Syn.: Centrosolenia glabra Hook., Codonanthe confusa Sandwith, Codonanthe formicarum Fritsch, H. Karst. et Schenck, Codonanthopsis crassifolia (H. Focke) Chautems et Mat. Perret, Episcia hookeri Hanst., Hypocyrta crassifolia H. Focke
Čeleď: Gesneriaceae Rich. et Juss. ex DC. – podpětovité
Codonanthe crassifolia
Rozšíření: Střední Amerika (od jižního Mexika po Panamu, na Antilách ostrov Trinidad) a sever Jižní Ameriky (nížiny Kolumbie, Venezuely, Surinamu i obou Guyan, amazonská část Brazílie a Peru, pacifická i amazonská část Ekvádoru, severní Bolívie).
Ekologie: Roste epifyticky na kmenech a větvích stromů, nejčastěji v mokřinách, na březích vodních toků, v periodicky zaplavovaných oblastech, ve vlhkých tropických lesích, v pásmu od mořského pobřeží do výšky okolo 600 m. Tento druh je prokazatelně myrmekofilní – tedy žije v symbióze s mravenci, oba účastníci tohoto vztahu si tak navzájem vylepšují jídelníček. Mravencům poskytuje rostlina nektar, konzumují také aril ze semen. Proto mravenci semena odnášejí do mraveniště, která zde následně klíčí. Rostlinám na oplátku zajišťuje mraveništní detrit dobrý přísun živin.
Codonanthe crassifolia
Popis: Polokeř s tenkými poléhavými lodyhami, 30–200 cm dlouhými, zelenými až načervenalými, chlupatými nebo lysými. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, eliptické až vejčité, 1,5–5,5 cm dlouhé a 0,8–2,2 cm široké, dužnaté až sukulentní, na bázi zaokrouhlené až klínovité, celokrajné, na vrcholu špičaté, na líci tmavě zelené, někdy načervenalé, lysé nebo jemně chlupaté, na rubu světleji zelené nebo načervenalé. Květenství jsou úžlabní, nepočetná, 1–2(–3)květá; kališní cípy jsou volné, 2–9 mm dlouhé, čárkovité, zelené nebo načervenalé, chlupaté; koruna je bílá nebo krémově nažloutlá, vzácně na cípech narůžovělá, trubka je méně než 2 cm dlouhá, vně lysá nebo jemně chlupatá, uvnitř žláznatě chlupatá, cípy jsou rozestálé, zaokrouhlené, 2–6 mm široké. Plodem je tobolka dosahující asi 1 cm v průměru, růžová až červená, chlupatá nebo lysá; semena jsou uzavřená v arilu, asi 2 mm dlouhá.
Poznámka: Rod Codonanthe zahrnuje asi 15 druhů z Nového světa, jsou rozšířeny v oblasti od Mexika a Malých Antil po Brazílii a Bolívii. Právě druh Codonanthe crassifolia má ze všech příslušníků rodu největší areál, je také morfologicky nejvariabilnější.
Codonanthe crassifolia
Codonanthe crassifolia
Codonanthe crassifolia
Codonanthe crassifolia
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 8. 3. 2014 (Panama, Cayos Zapatilla).