Syn.: Cochleria officinalis subsp. tatrae (Borbás) Domin
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Cochlearia tatrae
Rozšírenie: Tatranský endemit s výskytom na poľskej aj slovenskej strane pohoria. V ČR nerastie. V SR iba v Západných, Vysokých (dosť hojne) a zriedkavo v Belianskych Tatrách. Ostatné – väčšinou historické – údaje na Slovensku (Slovenský raj, Veľká Fatra) sa týkajú lyžičníka pyrenejského (C. pyrenaica).
Ekológia: Osídľuje vysokohorské prameniská, brehy potôčikov, mokvavé sutiny, vlhké skalné štrbiny od subalpínskeho až po subniválny stupeň. Častý je aj výskyt na brehoch tatranských plies a nachádzame ho aj v sutinách v záveroch dolín, kde sa vyskytuje iba niekoľko málo rastlinných druhov. Kvitne od júna až do septembra (októbra).
Cochlearia tatrae
Opis: Trváca rastlina vysoká 10(–30) cm. Podzemok viachlavý, výhonkatý. Byľ vystúpavá, ± nerozkonárená, hranatá, olistená. Listy v prízemnej ružici, dlho stopkaté, okrúhlo srdcovité, celistvookrajové, byľové riedke, vajcovité. Kvety v hustom strapci, koruna 5–7 mm v priemere, smotanovo až žltkastobiela. Plod je obrátene vajcovitá šešuľka.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na charakter rozšírenia nepatrí medzi druhy výrazne ohrozené dopadom ľudských aktivít v prírodnom prostredí. Niektoré populácie v blízkosti turistických chodníkov sú bodovo ohrozované zošľapom.
V slovenskom červenom zozname zaradený medzi menej dotknuté druhy (LC). Je zákonom chráneným, zároveň je druhom zaradeným aj do CORINE Biotopes and the Habitats Directive (92/43/EEC).
Poznámka: Príbuzný druh lyžičník lekársky (Cochlearia officinalis), u nás nepôvodný a ojedinele splaňujúci, je starobylá liečivá rastlina.
Cochlearia tatraeCochlearia tatrae
Cochlearia tatrae
Foto: 2. 8. 2005 (Slovensko, Západné Tatry) a 27. 6. 2005 a 28. 7. 2006 (Slovensko, Vysoké Tatry).