Jindřich Chrtek se narodil dne 12. října 1930 v Dobrovicích u Mladé Boleslavi, zemřel 18. února 2008 v Nymburku. Český botanik.
Chrtek
Po vystudování reálného gymnázia v Praze pokračoval od roku 1950 studiem na Universitě Karlově a v roce 1954 studia dokončil diplomovou prací Proměnlivost druhu Polygonum aviculate L. v ČSR. Nejdříve nastoupil jako asistent na Vyšší pedagogické škole v Českých Budějovicích, ale již v roce 1955 se stal aspirantem na katedře botaniky biologické (později přírodovědecké) fakulty UK u profesora Dostála. Věnoval se morfologii a jako aspirantskou práci zpracoval téma Žilnatina korunních lístků u dvouděložných rostlin. Po jejím obhájení nastoupil jako odborný asistent na universitě. Vedl praktická cvičení z morfologie a cvičení k systému cévnatých rostlin, botanické exkurse a podílel se na přednášce Květena Československa. Zabýval se srovnávacími taxonomickými studiemi, např. endodermis v kořenech trav. Jeho práce se týkaly rodů Trisetum, Poa, Corynephorus, Hierochlöe, Koeleria, Luzula, Antennaria, Polygonum, Cuscuta, Euphorbia. Spolupracoval na flórách a na floristicko-fytogeografickém výzkumu. Oblastmi jeho zájmu bylo především Polabí, ale i Rychlebské hory a Slovensko. Podílel se na redakční práci časopisů Zprávy Československé botanické společnosti a Preslia.
V roce 1976 přešel do botanického oddělení Národního muzea jako vědecký pracovník. V letech 1990–2001, kdy byl vedoucím botanického oddělení, byl řešen osud australského herbáře K. Domina (8 400 položek). Dominova kolekce vznikla v letech 1909–1910 během jeho cesty po západní Austrálii. Během několika let Domin materiál vědecky zpracoval a sepsal rozsáhlé dílo Beiträge zur Flora und Pflanzengeographie Australiens, ve kterém publikoval značné množství nových taxonů. Dokladový herbář k tomuto dílu s mnoha typovými položkami Domin deponoval v roce 1951 v botanickém oddělení. Díky tomu se mnozí zpracovatelé australské flóry museli seznamovat s typovými položkami u nás. V roce 1960 byl tento herbář znárodněn a převeden pod správu Národního muzea, v roce 1992 byl prohlášen za kulturní památku, v roce 1993 vrácen Dominovým vnukům. V letech 1995–1996 byl cenný herbář zakoupen zpět pro botanické oddělení. Přes všechny uvedené změny australský herbář nikdy neopustil své místo v prostorách průhonického zámku, kde donedávna botanické oddělení Národního muzea sídlilo.
Chrtek