb. – Шафран гарний
* Crocus tauricus (Trautv.) Puring – Шафран кримський
* Crocus vernus (L.) Hill. (C. albiflorus Kit.) – Шафран весняний
* Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova (C. coum Bieb., non Mill.) – Цикламен Кузнецова
* Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klok. et Zoz – Цимбохазма дніпровська
* Cypripedium calceolus L. – Зозулині черевички справжні
* Dactylorhiza cordigera (Fries) Soó (Orchis cordigera Fries) – Пальчатокорінник серценосний
* Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – Пальчатокорінник Фукса
* Dactylorhiza iberica (Bieb. ex Willd.) Soó (Orchis iberica Bieb. ex Willd.) – Пальчатокорінник іберійський
* Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – Пальчатокорінник м’ясочервоний
* Dactylorhiza maculata (L.) Soó – Пальчатокорінник плямистий
* Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P. F. Hunt et Summerhayes – Пальчатокорінник травневий
* Dactylorhiza romana (Seb. et Mauri) Soo – Пальчатокорінник римський
* Dactylorhiza sambucina (L.) Soó – Пальчатокорінник бузиновий
* Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó – Пальчатокорінник Траунштейнера
* Damasonium alisma Mill. (Alisma damasonium L.) – Зіркоплідник частуховидний
* Daphne cneorum L. – Вовчі ягоди пахучі
* Daphne sophia Kalenicz. – Вовчі ягoди Софії
* Daphne taurica Kotov – Вовчі ягоди кримські
* Delphinium elatum L. – Дельфіній високий
* Delphinium pallassii Nevski (D. fissum auct. non Waldst. et Kit.) – Дельфіній Палласа
* Delphinium puniceum Pall (Diedropetala punicea (Pall.) Galushko) – Дельфіній яскраво-червоний
* Delphinium sergii Wissjul – Дельфіній Сергія
* Dianthus bessarabicus Klok. – Гвоздика бессарабська
* Dianthus gratianopolitanus Vill. – Гвоздика граціанополітанська
* Dianthus hypanicus Andrz. – Гвоздика бузька
* Dictamnus albus L. – Ясенець білий
* Digitalis lanata Ehrh. – Наперстянка шерстиста
* Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Diphasium complanatum (L.) Rothm.) – Дифазіаструм сплюснутий
* Diphelypaea coccinea (Bieb.) Nicolson (Phelypaea coccinea (Bieb.) Poir.) – Дифеліпея червона
* Diplotaxis cretacea Kotov – Дворядник крейдяний
* Doronicum clusii (All.) Tausch – Сугайник Клузія
* Doronicum hungaricum (Sadl.) Reichenb. fil. – Сугайник угорський
* Dracocephalum austriacum L. – Змієголовник австрійський
* Drosera anglica Huds. – Росичка англійська
* Drosera intermedia Hayne – Росичка середня
* Dryas octopetala L. – Дріада восьмипелюсткова
* Elisanthe zawadzkii (Herbich) Klok (Silene zawadzkii Herbich, Melandrium zawadzkii A. Br.) – Елізанта Завадського
* Elytrigia cretacea (Klok. et Prokud.) Klok. (Agropyron cretaceum Klok. et Prokud.) – Пирій крейдяний
* Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski (Pseudoroegneria stipifolia (Czern. ex Nevski) A. Love) – Пирій ковилолистий
* Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernb.) Schult. – Коручка темно-червона
* Epipactis helleborine (L.) Crantz. – Коручка чемерниковидна
* Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. – Коручка дрібнолиста
* Epipactis palustris (L.) Crantz – Коручка болотна
* Epipactis purpurata Smith – Коручка пурпурова
* Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. – Надбородник безлистий
