Syn.: Castanea chrysophylla Douglas ex Hook., Castanopsis chrysophylla (Douglas ex Hook.) A. DC.
Čeleď: Fagaceae Dumort. – bukovité
Chrysolepis chrysophylla
Rozšíření: Druh západního pobřeží USA, vyskytuje se ve státech Washington a Oregon, na jih zasahuje až do pobřežních oblastí střední Kalifornie. Rozlišují se dvě variety, kromě nominátní stromovité je to ještě spíše křovitá varieta Chrysolepis chrysophylla var. minor.
Ekologie: Roste ve smíšených i jehličnatých podhorských a horských lesích, v lesních lemech a křovinách, rovněž na skalnatých a kamenitých svazích ve vegetační formaci chaparral, a to v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2000 m. Kvete od června do září.
Chrysolepis chrysophylla
Popis: Stálezelený jednodomý keř až strom dosahující výšky 5–30(–45) m, s letorosty pokrytými nažloutlými trichomy. Listy jsou střídavé, řapíkaté, podlouhle kopinaté až eliptické, kožovité, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu špičaté až zašpičatělé, na líci lysé, na rubu nažloutle žláznatě chlupaté. Květenství je axilární, přímé či odstálé jehnědy jsou nahloučeny v horní části větví, květy jsou jednopohlavné, drobné; samčí květy mají kališní lístky volné, korunní lístky chybí, tyčinek je (6–)12(–18), samičí květy po (1–)3 v číšce, kališní lístky jsou volné, korunní lístky chybí, čnělky jsou 3. Plodenství se objevuje v druhém roce po opylení, tvoří ho hustě ostnitá nažloutlá číška se (1–)3 nažkami, které jsou 8–12(–15) mm dlouhé, světle hnědé, lysé.
Využití: Nažky jsou sladké a jedlé, pokud nejsou zcela zralé, vylupují se z ostnitých číšek jen obtížně.
Poznámka: K rodu Chrysolepis jsou v současnosti započítávány jen dva druhy, kromě zde představovaného druhu je to ještě Chrysolepis sempervirens. Oba se vyskytují v západní části USA.
Chrysolepis chrysophylla
Chrysolepis chrysophylla
Chrysolepis chrysophylla
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 24. 8. 2017 (USA, Oregon, Mount Hood National Forest, okolí Mirror Lake).