Syn.: Sagina quitensis Kunth., Sagina crassifolia D´Urv., Colobanthus saginoides Bartl., Colobanthus billardieri Fenzl, Colobanthus crassifolius (D´Urv.) Hook, Colobanthus cherlerioides Hook, Colobanthus alatus Pax, Colobanthus meigeni Phil., Colobanthus maclovianus Gandoger.
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Colobanthus quitensis
Rozšírenie: Antarktída, tu iba západné pobrežie Antarktického polostrova a priľahlé ostrovy (South Georgia, South Orkney Island, South Shetland Islands, Falkland Islands). V Južnej Amerike pomerne hojne na juhu v Andách v Chile a Argentíne, smerom na sever sa počet lokalít znižuje, zasahuje po Bolíviu, Peru a Ekvádor, ďalej na sever izolovaný veľmi vzácny výskyt v Mexiku.
Ekológia: Osídľuje kamenisté terasy a štrbiny skál v skalných stenách, skalné sute a balvanité svahy, tiež vodou dobre zásobované miesta. Veľmi dobre znáša zasolenie pôdy v tesnej blízkosti mora. V horách Južnej Ameriky sa vyskytuje v alpínskom stupni. V optimálnych podmienkach vytvára rozsiahle, zapojené porasty.
Colobanthus quitensis
Opis: Trváca, husto trsnatá, svetlozelená, mach pripomínajúca rastlina vysoká 0,5–2(–5) cm. Byľ jednoduchá, holá, taká dlhá alebo (zvyčajne) dlhšia ako listy. Listy 3–20(–27) × 0,8–1,5 mm, priame, vzácne až trojuholníkové, znenáhla špicato končisté, tenko blanito obrúbené, bylinné, zriedkavo až kožovité. Kvety jednotlivo na konci byle, 4 alebo 5-početné, kališné lístky 1,6–4 × 1–1,7 mm, vajcovité alebo vajcovito kopijovité, tupé až končisté, okvetné lístky chýbajú. Tyčinky v počte 4 až 5. Plod je tobolka, taká dlhá ako kalich, početné semená iba 0,5 mm dlhé. Kvitne v januári.
Poznámka: Druh opísaný z Ekvádora, jeden z dvoch druhov vyšších rastlín rastúcich prirodzene v Antarktíde (druhý je Deschampsia antarctica).
Colobanthus quitensis
Colobanthus quitensis
Fotografovali Martin Kolář a Iva Rohoušová, 11. 2. 2011 (Antarktída, Južné Shetlandy, ostrov Livingston, Hannah Point).