Syn.: Clutia daphnoides Eckl. et Zeyh. ex Müll. Arg., nom. inval., Clutia diosmoides Sond., Clutia ericoides Krebs, nom. illeg., Clutia tabularis Eckl. et Zeyh. ex Sond.
Čeleď: Peraceae Klotzsch
Clutia polygonoides
Rozšíření: Jihoafrický endemit vázaný na květennou říši Capensis, roste pouze v provincii Western Cape od pohoří Cedartberg Mts. po Kapský poloostrov a Klein Karoo.
Ekologie: Stanovištěm jsou kamenité svahy na pískovcích, je vázán na území se zimními srážkami a letním suchem, lokality leží v nadmořských výškách 150–1700 m.
Clutia polygonoides
Popis: Dvoudomý, od báze větvený keřík vysoký 20–60 cm; větvičky jsou přímé, lysé. Listy jsou kožovité, střídavé, přisedlé, úzce elpitické, 1,2–1,8 cm dlouhé a 3–4 mm široké, lysé, na bázi klínovité až zaokrouhlené, na okraji podvinuté, na vrcholu tupě špičaté. Květy vyrůstají v paždí listů, u samčích rostlin ve svazečcích, u samičích jednotlivě na krátkých stopkách. Samčí květy mají 5 obvejčitých kališních lístků, 5 volných žlutých široce vejčitých korunních lístků přibližně zdéli kalicha, na bázi s 6 žlázkami, 5 tyčinek nitkami navzájem srůstá do sloupku, pistillodium je válcovité. Samičí květy mají rovněž 5četný, avšak poněkud větší kalich, korunní lístky jsou eliptické, bez žlázek, tyčinky chybějí, gyneceum srůstá z 3 plodolistů. Plodem je 3pouzdrá, asi 5 mm široká kulovitá tobolka s 3 lesklými svraskalými semeny.
Clutia polygonoides
Clutia polygonoides
Clutia polygonoides

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 25. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Table Mountain National Park, temeno Stolové hory).