Syn.: Clethra augustinensis Briq., Clethra broadwayana Briq., Clethra confertifolia Ernst, Clethra costaricensis Britton, Clethra kenoyeri Lundell, Clethra panamensis Standl. et L. O. Williams, Clethra salvadorensis Britton, Clethra smithii Briq.
Čeleď: Clethraceae Klotzsch – jochovcovité
Clethra lanata
Rozšíření: Vyskytuje se ve Střední Americe a v severní části Jižní Ameriky. Nejdále na sever zasahuje do severního Mexika, v Jižní Americe roste v Kolumbii, severozápadní Venezuele a v Ekvádoru.
Ekologie: Stanovištěm jsou poloopadavé až savanové lesy v územích s výraznější periodou sucha, ve Střední Americe roste v nadmořských výškách 500–2000 m.
Clethra lanata
Popis: Keř nebo stromek vysoký 0,5–30 m. Listy jsou střídavé; řapík je 0,5–3 cm dlouhý, hustě plstnatý; čepel je obvejčitá, 6–20 cm dlouhá a 2,5–10 cm široká, výrazně dvoubarevná, na líci tmavozelená, lesklá, jen na žilkách s roztroušenými hvězdovitými chlupy, na rubu hustě plstnatá bělavými hvězdovitými chlupy. Květenství tvoří 3–25 latovitě uspořádaných, přímých, 6–27 cm dlouhých hroznů s plstnatým vřetenem; květní stopky 1–5 mm dlouhé; kalich je 5četný, zvonkovitý, s vejčitými, 2,5–4 mm dlouhými cípy; 5 korunních lístků je 3,5–6 mm dlouhých, bílých, na vrcholu vykrojených, na vnitřní straně chlupatých; tyčinek je 10, velmi krátkých; gyneceum má svrchní semeník a trojlaločnou bliznu. Plodem je stlačeně kulovitá, asi 3,5 mm velká tobolka.
Poznámka: Středoamerické druhy rodu Clethra jsou si velmi podobné a taxonomické hodnocení jejich variability není dosud ukončené. Podle některých autorů je druh Clethra lanata součástí šířeji chápaného druhu Clethra mexicana, který byl popsán z Mexika; jiní autoři se však domnívají, že Clethra mexicana je tamním endemitem.
Clethra lanata
Clethra lanata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 23. 2. 2009 (Kostarika, provincie Las Juntas, Gongolona).