Syn.: Aster viscidiflorus Kuntze, Bigelowia douglasii A. Gray, Bigelowia glauca (A. Nelson) K. Schum., Bigelowia viscidiflora (Hook.) DC., Brickellia linearifolia Klatt, Chrysothamnus douglasii (A. Gray) Clem. et E. G. Clem., Chrysothamnus glaucus A. Nelson, Chrysothamnus latifolius (D. C. Eaton) Rydb., Chrysothamnus leucocladus Greene, Chrysothamnus pumilus Nutt., Chrysothamnus serrulatus (Torr.) Rydb., Chrysothamnus stenolepis Rydb., Chrysothamnus tortifolius (A. Gray) Greene, Crinitaria viscidiflora Hook.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Chrysothamnus viscidiflorus
Rozšíření: Areál zaujímá západ USA od státu Washington až po jižní Kalifornii, na východ po západ Nebrasky a Nové Mexiko; několik lokalit leží i na jihu Britské Kolumbie v Kanadě.
Ekologie: Provází suché travnaté až keřovité lesostepní, stepní až polopouštní formace v územích s vyhraněným kontinentálním klimatem, v nadmořských výškách 900–4000 m.
Chrysothamnus viscidiflorus
Popis: Metlovitý keř s přímými větvemi, vysoký až 120 cm; mladší větve jsou někdy pavučinaté, na starších je šedá borka, odlupující se v plátcích nebo vláknech. Listy jsou přisedlé, čárkovité až kopinaté, 1–7,5 cm dlouhé a 0,1–1 cm široké, zelené až šedozelené, lysé nebo řidčeji šedě chlupaté, na okraji často zvlněné, na vrcholu špičaté nebo zašpičatělé. Úbory tvoří bohaté, až 7 cm široké chocholíky; zákrov je válcovitý až zvonkovitý, 4–7 mm dlouhý; zákrovní listeny jsou uspořádány v 3–5 řadách, jsou podlouhlé, kopinaté až kopisťovité, 1–5 mm dlouhé, nestejné, hnědé nebo zelené, chrupavčité, často na hřbetě kýlovité, na okrajích blanité; jazykovité květy chybějí; trubkovité květy jsou v počtu (3–)4–5(–6), 3,5–6,5 mm dlouhé, tyčinky a blizna jsou z trubky vyniklé. Nažky jsou vřetenovité, 2,5–4,2 mm dlouhé, chlupaté, chmýr je 3,5–6 mm dlouhý, béžový.
Poznámka: Dosti variabilní druh, v areálu se rozlišuje 5 poddruhů lišících se tvarem a oděním listů i drobnými odlišnostmi v úborech; klasifikace není dosud jednoznačně přijímána. Vyobrazené rostliny zřejmě patří k subsp. lanceolatus.
Chrysothamnus viscidiflorus
Chrysothamnus viscidiflorus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 1. 8. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie, Osoyoos).