* Eremogone cephalotes (Bieb.) Fenzl (Arenaria cephalotes Bieb.) – Еремогоне головчаста
* Eremurus spectabilis Bieb. – Еремур показний
* Eremurus tauricus Stev. – Еремур кримський
* Eremurus thiodanthus Juz. (E. spectabilis auct.) – Еремур сірчаноквітковий
* Erodium beketowii Schmalh. – Грабельки Бекетова
* Erythronium dens-canis L. – Еритроній собачий зуб
* Euonymus nana Bieb. incl. E. taurica Kot. – Бруслина карликова
* Euphorbia valdevillosocarpa Arvat – Молочай густоволохатоплодий
* Euphorbia volhynica Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl. (Tithymalus volhynicus (Szaf., Kulcz. et Pawl.). Holub) – Молочай волинський
* Festuca cretacea T. Pop. et Proskorjakov – Костриця крейдяна
* Festuca pallens Host – Костриця блідувата
* Festuca porcii Hack. – Костриця Порціуса
* Fraxinus ornus L. – Ясен білоцвітий
* Fritillaria meleagris L. – Рябчик шаховий
* Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil. – Рябчик малий
* Fritillaria montana Hoppe – Рябчик гірський
* Fritillaria ruthenica Wikstr. – Рябчик руський
* Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb (Cistus thymifolius L.) – Фумана чебрецелиста
* Galanthus elwesii Hook. fil. – Підсніжник Ельвеза
* Galanthus nivalis L. – Підсніжник білосніжний
* Galantus plicatus Bieb. – Підсніжник складчастий
* Genista scythica Pacz. – Дрік скіфський
* Genista tanaitica P. Smirn. – Дрік донський
* Genista tetragona Bess. – Дрік чотиригранний
* Genistella sagittalis (L.) Gams (Genista sagittalis L.) – Дрочок крилатий
* Gentiana acaulis L. – Тирлич безстебловий
* Gentiana laciniata Kit. ex Kanitz – Тирлич роздільний
* Gentiana lutea L. – Тирлич жовтий
* Gentiana punctata L. – Тирлич карпатський
* Gentiana verna L. (Calathiana verna (L.) Holub, Gentiana arctica Grossh.) – Тирлич весняний
* Gladiolus italicus Mill. (G. segetum Ker-Gawl.) – Косарики італійські
* Gladiolus palustris Gaudin – Косарики болотні
* Gladiolus tenuis Bieb. (G. apterus Klok, G. imbricatus auct., G. communis auct.) – Косарики тонкі
* Glaucium flavum Crantz – Мачок жовтий
* Globularia trichosantha Fisch. et Mey. (G. vulgaris auct., non L.) – Кулівниця вузькопелюсткова
* Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайєра повзуча
* Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Билинець довгорогий
* Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. – Билинець найзапашніший
* Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. (Leontice odessana (DC.) Fisch.) – Гімносперміум одеський
* Gypsophila glomerata Pall. ex Adam (G. globulosa Stev. ex Boiss.) Лещиця скупчена
* Gypsophila thyraica A. Krasnova – Лещиця дністровська
* Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – Хамарбія болотна
* Hedysarum cretaceum Fisch. – Солодушка крейдяна
* Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. (H. obscurum L.) – Солодушка солодушкова
* Hedysarum ucrainicum Kaschm. – Солодушка українська
* Helianthemum canum (L.) Baumg (Rhodax canus (L.) Fuss) – Сонцецвіт сивий
* Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz. (H. rupifragum auct., non Kerner) – Сонцецвіт крейдяний
* Helleborus niger L. – Чемерник чорний
* Heracleum pubescens (Hoffm.) Bieb. (Pastinaca pubescens Calest.) – Борщівник пухнастий
