Česká jména: sleziník střídmolistý (Presl 1819), slezinník střídavý, mokrýš, žluteník (Sloboda 1852), žluteník střídmolistý (Opiz 1852), mokrýš střídavolistý, slezinník, žlouteník (Čelakovský 1879), slezinník střídavolistý (Polívka 1912), sleziník střídavolistý (Nauman 1946), mokrýš střídavolistý (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: žluteník střídavolistý, slezinník, slezinice (Reuss 1853), slezinník striedavolistý (Novacký 1936), slezinnica striedavolistá (Dostál 1950), slezinovka striedavolistá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Chrysosplenium alternifolium
Rozšíření: Roste převážně v Evropě a Asii, od východní Francie až po Ural, jižní část Švédska, západní Sibiř, ojediněle na Kavkaze. U nás velmi hojně.
Ekologie: Nejčastěji se s tímto mokrýšem setkáme mokřadních nebo silně vlhkých stanovištích od nížin až do hor. Roste podél toků, v prameništích, bažinách a na mnoha dalších mokrých místech. Místy vytváří souvislé husté porosty. Kvete v dubnu až červnu.
Popis: Vytrvalá bylina s křehkou lodyhou někdy až do 20 cm vysokou. Přízemí listy srdčitě ledvinité jsou dlouze řapíkaté, lodyžní listy (maximálně do 4 na lodyze) se srdčitou čepelí nasedají na lodyhu střídavě. Ve vrcholovém květenství s podpůrnými mohutnými listeny jsou čtyřčetné květy bez korunních lístků, jen s výraznějšími žlutozelenými cípy kalichu. Za květu mohou rostliny vytvářet souvislý žlutozelený koberec.
Chrysosplenium alternifoliumChrysosplenium alternifolium
Chrysosplenium alternifoliumChrysosplenium alternifolium
Chrysosplenium alternifolium
Fotografováno v roce 2002 (pod Horním Hradem), 28. 3. 2004 (Moravský kras) a 1. 5. 2009 (Sokolovsko, okolí hradu Hartenberg).