Syn.: Convolvulus arcuatus C. Presl, Convolvulus tricolor subsp. pentapetaloides (L.) O. Bolòs et Vigo
Čeleď: Convolvulaceae Juss. – svlačcovité
Convolvulus pentapetaloides
Rozšíření: Pochází ze Středozemí a zasahuje i na Blízký východ. Na evropském kontinentě se vyskytuje v Portugalsku, Španělsku, v Itálii a v Řecku, z ostrovů na Baleárech, Sardinii, Sicílii, Maltě a na Kypru, v severní Africe v Libyi, v Asii v Turecku, Sýrii, Libanonu, Izraeli, Jordánsku a Iráku a snad i na Kavkaze.
Ekologie: Stanovištěm jsou suchá kamenitá místa na výslunných svazích.
Convolvulus pentapetaloides
Popis: Jednoletá bylina; lodyhy jsou od báze větvené, poléhavé nebo vystoupavé, 5–25 cm dlouhé, obvykle přitiskle chlupaté. Dolní listy jsou obkopinaté až kopisťovité, 3–6 cm dlouhé a 0,7–1,2 cm široké, lysé, jen na okrajích odstále brvité, na bázi plynule zúžené, celokrajné, na vrcholu tupé, vyšší lodyžní listy ouškatě přesedlé, kopinaté, 2–4(–6) cm dlouhé a 0,4–0,8 cm široké. Květy jsou jednotlivé, vyrůstají jednotlivě v paždí nejvyšších listů; květní stopky jsou 0,5–1,8 cm dlouhé, chlupaté; listence jsou šídlovité až úzce kopinaté, 1–3 mm dlouhé; kališní cípy jsou vejčité, asi 5 mm dlouhé a 2,5 mm široké, jen na bázi s dlouhými brvami; koruna je nálevkovitá, 0,7–0,9 cm dlouhá, světle modrá, na bázi bělavá až žlutavá, na skladech s tmavšími chlupatými pruhy; tyčinek je 5; čnělka jediná, blizna je asi 2 mm dlouhá. Plody jsou lysé tobolky vyniklé z kalicha; semena jsou hrbolkatá.
Záměny: Velmi podobný, a často na podobných místech rostoucí, je svlačec Convolvulus humilis, který se odlišuje především téměř přisedlými květy a brvitými tobolkami; podobný je ještě Convolvulus siculus, který má většinou listy s uťatou bází a zřetelně odlišeným řapíkem.
Convolvulus pentapetaloides
Convolvulus pentapetaloides
Fotografoval Ladislav Hoskovec, dne 1. 4. 2010 (Kypr, British Sovereign Base Area of Akrotiri).