Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Cochlearia pyrenaica
Rozšírenie: Druh má značne disjunktívny areál. V Európe sa vyskytuje na Britských ostrovoch, Alpách, v Pyrenejách, na niekoľkých lokalitách v Nemecku a Francúzsku. Na východ zasahuje do Západných Karpát. Lokalita na Ukrajine patrí zrejme už inému taxónu (C. polonica).
V Českej republike nerastie. Na Slovensku bol lyžičník pyrenejský historicky doložený z 3 lokalít, z toho dve sú považované za zaniknuté. Dosiaľ sa vyskytuje na dvoch, blízko seba ležiacich mikrolokalitách vo Veľkej Fatre.
Ekológia: Osídľuje prameniská so silne vápenatou, prúdiacou vodou v podhorskom stupni. Vyskytuje sa pospolito v prameniskových spoločenstvách s výrazným zastúpením machorastov (najmä rod Cratoneuron).
Cochlearia pyrenaica
Opis: Trváca viacročná rastlina. Byľ lysá, (20–)30–55(–70) cm vysoká. Podzemok krátky, viachlavý. Prízemné listy v ružici, stopky listov (5–)7–16(–21) cm dlhé, okrúhlo-obličkovité až srdcovité, na okraji celistvé, prípadne plytko a nevýrazne laločnaté. Spodné stonkové listy podobné prízemným, prostredné krátkostopkaté, horné prisadnuté, srdcovitou alebo šípovitou bázou poloobjímavé, na okraji zúbkaté. Súkvetie strapcovité. Kališné lístky zelené so svetlým blanitým okrajom, vajcovité až vajcovito kopijovité, 2–3 mm dlhé, korunné lupienky biele, 5–6 mm dlhé a 1,5–2 mm široké. Šešuľky elipsoidné alebo vajcovité. Stopky plodov odstávajú od stonky v ostrom uhle. Semená sploštené, hnedé, na povrchu bradavičnaté. Kvitne veľmi dlho, od konca marca do septembra až októbra.
Ohrozenie a ochrana: Veľmi vzácny druh Slovenska, obmedzený svojim výskytom na jediné miesto. Ohrozený je zachytením podstatnej časti vody napájajúcej pramenisko pre vodovod, tiež blízkosťou chát. Populácia je pomerne málopočetná, ohroziť ju môže aj zber do herbárov, prípadne ako liečivej rastliny (miestni ju považujú za žeruchu). V červenom zozname zaradený medzi kriticky ohrozené druhy (CR). Je zákonom chránený, rovnako v Nemecku.
Poznámka: Iba nedávno – v roku 2000 – rozoznaný nový taxón západokarpatskej flóry, dovtedy považovaný za lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae), ktorý je endemitom Tatier.
Cochlearia pyrenaicaCochlearia pyrenaica
Cochlearia pyrenaica
Foto: 22. 4. 2006 a 22. 4. 2007 (Slovensko, Veľká Fatra).