Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cirsium brevistylum
Rozšíření: Severoamerický druh, roste na pobřeží Pacifiku od Britské Kolumbie po Kalifornii, do vnitrozemí zasahuje až na severozápad státu Montana.
Ekologie: Provází lesní okraje, břehy vodních toků, mokřady, ale i louky a lesní lemy podél mořského pobřeží, vystupuje do nadmořské výšky 1000 m.
Cirsium brevistylum
Popis: Statná monokarpická rostlina, většinou jednoletá nebo dvouletá, vysoká 0,2–3,5 m; lodyha je zpravidla jediná, jednoduchá nebo rozvětvená v horní polovině, vlnatá nebo lepkavě pýřitá. Listy jsou střídavé, podlouhlé až obkopinaté, 15–35 cm dlouhé a 2–10 cm široké, ploché nebo zvlněné, oddáleně zubaté nebo mělce peřenolaločnaté, tence šedě plstnaté, na okraji s ostrými, 3–7 mm dlouhými trny; přízemní listy jsou za květu obvykle odumřelé. Úbory bývají shloučené na vrcholu lodyhy, jsou polokulovité až zvonkovité, 2,5–4 cm široké a 2,5–3,5 cm dlouhé; zákrovní listeny tvoří 5–10 řad, jsou zelené, čárkovité až jehlicovité, pavučinatě chlupaté; květy jsou početné; kalich tvoří péřitý chmýr; koruna je trubkovitá až nitkovitá, 2–2,5 cm dlouhá, bílá, růžová nebo nachová, korunní cípy jsou nitkovité. Nažky jsou 3–4,5 mm dlouhé, s 1–2,2 cm dlouhým chmýrem.
Poznámka: Druh byl popsán teprve v roce 1953; starší autoři jej zaměňovali s druhem Cirsium edule, od nějž se liší znaky na koruně a čnělkách. Oba druhy se na kontaktu kříží.
Cirsium brevistylum
Cirsium brevistylum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 9. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Vancouver Island, NP Pacific Rim, Florencia Beach).