Syn.: Balsamodendron kua R. Br. ex Royle, Commiphora crenulata (A. Terracc.) Chiov., Commiphora flaviflora Engl., Commiphora habessinica var. crenulata A. Terracc.
Čeleď: Burseraceae Kunth – březulovité
Commiphora kua
Rozšíření: Druh má dvě oddělené arely. Větší leží ve východní Africe a zahrnuje území od Súdánu až po Zimbabwe a Mozambik, také roste na Sokotře. Druhá menší leží na Arabském poloostrově na západě Saúdské Arábie, v Jemenu a v jižním Ománu.
Ekologie: Dřevina z prostředí suchých savan, součást suchých křovinatých a travnatých společenstev v oblastech se střídáním období sucha a dešťů. Druh vystupuje až do nadmořské výšky 1300 m.
Commiphora kua
Popis: Opadavý jednodomý keř nebo stromek 3–6 m vysoký; větve jsou silné, sukovité; borka je žlutavá, šedavá nebo zelenavá a odlupuje se v papírovitých plátech, letorosty jsou lysé nebo krátce pýřité, brachyblasty mají charakter kolců. Listy jsou střídavé, jednoduché nebo na dlouhých větvích trojčetné, téměř přisedlé nebo s řapíkem 2(–17) mm dlouhým; čepel je obkopinatá, obvejčitá až téměř okrouhlá, 0,3–4,5(–8) cm dlouhá a 0,2–2,5(–3) cm široká, pýřitá až olysalá, na okraji obvykle zubatá, pilovitá nebo vroubkovaná, na vrcholu uťatá, zaokrouhlená nebo špičatá; postranní lístky u trojčetných listů jsou vždy menší než lístek koncový. Květy jsou přisedlé nebo na kratičkých stopkách, 4četné, samčí vyrůstají ve svazečcích až 8květých, samičí jsou jednotlivé nebo po 2–3; kalich je číškovitý, 1,5–2,5 mm dlouhý, lysý nebo pýřitý; koruna je 3–6 mm dlouhá, žlutavá nebo načervenalá; tyčinek je 8; semeník vzniká srůstem 2–4 plodolistů. Plodem je obvejcovitá, elipsoidní až kulovitá, na konci často zašpičatělá peckovice 5–13 mm dlouhá a 3–9 mm široká, uvnitř s jednou peckou.
Využití: Vonná klejopryskyřice se využívá v lidovém léčitelství, mimo jiné i při chorobách trávící soustavy, také je součástí parfémů.
Poznámka: Taxonomicky komplikovaný příbuzenský okruh, některými badateli je – zvláště na východě afrického kontinentu – vyčleňováno více podobných druhů. Zaznamenaná proměnlivost je zřejmě ovlivněna jak vlivy prostředí, ale zčásti se projevuje i na geografickém gradientu. Rostliny z jihu Arabského poloostrova a oblasti Afrického rohu jsou často označovány jako Commiphora habessinica, avšak jiní autoři tento taxon ztotožňují s druhem Commiphora kua.
Commiphora kua
Commiphora kua
Commiphora kua
Commiphora kua
Commiphora kua
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 21. a 22. 9. 2015 (Omán, gov. Dhofar, Shaat, Dhalqut a wádí Sayq).