Syn.: Chamorchis viridis (L.) Dumort., Coeloglossum viride (L.) Hartm., Entaticus viridis (L.) Gray, Gymnadenia viridis (L.) Rich., Habenaria viridis (L.) R. Br., Himantoglossum viride (L.) Rchb., Orchis viridis (L.) Crantz, Peristylus viridis (L.) Lindl., Platanthera viridis (L.) Lindl., Satyrium viride L., Sieberia viridis (L.) Spreng.
Česká jména: dutojazejček zelený (Opiz 1852), uzděnka zelená (Sloboda 1852), vemenník zelený (Čelakovský 1879), vemeníček zelený (Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenská jména: kukučník zelený (Reuss 1853), vemenníček zelený (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza viridis
Rozšíření: Evropa, Malá Asie, Kavkaz, Himálaj, u nás se nevyskytující poddruh také ve východní Asii a v Severní Americe. V Čechách rostl roztroušeně až vzácně na Šumavě, v Krušných horách, Krkonoších a Žďárských vrších, řidčeji a ostrůvkovitě i v nižších polohách, na Moravě roztroušeně ve východní části (Beskydy, Bílé Karpaty). Od šedesátých let 20. století druh rapidně ustoupil, nyní je velice vzácný.
Ekologie: Roste na loukách a ve světlých lesích, převážně na kyselých půdách, v pásmu od pahorkatin až do alpínského stupně.
Popis: Vytrvalá bylina s dlanitě dělenou hlízou, lodyha vysoká 5–25 cm, lodyžní listy (3–7) šikmo vzpřímené, dolní vejčité, horní kopinaté. Květenství 5–25květé, listeny drobné nebo delší než květy. Květy zelené, často hnědočerveně naběhlé, okvětní lístky přilbovitě skloněné, pysk jazykovitý, trojlaločný s kratším zubovitým středním lalokem. Tento jediný druh rodu je značně variabilní, rozdíly se projevují ve výšce rostlin, počtu květů, tvaru pysku (rozlišovací znaky na úrovni poddruhů), dále také v délce listenů (důležitý rozlišovací znak na úrovni forem).
Ohrožení a ochrana: Prstnatec (vemeníček) zelený patří k silně ohroženým druhům naší květeny (C2t), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2). Na Slovensku je druhem potenciálně ohroženým a chráněným zákonem (NT/§). Chráněným druhem je i v Polsku, na Ukrajině, v Rusku, Litvě, Lotyšsku a Bělorusku. Podléhá také ochraně mezinárodní úmluvy CITES.
Poznámka: Dříve býval tento druh řazen k rodu Coeloglossum (Coeloglossum viride), k rodu Dactylorhiza byl přeřazen na základě výsledků molekulární analýzy.
Dactylorhiza viridisDactylorhiza viridis
Dactylorhiza viridis
Fotografováno dne 19. 6. 2004 (Rakousko, Raxalpe, louky nad Prein an der Rax).