Syn.: Cliffortia arachnoidea G. Lodd.
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Cliffortia ruscifolia
Rozšíření: Endemit jižního cípu Afriky, roste v jihoafrických provinciích Northern, Western a okrajově i Eastern Cape, na východ do okolí městečka Humansdorp.
Ekologie: Provází pískovcové svahy, často se skeletovitými půdami a vystupujícími skalkami, ale roste i na místech s narušeným vegetačním krytem. Vystupuje až do nadmořské výšky 1350 m. Květy jsou opylovány větrem.
Cliffortia ruscifolia
Popis: Jednodomý nebo dvoudomý stálezelený keř, dorůstá výšky 0,3–2 m; větvičky jsou v mládí chlupaté, později olysávají. Listy jsou shloučené na letorostech, jsou střídavé, přisedlé, jednoduché, vejčité až kopinaté, 1–1,5 cm dlouhé a 4–8 mm široké, v různé míře chlupaté, žlábkovité, celokrajné, obvykle pichlavě špičaté nebo zašpičatělé; palisty jsou drobné, objímavé, šídlovité, někdy opadavé. Květy jsou nenápadné, jednotlivé v paždí listů; samčí květy vyrůstají na 1–2 mm dlouhých stopkách, nesou obvykle 3 nesrostlé zelenavé nebo načervenalé kališní lístky, koruna chybí, tyčinek je kolem 12; samičí květy mají 3–4 mm dlouhou vejcovitou hnědavou a rýhovanou češuli, v ní je jediný plodolist s jedním vajíčkem. Plod je nažka.
Poznámka: Rod Cliffortia dostl jméno na počest Georga Clifforda (1685–1760), holandského bankéře z rodu přistěhovalých Angličanů. Clifford byl jedním z ředitelů holandské Východoindické společnosti a u svého holandského sídla shromažďoval mnoho tropických rostlin. Linné tuto sbírku navštívil v rámci studijního pobytu a monograficky ji zpracoval. Linnéův Hortus cliffortianus z roku 1737 je jedním ze stěžejních předstupňů k základnímu dílu Species plantarum (1753).
Do rodu Cliffortia se nyní řadí asi 140 druhů, které jsou rozšířeny v Africe od nejjižnějšího cípu, nejdále na sever zasahuje druh Cliffortia aequatorialis do Keni. Těžiště druhové rozmanitosti tohoto rodu ovšem leží v oblasti vymezené květennou říší Capensis, kde se vyskytuje celkem asi 115 druhů; patří zde k nejobtížnějším příbuzenským skupinám. Není vyloučeno, že za druhovou rozmanitostí stojí alespoň zčásti apomixe, častá v různých rodech růžovitých (např. Alchemilla, Rubus a Sorbus), ale v jižní Africe je zřejmě zcela výjimečná.
Cliffortia ruscifolia
Cliffortia ruscifolia
Cliffortia ruscifolia
Cliffortia ruscifolia
Fotografováno dne 25. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Table Mountain National Park, výstup na Stolovou horu).