Syn.: Clematis erecta All.
Česká jména: barvínek plamínek (Presl 1819, Opiz 1852), plamének přímý (Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Dostál 1989)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Clematis recta

Rozšíření: V Evropě od severního Španělska po evropskou část Ruska, severní hranice areálu probíhá Francií, středním Německem, jihem Polska až po Rusko – moskevskou oblast. Byl zavlečen i do Severní Ameriky. V Čechách v Českém středohoří, v středních Čechách, roste i ve východním Polabí a na Strakonicku. Na Moravě na Hané a v jižní části Moravy od podhůří Vysočiny do Bílých Karpat.

Ekologie: Roste na křovinatých stráních a ve světlých hájích (svaz Quercion pubescenti-petraeae, Geranion sanguinei, podsvaz Cephalanthero–Fagenion). Vyhledává zásadité půdy na vápnitých spraších, vápencích, opukách a čediči. Kvete v červnu až červenci.

Popis: Nepopínavá trvalka s přímou lodyhou do 130(–150) cm. Stonek podélně rýhovaný, v horní části roztroušeně chlupatý. Dolní listy jsou nedělené, s čepelí široce vejčitou, 9–12 cm dlouhou. Střední a horní listy jsou lichozpeřené se 3 až 5 páry lístků, které jsou vejčité, 3,5–6,5 cm dlouhé, 2,5–4,5 cm široké, dlouze zašpičatělé, s vyniklými žilkami. Bílé květy tvoří vrcholové vidlany, na 1,5–3 cm dlouhých stopkách. Okvětní lístky jsou úzce vejčité, až 1,5 cm dlouhé, asi 5 mm široké. Nažky jsou široce vejcovité, asi 5 mm dlouhé, s pouze 1–2 cm dlouhým chlupatým přívěskem.

Využití: Dříve se sbírala nať pod označením Herba clematidis rectae nebo Flammula Jovis, pro pokožku dráždící účinek se používala při dně a revmatismu.

Ohrožení a ochrana: Plamének přímý je zařazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3). Na Slovensku hodnocen jako druh méně dotčený (LC).
Poznámka: Je jedovatý, stejně jako ostatní plaménky. Má pálivou chuť a obsahuje látky dráždící pokožku, které mohou způsobit i její poškození.

Clematis rectaClematis recta
Plamének přímý
Plamének přímý

Fotografováno v červnu 2004 (Ladislav Hoskovec: Česko, Morava, Pouzdřanská step) a 6. 7. 2009 (Daniel Hrčka: Praha, přírodní památka Zámky).