Syn.: Colchicum bulbocodioides subsp. hungaricum (Janka) Nyman, Colchicum croaticum Dykes, Colchicum montanum var. croaticum A. Grove
Čeľaď: Colchicaceae DC. – ocúnovité / jesienkovité; Liliaceae Juss. – liliovité / ľaliovité

Colchicum hungaricum

Rozšírenie: Druh je svojim výskytom obmedzený na západnú časť Balkánskeho polostrova, kde sa vyskytuje v štátoch bývalej Juhoslávie (Chorvátsko, Bosna a Hercegovina), v Albánsku, udávaný je aj z Grécka a na sever zasahuje veľmi vzácne do južného Maďarska, kde sa vyskytuje na jedinej lokalite.

Ekológia: Rastie na suchých, výslnných, xerotermných svahoch, na pasienkoch, lesných okrajoch a v riedkych lesoch. Vyžaduje skeletnatú alebo piesčitú pôdu s riedko zapojeným vegetačným krytom. Kvitne veľmi skoro, od januára do marca, môže však kvitnúť už v novembri.

Colchicum hungaricum

Opis: Trváca rastlina vysoká 5–15 cm. Listy 2, zriedkavo tri, bazálne, v čase kvitnutia vyvinuté, úzko kopijovité, tmavozelené, lesklé, dužinaté, 4–8 cm dlhé a široké iba 4–10 mm. Kvety najčastejšie biele, zriedkavejšie slabo ružové, veľké, okvetné lístky 3–4 cm dlhé a okolo 0,5 cm široké, podlhovasto kopijovité, tyčinky žlté. Plod je tobolka.
Ohrozenie a ochrana: V Maďarsku zákonom chránený druh.

Poznámka: Veľmi ozdobná rastlina, v strednej Európe patrí určite k najskôr kvitnúcim druhom.

Colchicum hungaricum
Colchicum hungaricum
Colchicum hungaricum
Colchicum hungaricum

Foto: 13. 1. 2014 (Maďarsko, Szársomlyó).