Syn.: Alyssum vesicaria L., Lagovskia physocarpa Trautv.
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Coluteocarpus vesicaria
Rozšíření: Hory severní části Blízkého východu a Kavkaz, vyskytuje se v Libanonu, východním Turecku, Arménii, severním Iráku a západním Íránu.
Ekologie: Roste na skalnatých a kamenitých svazích, v suti, v nadmořské výšce od 1500 až do 3300 m. Kvete od března do května.
Coluteocarpus vesicaria
Popis: Vytrvalá poduškovitá bylina, 4–18 cm vysoká. Lodyha je přímá, hustě olistěná, přízemní listy jsou střídavé, úzce kopinaté až kopisťovité, na okraji se 3–5 malými zuby na každé straně, lodyžní listy jsou přisedlé, úzce kopinaté, celokrajné. Květenství tvoří hustý hrozen, korunní lístky jsou 6–11 mm dlouhé a 2,5–4 mm široké, bílé. Plody jsou nafouklé šešulky, 15–33 × 8–18 mm.
Poznámka: Rozlišují se dva poddruhy. Kromě nominátní subspecie, která má bazální listy čárkovité až kopinaté a v plodech 4–10(–12) semen, je to ještě C. v. subsp. boissieri s bazálními listy vejčitými až kopisťovitými a nanejvýše dvěma semeny v plodu.
Coluteocarpus vesicaria
Coluteocarpus vesicaria
Coluteocarpus vesicaria
Fotografováno dne 28. 5. 2013 (severovýchodní Turecko, oblast Şebinkarahisar, Köse Dağ).