Syn.: Colchicum pinatziorum Rech. f., Colchicum procurrens Baker
Čeleď: Colchicaceae DC. – ocúnovité

Colchicum boissieri

Rozšíření: Roste v Řecku od skupiny Parnassos až po jižní část pohoří Pindos, na Peloponésu ve skupině Taygeots a Parnonas, na ostrovech Euboia, Samos a Chios, a také na pobřeží západního Turecka.

Ekologie: Provází kamenitá místa na vápencovém podloží, často v borových nebo jalovcových porostech. Lokality leží v nadmořské výšce 400–1800 m. Kvete od září do prosince.

Colchicum boissieri

Popis: Vytrvalá cibulnatá bylina; cibule je vejcovitá, až 6,5(–7) cm dlouhá, s blanitým žlutým až hnědočerveným obalem, tvoří dlouhé horizontální výběžky. Listy bývají 2–3, vyvíjejí se po odkvětu v únoru, jsou čárkovité, přímo odstálé, 10–20 cm dlouhé a 0,2–0,8 cm široké, lysé, mělce žlábkovité, se zřetelnou střední žilkou. Z cibule vyrůstají 1(–2) světle růžovofialové květy s žlutavou trubkou a bílým ústím; okvětní cípy jsou úzce eliptické, (2,5–)3,5–5 cm dlouhé a 0,6–1,8 cm široké, tupé; tyčinek je 6, prašníky jsou žluté; čnělky jsou přímé, zdéli tyčinek, bělavé, blizny tečkovité. Tobolka je elipsoidní, až 2 cm dlouhá, obvykle podzemní.

Poznámka: Druh byl popsán právě z pohoří Taygetos, odkud pocházejí naše obrázky. Dlouhou dobu byl považován za řeckého endemita, ale byl ztotožněn s ocúnem C. procurrens, popsaným z Turecka.

Colchicum boissieri
Colchicum boissieri

Fotografovala Eva Rencová, dne 22. 10. 2018 (Řecko, Peloponés, Tygetos, průsmyk Lagadas).