Syn.: Leskea dendroides Hedw.
Čeleď: Climaciaceae Kindb. – drabíkovité
Climacium dendroides
Rozšíření: Holarktický druh, od Špicberk až po severní Afriku, Turecko, Himálaj a jižní Čínu, dále také jižní státy USA, Mexiko. V Evropě od nížin až do výšek 2000 m n. m. Je znám i z Nového Zélandu. V ČR poměrně běžný druh.
Ekologie: Vlhká místa, na loukách, mokřadech, světlinách v lesích, podél potoků, na humusových polštářích na balvanech. Může růst i na kořenových nábězích stromů, dokonce je znám výskyt na kůře stromů.
Climacium dendroides
Popis: Stromkovitě větvené lodyhy mohou být až 10 cm vysoké. Rostou ve skupině, často i poměrně velkých. Listy zašpičatělé, větevní listy za vlhka odstálé, žlutavě až hnědavě zelené, lesklé, podlouhle jazykové s okrouhlou bází, hluboce řasnaté, na okraji hrubě pilovité. Žebro nedosahuje do špičky listu. Buňky nahoře úzce kosníkovité, dole čárkovité. V rozích rozšířené křídelné. Zřídka plodné. Štět až 4 cm dlouhý, tobolka přímá, válcovitá.
Climacium dendroidesClimacium dendroides
Záměny: Díky stromkovitému vzhledu jednotlivých rostlin téměř nemožné. I když mladé rostliny rostoucí ve velkém zástinu se nemusí vůbec větvit nebo jen málo.
Využití: Dříve byl využíván v dekoracích, do poloviny 19. století byl používán jako dekorace v dámských kloboucích. Tento druh bývá často uváděn v učebnicích.
Climacium dendroides
Climacium dendroides
Fotografováno ve dnech 21. 7. 2009 (u obce Hluboká na Vysočině) a Hrádek (24. 9. 2009).