* Herminium monorchis (L.) R. Br. – Бровник однобульбовий
* Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch – Ремнепелюстник козячий
* Hippocrepis comosa L. – Гіпокрепіс чубатий
* Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. (Lycopodium selago L.) – Баранець звичайний
* Hydrocotyle vulgaris L. – Щитолисник звичайний
* Hyssopus cretaceus Dubjan. – Гiсоп крeйдяний
* Iris pineticola Klok. (I. flavissima Pall. subsp. stolonifera f. orientalis Ugr; I. arenaria Waldst. et Kit. subsp. orientalis (Ugr.) Lavr; I. humilis Georgi subsp. orientalis (Ugr.) Soo) – Півники борові
* Iris pontica Zapat. (I. humilis Bieb; I. marschalliana Bobr.) – Півники понтичні
* Iris pseudocyperus Schur – Півники несправжньосмикавцеві
* Isoetes lacustris L. – Молодильник озерний
* Juncus bulbosus L. (J. supinus Moench) – Ситник бульбистий
* Juncus subnodulosus Schrank (J. obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm.) – Ситник вузлуватий
* Juniperus excelsa Bieb. – Яловець високий
* Juniperus foetidissima Willd. – Яловець смердючий
* Koeleria talievii Lavr. – Келерія Талієва
* Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss. (L. taurica Bieb., Intibellla purpurea (Willd.) DC.) – Лагозерис пурпуровий
* Lamium glaberrimum (C. Koch) Taliev (Lagochilus glaberrimus C. Koch) – Глуха кропива гола
* Larix polonica Racib. (L. decidua Mill. subsp. polonica (Racib.), L. decidua ssp. carpatica Domin) – Модрина польська
* Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. (L. variegatus Gren. et Godr., Orobus venetus Mill.) – Чина ряба
* Lens orientalis (Boiss.) Schmalh. (L. culinaris Medik. subsp. orientalis (Boiss.) Ponert) – Сочевиця східна
* Leontopodium alpinum Cass – Білотка альпійська
* Lepidium turczaninowii Lipsky – Хрінниця Турчанінова
* Leucojum aestivum L. – Білоцвіт літній
* Leucojum vernum L. – Білоцвіт весняний
* Leucorchis albida (L.) E. Mey. (Pseudorchis albida (L.) A. et D. Love) – Левкорхіс білуватий
* Ligularia bucovinensis Nakai – Язичник буковинський
* Lilium martagon L. – Лілія лісова
* Limodorum abortivum (L.) Sw. – Лімодорум недорозвинений
* Linaria bessarabica Kotav – Льонок бессарабський
* Linaria cretacea Fisch. ex Spreng. (L. creticola Kuprian., L. cretacea Fisch. ex Spreng. var. creticola (Kuprian.) Kotov) – Льонок крейдяний
* Linaria sabulosa Czern. ex Klok. – Льонок піщаний
* Linnaea borealis L. – Ліннея північна
* Liparis loeselii (L.) Rich. – Жировик Лезеля
* Listera cordata (L.) R. Br. – Зозулині сльози серцелисті
* Listera ovata (L.) R. Br. – Зозулині сльози яйцевидні
* Ludwigia palustris (L.) Ell. – Людвігія болотна
* Lunaria rediviva L. – Лунарія оживаюча
* Lycopodiella inundata (L.) Holub (Lycopodium inundatum L.) – Лікоподієла заплавна
* Lycopodium annotinum L. – Плаун річний
* Malaxis monophyllos (L.) Sw. (Microstylis monophyllos (L.) Lindl.) – Малаксис однолистий
* Marsilea quadrifolia L. – Марсилія чотирилиста
* Medicago marina L. – Люцерна приморська
* Medicago rupestris Bieb. – Люцерна скельна
* Medicago saxatilis Bieb. – Люцерна щебениста
* Micromeria serpyllifolia (Bieb.) Boiss. (Nepeta serpyllifolia Bieb; M. fruticosa (L.) Druce subsp. serpyllifolia (Bieb.) P. H. Davis) – Мікромерія чебрецелиста
* Moehringia hypanica Grynj et Klok. – Мерингія бузька
* Narcissus angustifolius Curt. (N. radiiflorus Salisb.) – Нарцис вузьколистий
* Nectaroscordum meliophilum Juz. – Нектароскордій медолюбивий
* Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гніздівка звичайна
* Neottianthe cucullata (L.) Schlechter – Неотіанта каптурувата
* Nigritella nigra (L.) Reichenb. (Satyrium nigrum L.) – Нігритела чорна
* Nitraria schoberi L. – Селітрянка Шобера
* Notholaena marantae Desv. (Acrostichum marantae L; Cheilanthes marantae (L.) Domin) – Нотолена марантова
* Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze – Плавун щитолистий
* Onobrychis pallasii (Willd.) Bieb. (Xanthobrychis pallasii (Willd.) Gcuushko) – Еспарцет Палласа
* Onobrychis vassilczenkoi Grossh. (O. radiata auct., Xantho-brychis vassilczenkoi (Grassh.) Galushko) – Еспарцет Васильченка
* Onosma graniticola Klok. – Громовик гранітний
* Onosma polyphylla Ledeb. – Громовик багатолистий
* Onosma tanaitica Klok. – Громовик донський
* Ophrys apifera Huds. – Офрис бджолоносна
* Ophrys insectifera L. (O. muscifera Huds.) – Офрис комахоносна
* Ophrys oestrifera Bieb. (O. cornuta Stev.) – Офрис оводоносна
* Ophrys taurica (Agg.) Nevski (O. sphegodes Mill. subsp. taurica (Agg.) Soo) – Офрис кримська
* Orchis coriophora L. – Зозулинець блощичний
* Orchis fragrans Pollini (O. coriophora subsp. fragrans Pollini) – Зозулинець запашний
* Orchis laxiflora Lam. (O. ensifolia Vill.) Зозулинець рідкоквітковий
* Orchis mascula (L.) L. – Зозулинець чоловічий
* Orchis militaris L. – Зозулинець шоломоносний
* Orchis morio L. – Зозулинець салеповий
* Orchis nervulosa Sakalo (O. coriophora L. subsp. nervulosa (Sakalo) Soo) – Зозулинець жилкуватий
* Orchis pallens L. – Зозулинець блідий
* Orchis palustris Jacq. (O. elegans Heuff.) – Зозулинець болотний
* Orchis picta Loisel. (O. morio L. subsp. picta (Loisel.) Aschers. et Graebn.) – Зозулинець розмальований
* Orchis provincialis Balb. – Зозулинець прованський
* Orchis punctulata Stev. ex Lindl. – Зозулинець дрібнокрапчастий
* Orchis purpurea Huds. – Зозулинець пурпуровий
* Orchis signifera Vest (O. mascula L. subsp. signifera (Vest) Soó, O. speciosa Host) – Зозулинець прикрашений
* Orchis simia Lam. – Зозулинець мавпячий
* Orchis tridentata Scop. – Зозулинець тризубчастий
* Orchis ustulata L. – Зозулинець обпалений
* Orchis wanjkowii E. Wulf (O. mascula subsp. wanjkowii (E. Wulf) Soó) – Зозулинець Ванькова
* Oreochloa disticha (Wulf.) Link (Poa disticha Wulf., Sesleria disticha (Wulf.) Pers.) – Горянка дворядна
* Ornithogalum amphibolum Zahar. – Рястка двозначна
* Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. (Honorius boucheanus (Kunth) Holub) – Рястка Буше
* Ornithogalum oreoides Zahar. – Рястка гірська
* Ornithogalum refractum Kit. ex Schlecht. – Рястка відігнута
* Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. (Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Hook.) – Журавлина дрібноплідна
* Oxytropis carpathica Uechtr. (O. montana DC. var. carpathica Hausskn.) – Гострокільник карпатський
* Paeonia daurica Andr. (P. triternata PalL ex DC., P. taurica auct.) – Півонія кримська
