Syn.: Bulbophyllum flabellum-veneris (J. Koenig) Aver., Bulbophyllum lepidum (Blume) J. J. Sm., Cirrhopetalum flabellum-veneris (J. Koenig) Seidenf. et Ormerod, Ephippium lepidum Blume, Epidendrum flabellum-veneris J. Koenig
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Cirrhopetalum lepidum
Rozšíření: Jižní a jihovýchodní Asie – od Indie přes Indočínu až po Indonésii.
Ekologie: Roste epifyticky i litofyticky v poloopadavých i stálezelených lesích a na skalách, v nadmořských výškách od 300 až do 1100 m. Kvete od dubna do května.
Popis: Vytrvalá bylina s plazivým kořenujícím oddenkem a z něj vyrůstající jednočlánkovou vejcovitou pahlízou, která nese jediný list. Ten je řapíkatý, čepel je obvejčitá až obkopinatá, 7–11 cm dlouhá a 1,7–2,4 cm široká, na vrcholu tupá nebo uťatá. Stvol až 17 cm dlouhý, vyrůstá z báze pahlízky, nese až 10květý okolík; horní vnější okvětní lístek je asi 3,5 mm dlouhý, s třásnitým okrajem, 2 postranní vnější navzájem srůstají do 1,5 cm dlouhého podlouhlého, na vrcholu dvouklaného útvaru (vytvářejí tak dojem až jakési liguly z jazykovitých květů hvězdnicovitých rostlin), oba vnitřní lístky jsou sotva 3 mm dlouhé, brvité, pysk je jazykovitý, zakřivený, sotva 2,5 mm dlouhý, přirostlý k bázi sloupku. Plodem je drobná tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn mezinárodní úmluvou o obchodu s ohroženými živočichy a rostlinami CITES.
Poznámka: Taxon je někdy řazen k početnému rodu Bulbophyllum, přičemž jméno Cirrhopetalum se pak vztahuje k morfologicky poměrně velmi dobře vyhraněné sekci tohoto rodu. Přidržujeme se starší klasifikace a tento rod klademe samostatně.
Cirrhopetalum lepidum
Cirrhopetalum lepidum
Cirrhopetalum lepidum
Cirrhopetalum lepidum

Fotografováno dne 16. 4. 2011 (rostliny pocházejí z kultury – Brno, skleník Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity).