Syn.: Carduus rivularis Jacq., Cnicus rivularis (Jacq.) Willd., Cnicus salisburgensis Willd., Cirsium salisburgense (Willd.) G. Don, Cirsium rivulare var. salisburgense (Willd.) DC.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cirsium rivulare
Rozšíření: Roste v jihozápadní, střední a východní Evropě, dále v Rusku až po Vajdajskou a Středoruskou vrchovinu. U nás je jeho těžiště rozšíření v karpatském mezofytiku, odkud zasahuje na severozápadní Moravu a do východních a severních Čech. Nejhojnější je v Bílých Karpatech, Vsetínské kotlině, Moravské bráně a v Podbeskydské pahorkatině.
Ekologie: Tento světlomilný pcháč osidluje vlhké, rašelinné a slatinné louky, nivy potoků a řek, příkopy a prameniště. Častější je na bázemi bohatých, slabě kyselých až neutrálních, humózních půdách s různým zrnitostním složením. Osidluje stanoviště s prosakující vodou. Pcháč potoční je diagnostickým druhem podsvazu Calthenion. Kvete od května do července.
Cirsium rivulare
Popis: Jedná se o vytrvalé a ostnité byliny s válcovitým oddenkem. Lodyhu má přímou, 30–140 cm vysokou, nekřídlatou a olistěnou zpravidla jen v dolní polovině. V horní části je spíše nevětvená nebo jen chudě větvená a mělce rýhovaná a jemně přitiskle pavučinatá. V dolní části bývá často hnědofialově naběhlá. Listy jsou na okrajích vykrajované a měkce osténkaté, po obou stranách zelené, na spodní straně listů jsou světlejší a mají vyniklou žilnatinu. Přízemní listy v růžici mají čepel kopisťovitou až obkopinatou, 15–35 cm dlouhou. Střední lodyžní listy jsou eliptické až vejčitě kopinaté, horní pak úzce kopinaté, peřenolaločné až peřenosečné, zubatě ouškatou bází objímavé až přisedlé. Úbory jsou 2,5–3 cm velké, jednotlivě nebo často shloučené po 2–5 na vrcholu lodyhy, s vejcovitým až široce vejcovitým zákrovem. Zákrovní listeny jsou kopinaté až čárkovitě kopinaté, nahoře fialově naběhlé, na vnější straně jemně kratičce chlupaté, po okrajích pak jemně brvité. Květy jsou trubkovité, s 14–21 mm dlouhou nachovou korunou. Plodem jsou okrové až světle hnědé nažky, se slabě béžovým nebo rezavě naběhlým chmýrem.
Cirsium rivulareCirsium rivulare
Cirsium rivulareCirsium rivulare
Cirsium rivulare
Fotografováno v průběhu června 2008 (Liptál).