Syn.: Cirsium chailletii sensu Reissek, Cirsium polyanthemon sensu Hochstetter in Rohrer et Mayer, Cirsium polyanthemus sensu Hochstetter – pcháč krátkohlavý
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cirsium brachycephalum
Rozšíření: Panonský endemit, centrum areálu se nachází na území Maďarska, zasahuje i do západního Rumunska, srbské Vojvodiny, východního Rakouska, na jižní Slovensko a jižní Moravu. U nás dříve rostl na několika lokalitách v jižní části Moravy, dnes již jen na několika místech v okolí Rakvic – jedná se o jednu z nejvzácnějších rostlin ČR. Dosahuje zde nejsevernější hranice svého výskytu.
Ekologie: Roste na slatinných až zasolených loukách a pastvinách, na stanovištích vlhkých až bažinatých, v pásmu nížin. Kvete od června do září.
Cirsium brachycephalum
Popis: Dvouletá bylina, 50–150 cm vysoká, celá ostnitá, lodyha přímá, jednoduchá, rýhovaná, křídlatá, rovnoměrně olistěná, zelená nebo hnědofialově naběhlá. Spodní listy květonosné lodyhy celokrajné, kopinaté, střední lodyžní listy kopinaté nebo čárkovité, peřenoklané nebo peřenolaločné, olysalé. Úbory v chudých vrcholičnatých latách, zákrovní listeny zakončeny žlutavým ostnem, květní stopky hustě plstnatě bíle oděné, koruna trubkovitá, zpravidla růžová. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Pcháč žlutoostenný je ohrožen především zánikem svých přirozených stanovišť, je zařazen k ohroženým nebo chráněným druhům téměř ve všech zemích areálu, je uveden i v celosvětovém červeném seznamu ohrožených druhů. U nás je řazen k druhům kriticky ohroženým (C1b), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§1), chráněný i v Maďarsku a Srbsku. V soustavě Natura 2000 je zařazen mezi druhy směrnice 92/43/EHS o stanovištích. Na Slovensku patří ke zranitelným druhům, i zde je chráněn zákonem (VU/§).
Cirsium brachycephalumCirsium brachycephalum
Cirsium brachycephalumCirsium brachycephalum
Fotografováno ve dnech 14. a 20. 8. 2005 (okolí Rakvic).