Česká jména: žumen (Presl 1846), cisus (Mareček 1994)
Čeleď: Vitaceae Juss. – révovité
Cissus hamaderohensis
Rozšíření: Roste na ostrově Sokotra v Indickém oceánu východně od Afrického rohu, na ostrově se vyhýbá pobřežním oblastem i nejvyšším pohořím.
Ekologie: Provází nízké křoviny a otevřené lesíky na vápnitých podkladech v nadmořských výškách 300–800 m.
Cissus hamaderohensis
Popis: Sukulentní bylinná liána, dorůstá výšky asi 3 m; stonek je článkovaný, články jsou 10–15 cm dlouhé, šedozelené, zejména v mládí na průřezu nápadně obdélníkovité, s plochami poněkud vmáčklými (tento znak je patrný zejména na širších plochách) a hranami tence křídlatými; později se články zaoblují; v uzlinách se zakládají úponky. Listy jsou kopisťovité, asi 2,5 cm dlouhé a 1,2 cm široké, dužnaté, velmi záhy opadávají. Květenství je tvořeno staženými latovitě uspořádanými vidlany s 6–18 květy; květy jsou 4četné, mají asi 3 mm v průměru; kalich je nepatrný; koruna je žlutozelená; tyčinky jsou 4; gyneceum tvoří 2 srostlé plodolisty se svrchním semeníkem. Plody jsou asi 1 cm velké hnědočervené bobule.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN (2004) je hodnocen jako druh vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Na Sokotře se vyskytují celkem 3 endemické druhy rodu Cissus; tento druh nahrazuje ve středních polohách ostrova dosti podobný Cissus subaphylla, který je hojný v xerofilní vegetaci podél pobřeží. Odlišuje se na průřezu hranatými články větviček, v tomto znaku spíše připomíná druh Cissus quadrangularis, který se vyskytuje na africkém i asijském kontinentě.
Cissus hamaderohensisCissus hamaderohensis
Fotografováno dne 23. 2. 2010 (Jemen, ostrov Sokotra: planina Firmihin).