Syn.: Brassica austriaca Jacq., Erysimum austriacum (Jacq.) DC, Goniolobium austriacum (Jacq.) Beck
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – kapustovité / brukvovité
Conringia austriaca
Rozšírenie: Euroázijský druh, vyskytuje sa na Kryme, Kaukaze a v Malej Ázii, ďalej v juhovýchodnej Európe (Bulharsko, Rumunsko, Grécko), Apeninskom polostrove. Severná hranica areálu prechádza dolným Rakúskom. V Českej republike vyhynutý taxón, v minulosti sa vyskytoval v stredných Čechách. Z územia Slovenska sú historické údaje z Podunajskej nížiny a z okolia Štúrova, v súčasnosti existuje jediná známa lokalita na Devínskej Kobyle.
Ekológia: Rastie na kamenistých výslnných stráňach, v xerotermných a lesostepných spoločenstvách, ojedinele aj na poliach. Vyhľadáva výživné, suché, zásadité piesočnato-hlinité pôdy na bázickom podklade. Rastie od nížin do pahorkatín. Kvitne v apríli až máji.
Conringia austriaca
Opis: Jednoročná rastlina, vysoká 10–100 cm. Byľ priama, zriedkavo chudobne rozkonárená. Prízemné listy krátko stopkaté, obrátene vajcovité, celistvookrajové, byľové podlhovasto obrátene vajcovité, len slabo objímavé. Súkvetie riedky, priamy strapec, počas kvitnutia chocholíkovitý, za plodu predĺžený. Kalich 5–6 mm, koruna 6–8 mm, citrónovožltá. Stopky plodov 5 mm dlhé, šešule vzpriamené, k vretenu strapca ± pritlačené, dlhé 6–8 cm, 8-hranné, chlopne 3-žilové.
Ohrozenie a ochrana: Druh je ohrozený priamou likvidáciou lokalít stavebnou a inou činnosťou. Jediná v súčasnosti známa populácia je ohrozená sekundárnou sukcesiou, na jej prežitie je nevyhnutný manažment lokality. V ČR je konringia rakúska zaradená medzi vyhynuté taxóny (A1), na Slovensku je zákonom chránená, zaradená do kategórie kriticky ohrozených druhov (CR).
Poznámka: Veľmi vzácny druh našej flóry s jedinou známou lokalitou.
Conringia austriacaConringia austriaca
Conringia austriaca
Foto: 12. 4. 2008 (Slovensko, Devín).