Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Cirsium greimleri

Rozšíření: Nepříliš velký areál zahrnuje Východní Alpy v rakouských spolkových zemích Štýrsko a Korutany a také ve Slovinsku, směrem na jihovýchod se vyskytuje v Dinarských pohořích v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a v jižním Srbsku.

Ekologie: Roste na vlhkých prosvětlených místech podél cest a vodních toků v horských, často smrkových lesích, obvykle spolu s dalšími druhy vysokobylinných niv. Preferuje kyselé substráty, ale občas vstupuje i na vápence.

Cirsium greimleri

Popis: Vytrvalá gynodioecická bylina (tvoří oboupohlavné a samičí jedince); oddenek je válcovitý, šikmý; lodyhy jsou přímé, (0,7–)1,1–1,8(–2,1) m vysoké, nekřídlaté, dole lysé nebo krátce chlupaté, pod úbory pavučinaté. Listy jsou dvakrát pilovité až peřenodílné, dolní 20–40 cm dlouhé a 10–25 cm široké, na líci s řídkými chlupy až skoro lysé, na rubu pavučinatě chlupaté, na okraji zubaté a měkce ostnité; lodyžní listy jsou menší, lyrovité až kopinaté. Květenství tvoří 1–8(–12) shloučených, nanejvýš krátce stopkatých nicích úborů; zákrov je vejcovitý, 1,2–2,1 cm dlouhý, zákrovní listeny jsou víceřadé, kopinaté, 2,8–4,2 mm široké, červenohnědé; oboupohlavné květy jsou 1,5–2,2 cm dlouhé samičí poněkud
menší, rubínově červené. Plodem jsou nažky 4–5,5 mm dlouhé (ze samičích květů jsou poněud menší), s péřitým chmýrem.

Poznámka: Pcháč C. greimleri byl rozlišen teprve v roce 2018, a to až na základě podrobného výzkumu, který zahrnoval hodnocení proměnlivosti druhu Cirsium waldsteinii v celém areálu. Ukázalo se, že v rámci tohoto druhu se nacházejí dvě prostorově odlišné, byť morfologicky hodně podobné skupiny populací: v Alpách a Dinaridech jsou rostliny diploidní, zatímco v Jižních a Východních Karpatech tetraploidní, a o ty se jméno C. waldsteinii opírá. Na tuto skutečnost jsou navázány jednak rozdíly v drobných morfologických znacích kvantitativní povahy, jednak rozdíly biologické, např. posunutá fenologie (testováno při paralelní kultivaci ve standardizovaných podmínkách), ale i vztah k hybridizaci: diploidní alpský typ se mnohem ochotněji kříží s dalšími diploidními pcháči, zatímco tetraploidní karpatský se s jinými diploidy kříží jen zcela výjimečně.

Cirsium greimleriCirsium greimleri
Cirsium greimleri

Fotografovala Alena Vydrová, dne 24. 8. 2021 (Rakousko, Korutany, skupina Koralpe, cestou na Großes Kar).