* Paeonia tenuifolia L. (P. lithophila Kotov, P. biebersteiniana Rupr.) – Півонія тонколиста
* Pedicularis exaltata Bess. (P. hacquetii Graf subsp. exaltata Klaster) – Шолудивник високий
* Pedicularis oederi Vahl (P. versicolor Vahl) – Шолудивник Едера
* Pedicularis sceptrum-carolinum L. – Шолудивник королівський
* Pinguicula alpina L. – Товстянка альпійська
* Pinguicula bicolor Wotoszcz – Товстянка двоколірна
* Pinguicula vulgaris L. – Товстянка звичайна
* Pinus cembra L. – Сосна кедрова
* Pinus cretacea Kalenicz. (P. sylvestris L. var. cretacea (Kalenicz.) Kom.) – Сосна крейдяна
* Pinus stankewiczii (Sukacz.) Fomin (P. pithyusa Stev. subsp. stankewiczii (Sukacz.) N. Rubtz.) – Сосна Станкевича
* Pistacia mutica Fisch. et Mey. (P. atlantica Desf. subsp. mutica (Fisch. et Mey.) Rech. fil.) – Фісташка туполиста
* Pisum elatius Bieb. – Горох високий
* Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка дволиста
* Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. – Любка зеленоквіткова
* Poa deylii Chrtek et Jiras. (P. granitica auct., non Br.-Bl.) – Тонконіг Дейла
* Poa versicolor Bess. (P. podolica (Aschers. et Graebn.) Blocki ex Zapal., P. polonica Blocki) – Тонконіг різнобарвний
* Prangos trifida (Mill.) Hernst. et Heyn (Cachrys alpina Bieb.) – Прангос трироздільний
* Primula farinosa L. – Первоцвіт борошнистий
* Primula minima L. – Первоцвіт дрібний
* Ptarmica lingulata (Waldst. et Kit.) DC. (Achillea lingulata Waldst. et Kit.) – Чихавка язиколиста
* Ptarmica tenuifolia (Schur) Schur (Achillea oxyloba subsp. schurii Sch. Bip.) – Чихавка тонколиста
* Pteris cretica L. – Птерис критський
* Pulsatilla grandis Wend. – Сон чорніючий
* Pulsatilla alba Reichenb. – Сон білий
* Pulsatilla nigricans Storck (P. pratensis (L.) Mill.) – Сон чорніючий
* Pulsatilla taurica Juz. (P. halleri subsp. taurica (Juz.) Krause) – Сон кримський
* Quercus austriaca Willd. (Q. cerris L. var. austriaca Loud.) – Дуб австрійський
* Ranunculus tatrae Borb. – Жовтець татранський
* Rhamnus tinctoria Waldst. et Kit. (Rh. saxatilis Jacq. subsp. tinctoria (Waldst. et Kit.) Nym.) – Жостір фарбувальний
* Rhinanthus cretaceus Vass. – Дзвінець крeйдяний
* Rhodiola rosea L. – Родіола рожева
* Rhododendron kotschyi Simonk. (Rh. myrtifolium Schott et Kotschy) – Рододендрон східнокарпатський
* Rhynchospora fusca (L.) Ait. fil. – Ринхоспора бура
* Rosa donetzica Dubovik – Шипшина донецька
* Ruscus hypoglossum L. – Рускус під’язиковий
* Salix herbacea L. – Верба трав’яна
* Salix myrtilloides L. – Верба чорнична
* Salix reticulata L. – Верба сітчаста
* Salix retusa L., incl. Salix kitaibeliana Willd. – Верба туполиста
* Salix starkeana Willd. (S. livida Wahlenb.) – Верба Старке
* Salvia cremenecensis Bess. – Шавлія кременецька
* Salvinia natans (L.) All. – Сальвінія плаваюча
* Saussurea alpina (L.) DC. – Соссюрея альпійська
* Saussurea discolor (Willd.) DC. – Соссюрея різноколірна
* Saussurea porcii Degen – Соссюрея Порца
* Saxifraga aizoides L. – Ломикамінь аїзовидний
* Saxifraga androsacea L. – Ломикамінь переломниковий
* Saxifraga hirculus L. – Ломикамінь болотний
* Saxifraga luteo-viridis Schott et Kotschy – Ломикамінь жовто-зелений
* Saxifraga oppositifolia L. – Ломикамінь супротиволистий
* Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерія болотна
* Schivereckia podolica Andrz. ex DC. s. l., incl. Sch. mutabilis M. Alexeenko, (Alyssum podolicum Bess.) – Шиверекія подільська
* Schoenus ferrugineus L. – Сашник іржавий
* Scopolia carniolica Jacq. (S. tubiflora Kreyer) – Скополія карніолійська
* Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng. – Ранник крейдяний
* Scrophularia donetzica Kotov (S. rupestris auct. non Bieb.) – Ранник донецький
* Scrophularia granitica Klok. et Krasnova – Ранник гранітний
* Scutellaria creticola Juz. – Шоломниця крейдяна
* Scutellaria verna Bess. – Шоломниця весняна
* Sedum antiquum Omelcz. et Zaverucha – Очиток застарілий
* Selaginella helvetica (L.) Spring – Плаунок швейцарський
* Selaginella selaginoides (L.) Link. – Плаунок плауновидний
* Sempervivum montanum L. s. l. – Молодило гірське
* Senecio besseranus Minder. – Жовтозілля Бессера
* Serratula donetzica Dubovik – Серпій донецький
* Serratula tanaitica P. Smirn. – Серпій донський
* Silene cretacea Fisch. ex Spreng. – Смiлкa крейдяна
* Silene hypanica Klok. – Смілка бузька
* Silene jailensis N. Rubtz. – Смілка яйлинська
* Silene syreitschikovii P. Smirn. – Смілка Сирейщикова
* Silene viridiflora L. – Смілка зеленоквіткова
* Sobolewskia sibirica (Willd.) P. W. Ball (S. lithophila N. Busch, Cochlearia sibirica Willd.) – Соболевськія сибірська
* Solenanthus biebersteinii DC. – Трубкоцвіт Біберштейна
* Spiraea polonica Blocki (S. media subsp. polonica (Blocki) Pawl.) – Таволга польська
* Spiranthes amoena (Bieb.) Spreng. (S. sinensis Pers.) – Скрученик приємний
* Spiranthes spiralis (L.) Chevall. – Скрученик спіральний
* Staphylea pinnata L. – Клокичка периста
* Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. – Штернбергія пізньоцвітна
* Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter – Стевеніела сатиріовидна
* Stipa adoxa Klok. et Ossycznjuk – Ковила дивна
* Stipa anomala P. Smirn. – Ковила відмінна
* Stipa asperella Klok. et Ossycznjuk – Ковила шорстка
* Stipa borysthenica Klok. ex Prokud. – Ковила дніпровська
* Stipa brachyptera Klok. (S. syreistschikowii auct.) – Ковила короткокрила
* Stipa brauneri (Pacz.) Klok. (S. lessingiana Trin. et Rupr. subsp. brauneri Pacz.) – Ковила Браунера
* Stipa capillata L. – Ковила волосиста
* Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. – Ковила пухнасто-листа
* Stipa disjuncta Klok. (S. pennata L. var. okensis (P. Smirn.) Tzvel. p. p.) – Ковила відокремлена
* Stipa fallacina Klok. et Ossycznjuk – Ковила облудна
* Stipa grafiana Stev. (S. pulcherrima auct.) – Ковила Граффа
* Stipa graniticola Klok. – Ковила гранітна
* Stipa heterophylla Klok. (S. pontica auct., S. pulcherrima C. Koch var. karadagensis Tzvel.) – Ковила різнолиста
* Stipa lessingiana Trin. et Rupr. – Ковила Лессінга
* Stipa lithophila P. Smirn. (S. eriocaulis Borb. subsp. lithophila (P. Smirn.) Tzvel.) – Ковила каменелюбна
* Stipa maeotica Klok. et Ossycznjuk (S. zalesskii Wilensky var. maeotica (Klok. et Ossycznjuk) Tzvel.) – Ковила азовська
* Stipa majalis Klok. (S. setulosissima Klok., S. majalis Klok. var. majalis, S. majalis var. setulosissima (Klok.) Tzvel.) – Ковила травнева
