Syn.: Cnicus oleraceus L., Carduus oleraceus (L.) Vill., Cirsium ambifarium Schur
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cirsium oleraceum
Rozšíření: Evropský druh, na sever zasahuje po jižní Skandinávii, na jih po jižní Francii, severní Itálii, Bulharsko a na východ až po Sibiř. V České republice je hojným druhem, vzácnější je pouze v nivách na dolních tocích velkých řek. Nejvíce roste v pahorkatinách.
Ekologie: Pcháč zelinný vyhledává vlhké a zaplavované nivní louky, příkopy, olšiny, lužní lesy, mokřady, prameniště a břehy toků. Nejčastěji osidluje živinami bohaté, humózní a zamokřené půdy. Těžiště výskytu je ve společenstvech svazu Calthion (diagnostický druh podsvazu Calthenion) a Filipendulo-Geranietum palustris. Kvete od června do října.
Cirsium oleraceum
Popis: Vytrvalá až 150 cm vysoká bylina. Lodyha je nekřídlatá, mělce rýhovaná a olistěná zpravidla jen v dolní polovině. Listy jsou měkké, na okraji rýhované a měkce osténkaté. Po obou stranách jsou světle zelené, na rubu s vyniklou žilnatinou. Přízemní listy jsou krátce řapíkaté a lodyžní přisedlé až objímavé. Tvarově jsou velmi variabilní. Úbory bývají nahloučeny na konci větví a lodyh a jsou zčásti obaleny toulcovým listenem. Květy jsou trubkovité, nejčastěji bílé nebo zelenobílé barvy, vzácně i nachové. Plodem je nažka s narezlým chmýrem.
Poznámka: Velmi variabilní druh, zejména ve tvaru, velikosti a členění listů, který se často kříží s ostatními druhy pcháčů.
Cirsium oleraceumCirsium oleraceum
Cirsium oleraceum
Cirsium oleraceum
Fotografovali Věra Jašková, v červenci 2007 a 2008 (Liptál), Tomáš Mrázek, dne 15. 7. 2011 (nachově kvetoucí forma, Krkonoše).