Syn.: Carduus erisithales Jacq., Cirsium divaricatus Kit., Cnicus ochroleucus (All.) Schleich.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cirsium erisithales
Rozšíření: Hory jižní a střední Evropy. Na Slovensku prostupuje oblast rozšíření vyššími pohořími Karpat od levého břehu Váhu a Babí hory na východ až po Poloniny.
Ekologie: Roste v řídkých lesích, na světlinách, okrajích bučina a smrčin, na svahových sutích, v nivách, na vlhkých loukách a v prameništích od horského stupně až po pás kleče. Na geologický substrát nemá zvláštní nároky, přesto se však na vápencích objevuje častěji. Kvete od července do září.
Popis: 30–150 cm vysoká bylina, dole hustě olistěná velkými listy, nahoře oddálenými malými listy, na vrcholu rozvětvená v nevelký počet větví. Peřenodílné až peřenosečné listy mají 8–12 párů sblížených úkrojků, po okraji drobounce osténkatých. Šikmo dolů sehnuté úbory (na konci větví jednotlivé nebo po 2–5) mají citrónově žluté květy, všechny zcela stejné, trubkovité. Plodem je nažka s chmýrem, který se někdy předčasně ulamuje a nažka padá do blízkosti mateřské rostliny.
Cirsium erisithalesCirsium erisithales
Cirsium erisithales
Fotografováno dne 28. 7. 2008 (Slovensko, Kriváňská Malá Fatra).