* Stipa martinovskyi Klok. (S. rubens P. Smirn. subsp. sublaevis Martinovsky) – Ковила Мартиновського
* Stipa oreades Klok. (S. pulcherrima auct., S. glabrinoda Klok., S. oreades Klok. var. oreades, S. oreades var. glabrinoda (Klok.) Dubovik) – Ковила гірська
* Stipa pennata L. (S. joannis Čelak.) – Ковила пірчаста
* Stipa poetica Klok. (S. ucrainica auct., S. pontica auct.) – Ковила поетична
* Stipa syreistschikowii P. Smirn. (S. paradoxa (Junge) P. Smirn.) – Ковила Сирейщикова
* Stipa tirsa Stev. (S. stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv; S. longifolia Borb.) – Ковила вузьколиста
* Stipa transcarpatica Klok. (S. pulcherrima auct., S. crassiculmis P. Smirn. subsp. euroanatolica auct.) – Ковила закарпатська
* Stipa ucrainica P. Smirn. (S. zalesskii Wilensky subsp. ucrainica (P. Smirn.) Tzvel.) – Ковила українська
* Stipa zalesskii Wilensky (S. rubens P. Smirn., S. rubentiformis P. Smirn., S. glabrata P. Smirn.) – Ковила Залеського
* Swertia alpestris Baumg. – Сверція альпійська
* Swertia perennis L. – Сверція багаторічна
* Syringa josikaea Jacq. fil. – Бузок східнокарпатський
* Tamarix gracilis Willd. (T. affinis Bunge) – Тамарикс стрункий
* Taxus baccata L. – Тис ягідний
* Thalictrum foetidum L. – Рутвиця смердюча
* Thalictrum uncinatum Rehm. (Th. petaloideum auct. non. L.) – Рутвиця гачкувата
* Thymus kalmiussicus Klok. et Shost. – Чебрець кальміуський
* Thymus littoralis Klok. et Shost. – Чебрець прибережний
* Thymus pseudograniticus Klok. et Shost. (Th. calcareus auct.) – Чебрець несправжньо-гранітний
* Tilia dasystyla Stev. (T. rubra DC. var. dasystyla C. K. Schneid.) – Липа пухнастостовпчикова
* Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. – Тофільдія чашечкова
* Trapa natans L. s. l. – Водяний горіх плаваючий
* Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. (Orchis globosa L.) – Траунштейнера куляста
* Trigonella smyrnea Boiss. – Гуньба смірнська
* Trinia biebersteinii Fedoronch. (T. kitaibelii Bieb., p. p.) – Тринія Біберштейна
* Triticum boeoticum Boiss. (T. thaoudar Reut. ex Hausskn., T. monococcum L. subsp. boeoticum (Boiss.) A. et D. Love) – Пшениця дика однозернянка
* Tulipa biflora Pan. (T. callieri Halacsy et Levier, T. koktebelica Junge) – Тюльпан двоквітковий
* Tulipa graniticola (Klok. et Zoz) Klok. (T. biebersteiniana auct p. p.) – Тюльпан гранітний
* Tulipa hypanica Klok. et Zoz (T. biebersteiniana auct. p. p.) – Тюльпан бузький
* Tulipa ophiophylla Klok. et Zoz (T. biebersteiniana auct. p. p.) – Тюльпан змієлистий
* Tulipa quercetorum Klok. et Zoz (T. sylvestris auct., non L; T. biebersteiniana auct. p. p.) – Тюльпан дібровний
* Tulipa schrenkii Regel – Тюльпан Шренка
* Tulipa scythica Klok. et Zoz (T. biebersteiniana auct. p. p.) – Тюльпан скіфський
* Valeriana dioica L. – Валеріана дводомна
* Vexibia alopecuroides (L.) Jdkovl. (Sophora prodanii E. Anders.; Goebelia prodanii (E. Anders.) Grossh.) – Вексибія китниковидна
* Viola alba Bess. – Фіалка біла
* Viola jooi Janka – Фіалка Джоя
* Viola oreades Bieb. – Фіалка кримська
* Woodsia alpina (Bolt.) S. F. Gray – Вудсія альпійська
* Woodsia ilvensis (L.) R. Br. – Вудсія ельбська
* Zingeria biebersteiniana (Claus) P. Smirn. (Agrostis biebersteiniana Claus) – Цингерія Біберштейна